Lekkerkerker Rotterdam
02:17
02-02-2016

Voorloper in duurzaam ondernemen

In januari 2016 wordt Lekkerkerker Rotterdam gecertifieerd voor trede 3 op de MVO-Prestatieladder. Het behalen van dit certificaat vormt een belangrijke mijlpaal in het MVO-traject dat het Rotterdamse sloopbedrijf sinds 2013 doorloopt. 

De MVO-Prestatieladder is een certificeerbare norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, gebaseerd op de aspecten People, Planet en Profit. Deze aspecten worden getoetst op 7 thema’s en 33 indicatoren, die zich richten op de volledige bedrijfsvoering van een organisatie. De MVO-Prestatieladder bestaat in totaal uit vijf treden.

Nuttige aanvulling
Kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid staan bij ons al jarenlang hoog in het vaandel, zegt directeur Hans Stockmann van Lekkerkerker Rotterdam. “Klanten kunnen bij ons terecht voor alle voorkomende sloopwerkzaamheden, inclusief asbestsanering, en daarin streven wij naar steeds verdergaande professionalisering. Wij beschikken over alle nodige certificaten om onze werkzaamheden vertrouwd en vakkundig uit te voeren, zoals VCA-P, ISO 9001, ISO 14001, SVMS-007 en SC 530. En nu dus ook bijna MVO trede 3.” Voor Lekkerkerker Rotterdam is het behalen van de MVO-certificering een nuttige aanvulling op de andere certificaten. Binnen de branche behoort Lekkerkerker Rotterdam hiermee tot de voorlopers in duurzaam ondernemen.

Integraal MVO-managementsysteem
Maatschappelijk verantwoord ondernemen omvat thema’s als milieu, arbeidsomstandigheden, eerlijk zakendoen en consumentenaangelegenheden. Binnen die thema’s heeft Lekkerkerker Rotterdam zich ruim twintig doelen gesteld. Hierbij valt te denken aan het zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers, klanten en omgeving. Maar ook aan eerlijke communicatie, een optimale prijs-kwaliteitverhouding, minimale belasting van het milieu (hergebruik van materiaal), minimale hinder voor omwonenden, bewust omgaan met grondstoffen en positief bijdragen aan de lokale economie door voor lokale leveranciers te kiezen. Stockmann: “Voor de uitvoering van ons MVO-beleid hebben we een integraal MVO-managementsysteem opgezet. Dit systeem beschrijft kort en bondig alle MVO-aspecten. We onderhouden het systeem met interne en externe audits, werkplek- en V&G-inspecties. Verder omvat maatschappelijk verantwoord ondernemen veel papierwerk voor het leveren van bewijslast. Zo moeten we bijvoorbeeld aantonen dat we ons brandstofverbruik verminderd hebben.”

Concrete activiteiten
Op de vraag welke activiteiten Lekkerkerker Rotterdam concreet uitvoert om veilig en verantwoord te ondernemen, antwoordt Stockmann: “We verbeterden de werkgever/werknemersrelatie met onder meer nieuwe contracten en functieomschrijvingen. Daarnaast krijgt iedere werknemer volop de mogelijkheid om opleidingen te volgen en om bijvoorbeeld een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek te laten uitvoeren.
Onze kraanmachinisten krijgen allemaal een medische keuring. Ook voeren we asbest- en bodemsaneringskeuringen uit. Verder gaan we bewust om met onze omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door de aanschaf van hybride voertuigen en door afval te scheiden. Van onze leveranciers verwachten we eenzelfde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij dienen te voldoen aan onze duurzaamheidsverklaring.”

Bewustwording
Stockmann benadrukt dat het slagen van een MVO-beleid valt of staat met de bewustwording van de medewerkers. Zij dienen het beleid op de werkvloer en de projecten uit te dragen. “Het gaat erom dat je het besef creëert dat je meer kunt doen dan je in eerste instantie denkt. Dat begint bij hele simpele dingen als afval scheiden. Onze medewerkers zien dat dit werkt en dat stimuleert om actief mee te denken in meer oplossingen. Uit de externe audits van de certificerende instelling blijkt ook dat onze mensen in het veld zich betrokken voelen bij het MVO-beleid.”

Op niveau
Wordt trede 3 op de MVO-prestatieladder gehaald, dan kan Stockmann terugkijken op een waardevol, maar intensief traject: “In drie opeenvolgende jaren moesten we niveau 1, 2 en 3 behalen. Voor het behalen van trede 1 voerden we een nulmeting uit en betrokken we directe stakeholders bij de organisatie. Trede 2 ging daarin een stapje verder. Naast directe stakeholders namen we in ons MVO-beleid ook de partijen mee die betrokken zijn bij de uitvoering. Ook moeten wij aantonen dat wij bezig zijn met de implementatie van ons MVO-beleid om stap 3 te halen. Belangrijkste eis voor het behalen van stap 3 is dat ook indirecte stakeholders betrokken zijn en dat we beschikken over een managementsysteem, in ons geval gebaseerd op ISO 9001 en ISO 14001.” Met het behalen van stap 4, die niet verplicht is, wacht Lekkerkerker Rotterdam nog even. “We hebben nu het algemeen haalbare niveau bereikt op MVO-gebied. Voor de komende jaren is het belangrijk dat we dit niveau handhaven. Daarna beslissen we of we ons MVO-beleid verder aanscherpen.”

Tekst: Patricia van der Beek | Beeldmateriaal: Lekkerkerker Rotterdam

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Arjen RaveslootSitech Connected Site