Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
WATERQUEST 2019: het vervolg

WATERQUEST 2019: het vervolg

Is er al een idee voor de wateroverlast problematiek?

In januari van dit jaar werd op de Infratech een prijsvraag gelanceerd: de Waterquest. Nering Bögel daagde TU-studenten uit ideeën te genereren die de wateroverlast voor stedelijke gebieden kunnen beperken of voorkomen. Grootste uitdaging: wees creatief en laat je vooral niet belemmeren door gedachten over technische of financiële haalbaarheid.

Het gouden ei

Na de aftrap eind maart, was er begin juli een bijeenkomst waarin de studenten hun ideeën konden presenteren aan Richard Janssen (eigenaar Nering Bögel en initiatiefnemer van de prijsvraag) en Nick van de Giessen (internationale topper op het gebied van waterproblematiek). Ondanks verrassende invalshoeken en slimme, originele ideeën, zat ‘het gouden ei’ er nog niet bij… Bij jurering puur op de opdrachtformulering zijn er enkele inzendingen die daar (deels of geheel) aan voldoen. “Vooral de ideeën die voorkomen dat regenwater boven stedelijk gebied naar beneden komt, hebben de beste raakvlakken met de initiële vraagstelling”, vindt Van de Giessen, jurylid bij de Waterquest. “Zoals onderstaand voorbeeld over Resonantie en Convectie. Daar moet wel bij gezegd worden dat dergelijke maatregelen onvermijdelijk een ingrijpen in de natuur met zich mee brengen. Dat moeten we uiteraard goed onderzoeken.” Janssen vult aan: “Ideeën waarbij enerzijds (gedeeltelijk) voorkomen wordt dat er water boven stedelijk gebied valt en waar er anderzijds toch gebufferd c.q. geïnfiltreerd moet worden, voldoen maar deels aan de initiële vraag maar vertonen wel een realistischer beeld op het gebied van de maakbaarheid.” Een greep uit de inzendingen:

Resonantie en Convectie

Voorkomen van regenval boven stedelijk gebied door middel van Resonantie en/of Convectie.


Waterstof van regenwater

Door middel van elektrolyse appratuur die in stedelijke gebieden wordt aangebracht, kan regenwater worden omgezet in waterstof. Middels het netwerk van leidingen (nu aardgas, later in te zetten voor waterstof) wordt het afgevoerd naar energiefabrieken die draaien op waterstof. Ook zijn daar opslagtanks voor grote hoeveelheden waterstof.


APS

De Aquifer Precipitation Storage (APS) verzamelt het water vanaf daken van gebouwen. Dat wordt per deelgebied naar een aquifer (ondergrondse watervoerende laag) geleid. Verderop wordt het water uit de grond gepompt met hetzelfde debiet en op open water geloosd.


Water afvoeren op topsnelheid

De hyperloop: een nog niet operationeel transportmiddel waarbij capsules met regenwater een hoge snelheid (tot maximaal 1200 km/uur) door een vacuümbuis reizen naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt, waarmee de afvoercapaciteit van het riool wordt vergroot.


Het vervolg

“Stapsgewijs gaan we toewerken naar een idee dat verder kan worden onderzocht, ontwikkeld en mogelijk zelfs gerealiseerd”, zegt Janssen. “De groep inzenders is gevraagd om met elkaar verder te discussiëren. Ze maken een plan van aanpak voor het vervolg, waarbij het betrekken van andere disciplines vanzelfsprekend deel uitmaakt.  Om zo weinig mogelijk belemmeringen op te werpen, stelt Nering Bögel een researchbudget ter beschikking van € 100.000,-. Met als doel om noodzakelijk te maken (externe) kosten te kunnen dekken.” In september beoordeelt de jury of ze van mening is dat de onderzoeksrichting en het plan van aanpak voldoende zijn gemotiveerd en een vorm van kansrijkheid in zich hebben en daarmee een vervolg kunnen krijgen.

Waarom dit initiatief?

Nering Bögel is overtuigd van het feit dat bedrijven te veel in vaste bekende patronen denken en werken. Een onderneming heeft in zijn algemeenheid veel verplichtingen wat remt in ‘experimenteren in dromenland’. Niet gebonden vrije geesten kunnen dit wel omdat zij niet afhankelijk zijn in hun sociale leven van dit experiment. Van de Giessen heeft bewust aangegeven niet meer dan 10% van je tijd te investeren en vooral met elkaar ideeën uit te wisselen en de groep te verbreden vanuit andere perspectieven dat techniek alleen. Wordt vervolgd    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.