Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Verhogen van de constructieve veiligheid
Bouwkuip Maasdeltatunnel.

Verhogen van de constructieve veiligheid

Om de bouwtechnische kwaliteit te garanderen, heeft Rijkswaterstaat voor de realisatie van de Blankenbrugverbinding de inzet van een Technical Inspection Service (TIS-)bureau contractueel voorgeschreven. BAAK heeft hierin de keuze laten vallen op Seconed, onderdeel van de SECO Group met meer dan tachtig jaar ervaring binnen ruim 30.000 bouwprojecten.

Een TIS-bureau is een onafhankelijk en deskundig bureau dat risicogestuurde toetsingen uitvoert op zowel het ontwerp als ook de uitvoering. “We beoordelen op onafhankelijke wijze de technische bouwkwaliteit van een project”, legt Rob Dingemans uit, projectverantwoordelijke voor de Blankenburgverbinding namens Seconed. Oftewel, Seconed draagt zorg voor het wegnemen van de verhoogde risico’s op de constructieve veiligheid, zoals ze onder andere ook doet voor aanleg van de nieuwe verbinding van de A16 ‘De Groene Boog’ in Rotterdam-Noord.

Betonstort knooppunt Rozenburg.

Zonder voorbehoud

“TIS begint met een risicoanalyse op (het ontstaan van) verborgen gebreken en de beperkingen in functionaliteit van een bouwwerk”, vervolgt Dingemans. “Deze analyse is een levend document dat continu wordt bijgesteld al naar gelang de voortgang van een project. Risico’s zijn immers aan veranderingen onderhevig, ze nemen af door de toepassing van de juiste beheersmaatregelen en in sommige gevallen worden er nieuwe toegevoegd. We volgen dit project vanaf het definitief ontwerp tot aan de oplevering. Wij checken het ontwerp en inspecteren steekproefsgewijs op locatie bij cruciale go-/no go-momenten zoals wapeningscontroles nét voor een betonstort. Op basis van alle relevante voorhanden zijnde informatie en controles verzorgen we een solide uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit van het bouwwerk. Het doel is om uiteindelijk een eindverklaring af te geven op de kwaliteit en het gereduceerde technische risicoprofiel van het uitgevoerde werk, zonder voorbehoud. Mooie bijkomstigheid is dat we door het normaliseren van technische risico’s tevens bijdragen aan een efficiëntere bouw en de reductie van de (faal)kosten.” Seconed, uw partner in beter bouwen!

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.