Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
“We kunnen nog meerfocussen op het puzzelwerk”
De Siers Groep zet de sleufloze techniek vooral in voor de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen zoals voor gas,elektriciteit of data.

“We kunnen nog meerfocussen op het puzzelwerk”

Els Seldam en Axel Bosman over het belang van Drill Control in de energietransitie

Ze hebben het druk, bij de Siers Groep. Het bedrijf in Oldenzaal is onder meer specialist in sleufloze technieken. En in een tijd waarin de energietransitie een hot item is, betekent dat: werk aan de winkel. Engineers Els Seldam en Axel Bosman vertellen over hun werk, waarin Drill Control 8.0 een belangrijke rol speelt. “Dankzij Drill Control wordt ons werk beter, sneller én leuker.”

De Siers Groep zet de sleufloze techniek vooral in voor de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen, zoals voor gas, elektriciteit of data. “Soms kun je niet werken met open sleuven”, legt Els uit. “Bijvoorbeeld als je een kanaal kruist, of een snelweg of spoorrails. Dan ga je over op sleufloos: je graaft niet, maar je creëert een boorgat en gaat op die manier de diepte in, op gepaste afstand onder de eerder genoemde objecten door.”

Engineers Els Seldam en Axel Bosman: “Dankzij Drill Control wordt ons werk beter, sneller én leuker”.

Bodeminformatie

De uitdaging hierbij is logisch: als je de grond in gaat, zie je niets meer. En dus is het in kaart brengen van alle boven- en ondergrondse obstakels belangrijk om tot een goed boorontwerp te komen. “Er ligt van alles onder de grond”, vertelt Els. “Bestaande boringen, fundaties, of zelfs afvalcontainers, zoals in bebouwde omgevingen. Al die informatie hebben we nodig.” Axel vult aan: “We downloaden bijvoorbeeld kadastrale grenzen, en de BGT, de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Daarnaast vragen we KLIC-gegevens op bij het Kadaster. We verwerken al deze data met InfraCAD Map. Het resultaat is een AutoCAD-tekening die we in Civil 3D gebruiken als basis voor het boorontwerp.”

Veel tijdwinst

Drill Control zorgt (als plug-in voor Civil 3D) voor het bundelen van alle relevante informatie. “Zoals het genereren van een lengteprofiel”, aldus Els. “Daarin zie je alle kabels en leidingen op exact de juiste diepte en positie. Dat is wel een verschil met vroeger… Toen ik in 2005 engineer ‘sleufloze technieken’ werd, bestond Drill Control nog niet. We moesten alles handmatig tekenen en uitrekenen. Wat vroeger enkele dagen duurde, doe je nu in een paar uur. Het uiteindelijk genereren van een boorontwerp is hierdoor een stuk eenvoudiger. En dat zorgt er weer voor dat we meer opdrachten kunnen aannemen.”

Automatisch doorrekenen

Axel toont het maaiveldprofiel van een actueel project, waarbij de Siers Groep drie bundels middenspanningskabels aanbrengt. “Parallel aan het spoor, onder een singel door en ook passeren we een watergang. Drill Control maakt het maaiveldprofiel, waardoor we in één oogopslag zien waar de snijpunten zich bevinden en of onze boorlijn mooi vlak is. Boogstralen, hoeken, minimale diepte… we geven onze parameters in en Drill Control rekent het automatisch door.” 

Een stapje eerder, vertelt Els, is via een bovenaanzicht al de ideale route bepaald. “Daarop zie je waar zich bebouwing bevindt, of andere omstandigheden waar je rekening mee moet houden.”

Over Drill Control 8.0
Drill Control is software die het ontwerpen van horizontaal gestuurde boringen makkelijker maakt. Aannemers, ingenieursbureaus en leidingbeheerders besparen hiermee veel tijd in de ontwerp-, uitvoerings- en revisiefase. Drill Control is leverbaar in meerdere talen en bestaat uit twee aparte applicaties die naadloos met Civil 3D samenwerken: Drill Control Design en Drill Control Construct.

