Platform over civiele techniek & infrastructuur
Vinger aan de pols bij noodherstel Amsterdamse kades en bruggen
Op plekken waar dat vanuit geluids- of trillingsoverlast niet kan worden de damwanden (trillingsarm) door middel van statisch drukken aangebracht.

Vinger aan de pols bij noodherstel Amsterdamse kades en bruggen

Amsterdam staat aan het begin van een omvangrijke hersteloperatie van vele kades en bruggen in de oude binnenstad. Monitoring van het effect van bouwwerkzaamheden op de omgeving is daarbij van essentieel belang. Zeker als je stalen damwanden moet plaatsen in de historische grachten. Voor BouwRisk is het monitoren van de effecten van bouwwerkzaamheden dagelijks werk.

Het is slecht gesteld met de kades en bruggen in de Amsterdamse Grachtengordel. Sinds de jaren tachtig is stelselmatig bezuinigd op onderhoud van deze eeuwenoude infrastructuur. De houten paalfunderingen zijn zo langzamerhand gewoon op. Bovendien zijn de kades en bruggen ooit ontworpen voor gebruik door voetgangers en paard en wagens, niet voor zwaar vrachtverkeer en parkeren langs het water. Dat begint zich op veel plaatsen te wreken. De gemeente heeft intussen wel de centrale regie overgenomen van de stadsdelen en het Programma Kademuren en Bruggen opgesteld. Verwacht wordt dat een herstelprogramma decennia gaat duren en honderden miljoenen, zo niet meer dan een miljard euro gaat kosten. Maar het moet gebeuren: op een onbereikbare binnenstad en onveilige kades zit niemand te wachten. 

Veiligheidsconstructies

De hoogste nood moet het eerst gelenigd worden. “Uit de eerste inventarisaties bleek dat 190 kilometer kade slecht is, een aantal stukken verkeert in zodanige staat dat direct een veiligheidsconstructie gemaakt moet worden om instorten te voorkomen”, vertelt Yvo Hollman, managing director van BouwRisk, een expertisebureau uit Eindhoven dat gespecialiseerd is in het monitoren van omgevingsinvloeden bij bouwprojecten. “Voor een permanente oplossing is een lange voorbereidingstijd nodig, maar er moet tot dat vernieuwing start wel wat gebeuren om de veiligheid van de kades te garanderen. Vandaar dat een aantal kades een veiligheidsconstructie krijgt voor de periode tot de vernieuwing. Daarbij wordt op enige afstand voor de kade een damwand aangebracht waarna de tussenruimte met zand wordt volgestort en de kade tegen de wand wordt gestempeld. BouwRisk is gevraagd voor, tijdens en na de werkzaamheden de monitoring te verzorgen op kades en belendende panden wat betreft zettingen, geluid, trillingen en scheefstand.”

Voor, tijdens en na de werkzaamheden worden kades en belendende panden gemonitord wat betreft zettingen, geluid, trillingen en scheefstand.

Trillen en drukken

BouwRisk was eerder betrokken bij de vervanging van een stuk kademuur voor het Anne Frankhuis en de Westertoren en verzorgde afgelopen maanden de monitoring bij de bouw van de veiligheidsconstructie aan de oostzijde van de Prinsengracht tussen de Rozengracht en de Reestraat. Hollman: “Samen met CRUX Engineering BV, waarbij CRUX voorspellingen gemaakt heeft van de vervormingen, geluid en trillingen. Daarnaast heeft CRUX een protocol opgesteld wat waar gemonitord moet worden. Daarbij wordt gekeken naar de effecten van het werkverkeer en van de overige werkzaamheden met name het aanbrengen van de damwanden. Een deel van de damwanden wordt ingetrild een ander deel wordt statisch op diepte gedrukt. Het in de gaten houden van de gebouwen is daarbij het belangrijkste. Twee jaar voor de vernieuwing van een kade, beginnen we al met het meten van de panden op natuurlijk zettingsgedrag. Bij het aanbrengen van een veiligheidsconstructie lukt dat helaas niet altijd. Je moet een goede nulmeting hebben. Mede daarom kun je ook niet op stel en sprong aan kades gaan werken. Kademuren monitoren we vooral op scheefstand. Slechte stukken kunnen in een paar maanden zomaar een centimeter verder uit het lood zakken, met een veiligheidsconstructie stabiliseer je zo’n ontwikkeling.”  

Pulitzer Hotel

Bij alle werkzaamheden wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Hollman: “Waar mogelijk zijn de damwanden ingetrild. Op plekken waar dat vanuit geluids- of trillingsoverlast niet kan, worden de damwanden (trillingsarm) door middel van statisch drukken aangebracht. Op alle locaties waar damwand is aangebracht, hebben we de effecten van het trillen gemonitord. Door deze aanpak hebben de bewoners en ook de gasten van het Pulitzer Hotel minimaal overlast ervaren van de werkzaamheden. De damwand is in het buitenseizoen aangebracht en de kamers aan de grachten zijn die tijd leeg gehouden. Voor het hotel is ook een fraaie steiger aangelegd op de veiligheidsconstructie. Zo maken we allemaal van de nood een deugd.”

BouwRisk heeft in de combinatie met RPS en IV-Infra meerdere raamcontracten lopen in opdracht van de Gemeente Amsterdam om deformaties van kwetsbare kademuren te bewaken, het gaat om tientallen kilometers kade die intensief gemonitord wordt. Wat er met de tijdelijke veiligheidsconstructies verder gaat gebeuren is onlangs duidelijk geworden. De Gemeente heeft een pitch uitgeschreven voor de innovatieve, snelle aanpak van de complexe kadeproblematiek en daaruit zijn drie combinaties geselecteerd die inmiddels begonnen zijn met de onderzoeks- en ontwikkelfase om kademuren te vernieuwen. In 2021 starten de pilotprojecten.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.