Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Veiligheidsnorm voor beweegbare bruggen ter commentaar

Veiligheidsnorm voor beweegbare bruggen ter commentaar

De Nederlandse norm voor beweegbare bruggen, NEN 6787 uit 2003, is herzien. Deze nieuwe versie staat nu ter commentaar op de website. Commentaar kan worden ingediend tot 20 september 2020.

Ontwerp NEN 6787-1:2020 ‘Veiligheid van beweegbare kunstwerken – Deel 1: beweegbare bruggen’ bevat eisen en aanbevelingen voor een veilig ontwerp van beweegbare bruggen over de gehele levensduur van de brug. De beschouwde typen bruggen, gevaarlijke situaties en gevaarlijke gebeurtenissen waarmee rekening is gehouden, zijn in deze norm vastgelegd.

Veiligheid

De eisen op het gebied van functionele veiligheid zijn aanzienlijk gewijzigd (NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 62061) sinds de editie van NEN 6787 uit 2013. Deze eisen hebben betrekking op de besturingstechnische veiligheid van de brug om veilig te kunnen bewegen. Daardoor is in dit normontwerp veel aandacht aan het aspect functionele veiligheid besteed en is de eerdere verwijzing naar NEN-EN 954-1 verwijderd. In dit normontwerp worden de minimale vereisten aangegeven voor betrouwbaarheidsniveaus (prestatie eisen) van veiligheidsfuncties behorende bij het toepassingsgebied.

Suggesties voor aanpassingen kunnen op dit normontwerp worden geven tot 20 september 2020 via www.normontwerpen.nen.nl. Alle ontvangen reacties worden door de commissie behandeld en kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van de normtekst. Commentaargevers ontvangen altijd een reactie van de commissie.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant, e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’ houdt zich bezig met constructieve veiligheid van bouwwerken. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.