De belangrijkste voordelen van Drill Control:
– Tot 90% sneller maken en wijzigen van een ontwerp of revisie
– Export naar onder andere D-Geo Pipeline, Google Earth en GIS
– Flexibel importeren vanuit alle meetapparatuur
– In diverse talen beschikbaar
– Professionele output
– Mogelijkheid voor eigen presentatiestij

Betrouwbaar ontwerp

Volgens Els en Axel maakt Drill Control het werk niet alleen sneller en aangenamer, maar ook betrouwbaarder. “Zeker als je later wijzigingen aanbrengt in je ontwerp”, aldus Axel. “We maken vaak proefsleuven, meestal bij het in- en uittredepunt van de boring. Als blijkt dat we de boorlijn moeten opschuiven, is dat een kwestie van ingeven. Drill Control past de maatvoering en alle gerelateerde gegevens automatisch aan. Sowieso is het vandaag de dag gewoon druk in de ondergrond. Het is niet altijd eenvoudig om een goede locatie te vinden voor nóg een ondergrondse leiding. Drill Control zorgt daarin voor duidelijkheid.”

Extra duidelijkheid

Inmiddels werken de Siers-engineers met Drill Control 8.0, een versie die volgens Els verschillende verbeteringen kent ten opzichte van versie 6.0. “Een voorbeeld is het automatisch intekenen van het maaiveld, inclusief alle kabels, leidingen en hun betreffende dieptes.” Axel: “Ook het dynamisch aanpassen van boorlijnen vind ik een voordeel. Normaal zou je alles opnieuw moeten koppelen en controleren, maar versie 8.0 maakt er zélf een correct nieuw profiel van. Daardoor kunnen we nu nóg meer focussen op het daadwerkelijk leggen van de puzzel, in plaats van het in kaart brengen en aanpassen van de randvoorwaarden.”

Siers is tevreden over Drill Control 8.0. Haar engineers werken er al enige tijd mee.

Over de Siers Groep
De Siers Groep (Oldenzaal, opgericht in 1964) levert een compleet pakket op het gebied van de ondergrondse infra in vrijwel heel Nederland en Duitsland. De ruim 700 medewerkers geven dagelijks invulling aan de slogan ‘Gegrond op Kwaliteit’. De Siers Groep is een echt familiebedrijf, kent een groot sociaal gevoel en sterke maatschappelijke betrokkenheid.

Nauwelijks overlast

Terug naar de energietransitie, die de Siers Groep momenteel veel opdrachten oplevert. Axel knikt: “Met name middenspanningstrajecten, omdat de huidige netwerken het elektriciteitstransport simpelweg niet aan kunnen. In grofweg driekwart van alle projecten is minimaal één boring nodig. Natuurlijk komt ook daar materieel aan te pas, maar de impact op de omgeving is veel kleiner dan wanneer je bovengronds een sleuf zou graven. Zo boorden we laatst nog ondergronds bij een basisschool – de overlast was minimaal.”

Verdere verbeteringen

Het mag duidelijk zijn dat Drill Control een spilfunctie vervult in het werk van Els, Axel en hun collega-engineers. “Of we ons kunnen voorstellen om zónder deze plug-in te werken? Voorstellen wel, maar wenselijk is dat beslist niet”, lacht Axel. Els vult aan: “Versie 8.0 is zeker een vooruitgang. Toch zijn er heus nog wel verbeterpunten, veelal teken-technische dingen. Vaak is de leverancier van de software, in dit geval Arkance Systems, daarvoor afhankelijk van derden. Zo vind ik dat het Kadaster prima Z-maten in KLIC-gegevens mee zou kunnen geven. Dan is de KLIC-informatie nog completer. Via InfraCAD Map kunnen we die vervolgens perfect importeren en gebruiken voor onze volgende sleufloze boring.” 

Over Arkance Systems
Arkance Systems is een wereldwijde organisatie van specialisten die met een compleet portfolio van software, hardware, cursussen en diensten, organisaties ondersteunt met hun digitale transformatie. Het bedrijf is de grootste Autodesk-specialist ter wereld, met een sterke focus op Bouw en Infrastructuur. Het helpt klanten met de implementatie van NLCS en BIM, het standaardiseren van CAD-omgevingen en het optimaliseren van werkprocessen en werkmethodieken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.