Platform over civiele techniek & infrastructuur
Systeemintegratie Afsluitdijk: onzichtbaar en onontbeerlijk

Systeemintegratie Afsluitdijk: onzichtbaar en onontbeerlijk

Bij infrastructurele werkzaamheden zoals de renovatie van de Afsluitdijk zien we vooral wat er aan de buitenkant allemaal gebeurt. Buiten beeld wordt er echter net zo hard gewerkt. Aan Industriële Automatisering & Energievoorzieningen en Transmissie bijvoorbeeld. We spreken met Peter Kortekaas, projectmanager Systeem Integratie en IA&E (industriële automatisering en elektrotechniek) bij Levvel.

“Systeemintegratie is veel breder dan alleen IA&E”, opent Kortekaas het gesprek. “Het gaat over de volledigheid van alle technische aspecten binnen dit project. Systeemintegratie is een overkoepelend proces, dat begint bij het begrijpen van het in het contract weergegeven beoogd gebruik van de Afsluitdijk door Rijkswaterstaat. Hoe wordt het systeem Afsluitdijk straks gebruikt en onderhouden en hoe vullen we dat qua techniek in? Hoe kunnen we aantonen dat alles veilig functioneert zoals gespecificeerd? We sluiten het project af met integratietesten, alle onderdelen moeten dan samenwerken op de vereiste manier. Het functioneren (Dynamisch gedrag) van het systeem Afsluitdijk met de gebruiks- en onderhoudsprocessen zijn daar bijvoorbeeld een onderdeel van, daar zit het raakvlak met industriële automatisering. We geven invulling aan het gebruik met behulp van IA.

Bediening en onderhoud

In de hele beschouwing van het beoogd gebruik moet er ook rekening worden gehouden met dagelijks onderhoud. Kortekaas legt uit: “Onderhoud is onder meer afhankelijk van de omgeving, van de jaargetijden en moet gepland worden op een manier die de stakeholders passend achten. Daarnaast kunnen we te maken krijgen met een stuk ongepland onderhoud, bijvoorbeeld door falen. Het systeem moet deels redundant uitgevoerd zijn, zodat je geen ongewenste uitval krijgt. Dat geldt voor de gehele Afsluitdijk.”

Kortekaas somt een aantal aspecten op dat bij dit project ook onder de noemer systeemintegratie vallen: “We hebben het dan over de aansturing van de hydrauliek bij de keersluis in Den Oever, de keerdeur bij Kornwerderzand, de schuiven voor de Vismigratierivier, de aandrijving voor het heffen en dalen van de schuiven in de bestaande spuimiddelen in Den Oever en Kornwerderzand en de pompinstallaties Oost en West van de gemalen in Den Oever. We zijn inmiddels afhankelijk geworden van technologie om het water te beheersen. Daarom is Systeemintegratie en IA&E zo ontzettend belangrijk.”

Ook cybersecurity is een aandachtspunt bij de Afsluitdijk

Om te schetsen hoe een werkdag eruitziet, antwoordt Kortekaas: “Momenteel zijn we bezig met energievraagstukken, onder andere de aansluiting op het distributienet van Liander. Hoe krijgen we onze energiesystemen aangesloten op hun systemen? Dan is er het vraagstuk over de zonnepanelen in Den Oever, die worden aangebracht ter compensatie van de energie die de infrastructuur op de Afsluitdijk gebruikt. Hoe gaan we deze integreren? Het hele energievraagstuk is overstijgend boven alle deelprojecten, zonder energie gebeurt er immers niets. Elke aanpassing die nu gedaan wordt heeft directe invloed op dit energievraagstuk. Wij lopen met automatisering parallel mee in dit verhaal.”

“Het ontwerpen van het systeem wordt ook beïnvloed door ‘CE-markering’, de daarmee samenhangende Machine Veiligheid is van groot belang. Relatief nieuw en zeer relevant is ‘cybersecurity’. Met de huidige manier van werken vindt er veel digitaal verkeer plaats. Dat moet op een veilige manier kunnen plaatsvinden. De vraag is dus: hoe maken we dit project Cyber Secure? De totale Systeemintegratie is daarmee het techniekveld IA&E overstegen. De Afsluitdijk moet te allen tijde, op alle fronten veilig blijven.”

De paraplu boven de opdrachtnemers

De centrale besturing voor de Afsluitdijk wordt aangelegd door Croonwolter&dros. “Niet alle elektrotechnische deelsystemen worden door hen verzorgd, daarvoor komen er partners in beeld. Dat vraagt vanuit Levvel om op te treden als intermediair binnen IA&E. Wij vormen een paraplu boven alle opdrachtnemers. Systeemintegratie mag je zien als de regisseur van het verhaal. Levvel neemt haar verantwoordelijkheid en wil ‘in control’ zijn over de interfacing tussen de onderlinge opdrachtnemers. Zo is Levvel de partij die na ingebruikstelling van onderdelen en later het geheel de integratietesten uitvoert”, aldus Kortekaas.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.