Platform over civiele techniek & infrastructuur
Wegenbouw & Rail

Veilig werken op en langs het spoor

Blankenburg verbinding: raakvlak Havenspoorlijn nabij Rozenburg. (Beeld: BAAK)

Tekst | Tekst | Roel van Gils Beeld | RAAK, Roelof de Vries

25 oktober 2020 Leestijd 4 minuten

Deel dit artikel

Als erkend werkplekbeveiligingsbedrijf ondersteunt UR Consultant bedrijven die op of in de directe nabijheid van het spoor allerhande werkzaamheden uitvoeren. Dat varieert van groenonderhoud langs het spoor of bestratings- en asfalteringswerkzaamheden die rond spoorwegovergangen plaatsvinden tot aan grote landelijke projecten, zoals de Blankenburgverbinding en de RijnlandRoute.

Voor werkzaamheden op of langs het spoor gelden specifieke eisen ten aanzien van de veiligheid. “Bedrijven die niet gecertificeerd zijn, zullen een werkplekbeveiligingsbedrijf moeten inschakelen die de veiligheid moet garanderen voor iedereen die boven, onder, in/of langs het spoor werkzaam is”, begint Joost van Rijn van UR Consultant. “Wij adviseren bedrijven over de te nemen maatregelen en begeleiden ze daarin desgevraagd van A tot Z. Dat wil zeggen vanaf het V&G-ontwerpplan en de bijbehorende risico-inventarisatie tot en met de uitvoering van de veiligheid op locatie, oftewel het stellen van de vereiste veiligheidsfuncties. We ontzorgen aannemers in de complete spoorwegveiligheid.”


Trace West Oost- 6 van project Rijnlandroute. (Beeld: Roelof de Vries)

Blankenburgverbinding

Bouwcombinatie BAAK Blankenburg-verbinding heeft UR Consultant ingeschakeld om de veiligheid te garanderen op diverse locaties binnen het project. Van Rijn: “De kruising met de Hoekse Lijn (omgebouwd van ProRail- naar RET-spoor) is verdiept uitgevoerd, waarbij een tunnel onder het spoor is gerealiseerd. Het dek daarvan is naast het spoor voorgebouwd en in een buitendienststelling ingeschoven. Wij hebben voor deze activiteiten de werkplekbeveiliging verzorgd. Dat geldt ook voor het raakvlak dat de Blankenburgverbinding heeft met de Havenspoorlijn zolang deze nog niet is verlegd naar het Theemswegtracé. Enerzijds hebben we de veiligheid gegarandeerd voor het kunnen inmeten van het bestaande tracé, anderzijds denken we mee in werkmethodiek  om bijvoorbeeld de hoge begroeiing langs de havenspoorlijn veilig te kunnen verwijderen, zodat de bomen niet op het spoor vallen.”

RijnlandRoute

Bij de RijnlandRoute, de nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44 en de A4 bij Leiden, is UR Consultant al meer dan een jaar betrokken. “Het project omvat onder andere de aanleg van twee geboorde tunnels onder het spoor door”, legt Van Rijn uit. “De eerste tunnelbuis is inmiddels al geboord, het boren van de tweede buis is gestart en passeert het spoor eind deze zomer. Voor IV infra, die in opdracht van aannemerscombinatie Comol5 de spoorstaven monitort tijdens het boren, regelen we de werkplekbeveiliging. We verzorgen de RI&E ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar, zodat de maatvoerder op de juiste plek veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Ook voor het reinigen van de meetindicatoren -stickers op de spoorstaven die vervuild raken door onder andere remstof van voorbij razende treinen- zorgen we ervoor dat IV Infra kan meeliften in geplande buitendienststellingen van de procesaannemer.”

Door de jarenlange ervaring in de infrasector, weten de medewerkers van UR Consultant als geen ander oorzaak en gevolg te duiden, zodat bedrijven veilig en vertrouwd kunnen werken op of rond het spoor.

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Frank Wekking

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Grond/Weg/Waterbouw? Neem contact met mij op.

0%

    Stuur ons een bericht