Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Verontreinigde gronden omzetten in secundaire grondstoffen
Van de 1,2 miljoen ton aan inerte afvalstromen die Jansen Recycling jaarlijks verwerkt, wordt 98,5 procent hergebruikt of verwerkt tot hoogwaardige, gecertificeerde secundaire grondstoffen.

Verontreinigde gronden omzetten in secundaire grondstoffen

Jansen Recycling verwerkt jaarlijks ruim 1,2 miljoen ton aan inerte afvalstromen waarvan 98,5 procent gerecycled wordt tot hoogwaardige, secundaire grondstoffen. Als vaste relatie van de combinanten in De Betuwse Waard is Jansen Recycling medio vorig jaar gevraagd om het ‘dossier’ Wolferen-Sprok op zich te nemen. Aan de hand van vooronderzoek is een inschatting gemaakt van het totale volume dat vrijkomt. Inmiddels zijn al enkele honderden tonnen verontreinigde gronden omgezet naar gecertificeerde, secundaire grondstoffen, maar dat vormt slechts het topje van de ijsberg.

De vrijkomende afvalstromen vanuit Wolferen-Sprok worden afhankelijk van het type op één van de twee locaties van Jansen Recycling in Noord-Brabant verwerkt.

Bij het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok worden enorme volumes grond verzet. “Soms kunnen materialen herschikt worden op locatie, maar veelal ook niet”, zegt Rick van den Akker van Jansen Recycling. “In het voortraject hebben we een advies uitgebracht en een aanbieding gemaakt voor de inname van de vrijkomende gronden met bijbehorende kwaliteiten. Denk dan aan stromen zoals verontreinigde gronden, teerhoudend asfalt en verontreinigd puin. Op basis van die inschattingen is een basisovereenkomst opgesteld waar we feitelijk continu aan spiegelen. Het lastige van onze tak van sport is namelijk dat je vooraf nooit exact kunt bepalen wat er precies vrijkomt. Dat zie je pas op moment van uitvoering, daarom blijven we bij het gehele proces betrokken om de vrijgekomen gronden telkens te beoordelen en op juiste wijze te verwerken en toe te passen.”

Twee locaties

De vrijkomende afvalstromen vanuit Wolferen-Sprok worden afhankelijk van het type op één van de twee locaties van Jansen Recycling in Noord-Brabant verwerkt. “In 2017 hebben we in Son de eerste thermische reinigingsinstallatie (TRI) in Zuid-Nederland geopend”, vertelt Peter de Bont enthousiast. “Hierin verwerken we onder meer teerhoudend asfalt en/of thermisch verontreinigde grond. De installatie scheidt teer en bitumen van de overige bestanddelen, waaronder zand en grind. Hierdoor zijn deze reststromen weer opnieuw bruikbaar voor de GWW-markt als gecertificeerde secundaire grond- en bouwstoffen die binnen de Jansen organisatie worden verwerkt in de betonwaren en betonmortel.” Van den Akker vult aan: “Datzelfde geldt min of meer voor onze stationaire reinigingsinstallatie in Helmond. De grondreinigingsinstallatie maakt gebruik van het principe van extractieve reiniging. Hierin hechten de verontreinigingen zich via een spoelproces aan een
slibfractie die afgescheiden wordt van de schone zandfractie. De eindproducten worden vooral afgezet als volwaardig alternatief voor natuurlijk (beton)zand.”

Lage milieubelasting

Weliswaar is het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok een langlopend project voor Jansen Recycling, de eerste honderden tonnen verontreinigde gronden zijn inmiddels al verwerkt tot nuttig toepasbare secundaire grondstoffen. Het project mondt volgens De Bont uiteindelijk uit tot serieuze volumes. “Tot op heden heeft combinatie De Betuwse Waard zelf het transport verzorgd vanuit het project naar onze recyclinginstallaties, maar dat kunnen we eventueel ook voor rekening nemen, zowel per as als per schip. We optimaliseren het transport door combinaties met eventuele andere projecten te maken. Zo beperken we het aantal transportbewegingen en houden we de milieubelasting zo laag mogelijk. Desgewenst verzorgen we het complete bodemsaneringstraject van A tot Z. Wat dat betreft zijn we heel flexibel en hechten veel waarde aan een open en eerlijke communicatie. De samenwerking met combinatie De Betuwse Waard verloopt hier dan ook uiterst voorspoedig.”

Van de 1,2 miljoen ton aan inerte afvalstromen die Jansen Recycling jaarlijks verwerkt, wordt 98,5 procent hergebruikt of verwerkt tot hoogwaardige, gecertificeerde secundaire grondstoffen. Die worden weer toegepast in de wegenbouw, bij de eigen betondivisie of als grondstof voor de Legioblocks. “Circulariteit zit in ons DNA.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.