Platform over civiele techniek & infrastructuur
De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) behartigt de belangen van bedrijven die werkzaam zijn in de funderingstechniek.

Vereniging van en vóór aannemers in de funderingstechniek

De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) behartigt dit jaar precies 75 jaar de belangen van bedrijven die werkzaam zijn in de funderingstechniek. De branchevereniging is in de basis qua bezetting weliswaar een zeer kleine professionele organisatie, maar door de unieke samenstelling en de inbreng van leden worden resultaten geboekt die bedrijven individueel niet kunnen bewerkstelligen. Een gesprek met directeur Jaap Estié over het belang van de vereniging en de enorme betrokkenheid van de lidbedrijven.

Estié is al bijna twintig jaar betrokken bij de NVAF en tot zijn aanstelling als directeur in 2017 actief in verschillende werkgroepen en het bestuur. Hij is dus geen onbekende in funderingsland. “Als branchevereniging komen wij op voor de belangen van onze lidbedrijven. Dat doen we met een uiterst kleine professionele kernorganisatie: ondergetekende en het secretariaat. Al het overige wordt geregeld met vrijwilligers in werk- en projectgroepen, een algemeen bestuur, commissies, et cetera.”

Een hoofdaannemer heeft de verantwoordelijkheid dat alle bedrijven die worden ingehuurd goed en veilig hun werk kunnen uitvoeren. Daar hoort ook een stabiele werkvloer bij.

Veiligheid

Funderingsbedrijven kunnen onder meer gebruikmaken van de algemene voorwaarden die door de NVAF voor de branche zijn opgesteld. “Niet alleen voor werkzaamheden in onderaanneming, maar ook voor situaties waar een funderingsbedrijf direct voor een opdrachtgever werkt”, geeft Estié aan. “De herziening is alweer in de maak; in de komende weken geven we een klap op versie 2022. Daarnaast zijn we druk in allerlei werkgroepen met onderwerpen als arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Zo worden alle veiligheidsaspecten onder de loep genomen. Als er zich bij een lidbedrijf een ongeval heeft voorgedaan, wordt dit uitvoerig onderzocht. Conclusies worden branchebreed gedeeld en waar nodig worden instructies en richtlijnen aangepast. Is het ongeval te wijten aan een technisch mankement, dan komt het ook in de Technische Commissie Funderingsmachines ter tafel. Het is tevens een werkkamer van Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport, een instantie waaraan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid heeft gedelegeerd om de hele regulering rondom veilig hijsen te borgen.”

Bouwterreincertificaat

De werkgroepen binnen de NVAF werken ook nauw samen. Estié: “Een gezamenlijke inspanning van de werkgroep arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu met de Technische Commissie Funderingsmachines heeft bijvoorbeeld geleid tot een herziening van de richtlijn veilig hijsen. Zo is er een richtlijn uitgebracht over veilig werken in een publieke omgeving. Het hijsen van stalen damwanden, buizen of funderingspalen heeft consequenties voor het inrichten van de hijszone; er moet voldoende ruimte zijn om een funderingsmachine veilig te kunnen inzetten. In dat gezamenlijke project is ook een bouwterreincertificaat ontwikkeld, een document waarmee de hoofdaannemer verklaart dat het bouwterrein aan alle eisen voldoet, inclusief een stabiele ondergrond. Dat laatste is niet alleen voor een funderingsbedrijf van belang, maar ook voor alles wat na ons komt. Een vrachtwagen kan ook wegzakken als het bouwterrein niet aan de eisen voldoet. Een hoofdaannemer heeft de verantwoordelijkheid dat alle bedrijven die worden ingehuurd goed en veilig hun werk kunnen uitvoeren.”

Jaap Estié, directeur van de NVAF.

Opleidingen en promotie

Een andere belangrijke werkgroep die Estié nog wil aanstippen, is de werkgroep die gaat over opleidingen. “We hebben een funderingsvakschool opgericht in samenwerking met onder meer Trainingscentrum Crescendo uit Hoorn. De opleiding is opgesplitst in drie geledingen: alle werkzaamheden rondom een funderingsmachine, op de machinist en tot slot een stuk basiskennis voor medewerkers op kantoor en eventueel van de opdrachtgever. De eerste cursistengroep start begin april. Daarnaast zijn we als NVAF natuurlijk continu bezig met de promotie van het mooie funderingsvak, bestieren we samen met sociale partners FNV en CNV de Arbocatalogus Funderingen waarin alle RI&E’s worden vastgelegd, en hebben we nauw contact met Volandis, het kenniscentrum voor de bouw. Ook zijn we aangesloten bij het Kabel en Leiding Overleg, een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond, waarvoor we een praktijkhandleiding hebben geschreven over hoe je als funderingssector hier zorgvuldig mee om dient te gaan en zijn we behalve bij nationale (semi-)overheden ook heel actief in Europees verband bij het opstellen van wet- en regelgeving.”

De NVAF is dus met recht een zeer actieve organisatie. “Dankzij de grandioze inzet van de vele vrijwilligers van aangesloten lidbedrijven weten we gezamenlijk mooie resultaten te bereiken voor de branche.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.