Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Transport via buisleidingen heeft de toekomst
Hoe krijgen en houden we het allemaal passend, beheer(s)baar en betaalbaar?

Transport via buisleidingen heeft de toekomst

De markt van ondergrondse en bovengrondse buisleidingen is in ontwikkeling. Buisleidingen vormen een onmisbaar aspect voor het functioneren van de samenleving en bieden potentie voor duurzame, toekomstgerichte infrastructurele oplossingen voor (huidige) complexe vraagstukken.

De transportcapaciteit van buisleidingen is indrukwekkend. Bijvoorbeeld, een buisleiding met een diameter van 900 mm en 120 kilometer lang heeft dezelfde transportcapaciteit als ruim 2.700 vrachtwagens bij een uitstoot van 4% CO2. Bijkomend voordeel is dat transport via buisleidingen ongestoord en veilig verloopt. 

Advies- en ingenieursbureau Lievense | WSP ontwerpt en beheert inmiddels al 60 jaar buisleidingen in Nederland en België, onder meer voor het transporteren van industriële gassen, fossiele brandstoffen en water. Experts vanuit verschillende disciplines werken nauw met elkaar samen aan integrale oplossingen, met oog voor de toekomst. 

Groene energiebuffer onder onze voeten

De energietransitie brengt nieuwe kansen met zich mee. Zo wordt er al geïnvesteerd in leidingen voor warmte, CO2 en (groene) waterstof. Sjaak Blok, Afdelingshoofd leidingen en hoogspanning bij Lievense | WSP: “Wij zijn van mening dat deze trend – het zoeken naar betaalbare en levensvatbare oplossingen middels het benutten van (deels bestaande) bovengrondse en ondergrondse leidingeninfrastructuur – zich verder zal ontwikkelen. Innovatie is hierbij essentieel.”

Zo heeft Lievense | WSP in het kader van grootschalige duurzame energieopwekking als mogelijke oplossing voorgesteld om elektriciteit, opgewekt met behulp van zon en wind, om te zetten in waterstof en deze op te slaan in en te transporteren middels een netwerk van ondergrondse leidingen die worden aangelegd in de bestaande buisleidingenstraat van LSNed. Omdat er gebruik wordt gemaakt van die bestaande infrastructuur heeft dit nauwelijks impact op de leefomgeving.

De transportcapaciteit van buisleidingen is indrukwekkend.

Vizier op de toekomst

“Interessant vraagstuk is hoe de ondergrondse infrastructuur zo effectief, efficiënt en veilig mogelijk wordt ingericht voor toekomstige voorzieningen. Er zal daarbij rekening gehouden moeten worden met een overgangsperiode waarin traditionele en nieuwe energie alsook watervoorzieningen gezamenlijk in de grond aanwezig zijn. Hoe krijgen en houden we het allemaal passend, beheer(s)baar en betaalbaar? Dat is waar wij graag over meedenken. Samenwerken, het tonen van wederzijds begrip en het delen van kennis en ervaring vormen hierbij cruciale elementen om deze uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus Sjaak Blok. Zo werkt het advies- en ingenieursbureau al mee in de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) waarin integrale analyses van leidingfalen en dijkfalen worden uitgevoerd voor praktijksituaties met parallelle – en kruisende leidingen. Hierbij wordt ernaar gestreefd met minimale investeringen bestaande leidingen te integreren in dijkversterkingsprojecten.

Netwerk BIG

Samenwerken, tonen van wederzijds begrip en delen van kennis en ervaring komen ook terug in de doelstellingen en projecten van het Buisleidingen Industrie Gilde (BIG). Het netwerk van BIG kan en zal volgens Sjaak Blok een cruciale rol spelen in de toekomstvisie van leidingen en kabels. Lievense | WSP is al jaren lid en beschouwd het BIG als het verbindend instituut tussen opdrachtgevers, ingenieursbureaus en uitvoerende partijen. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.