Kandt bv
01:09
15-05-2018

Vraag naar trillingsvrije technieken in de funderingsmarkt neemt toe

“Met name in dichtbevolkte stedelijke gebieden, waar gebouwen dichtbij of gewoon tegen elkaar aan staan, is er veel vraag naar trillingsvrij funderen,” zegt Marco Kandt, mededirecteur van Kandt bv. Deze middelgrote onderneming, die binnenkort haar veertigste verjaardag viert, is in Nederland en België actief in het trillingsarm en trillingsvrij verhuren en leveren, aanbrengen en verwijderen van gestempelde of verankerde damwandconstructies en het trillen, boren of heien van diverse paalsystemen. “We hebben de afgelopen jaren heel bewust geïnvesteerd in deze techniek omdat we zien dat er vraag is vanuit de markt. En daarnaast vergroot deze keuze de diversiteit van diensten binnen ons bedrijf. We kunnen inmiddels nagenoeg alle werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren.”

Kandt bv
Het aanbrengen van stalen damwanden d.m.v. HF/VM trillen in beperkte werkhoogte t.b.v. een afwateringskanaal onder de ring van Antwerpen.

Bouwen op een postzegel
“Zo hebben we recent nog, vanuit onze rol als onderaannemer, aan de Amsterdamse Prinsengracht gewerkt. Het behoeft weinig betoog dat dit bouwen op een postzegel was. We fabriceerden een geboorde combiwand, waarbij we damwanden hebben ingedrukt tussen de boorpalen. En ook aan Kattensingel in Gouda hebben we een bijdrage mogen leveren. Op beide projecten hebben we vanaf pontons gewerkt, zodat de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk is gebleven. Onze werkzaamheden bestonden uit het maken van een kademuur waar we boorpalen aanbrachten. Daar zetten we dan weer damwanden tussen. Ook brachten we schoorpalen aan, die dienst doen als verankering. Kijk, de bouw innoveert continu omdat er steeds slimmer gebouwd wordt of juist doordat er vraag is naar nieuwe, andersoortige werkmethodes. Dat vraagt logischerwijs om andere inzichten en nieuwe technieken. Op zaterdag 9 juni aanstaande houden wij een open dag om ons 40-jarig bestaan extra kracht bij te zetten, en we hopen dan met onze relaties en collega’s de geschiedenis, het heden én de toekomst van Kandt bv te belichten.”   

Kandt bv
Het intrillen van open stalen buispalen t.b.v. de fundatie van een geluidscherm op project Vroonermeer te Alkmaar.

Kandt bv
Een eigen dieplader combinatie geladen met een hydraulische funderingsmachine.

Tekst | Susan Moonen   Beeld | Kandt bv 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Over Kandt Aannemings- en Funderingsbedrijf BV

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Balm BVThe Royal Eijkelkamp Group