Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Succesvolle dijkverbetering door inzet Brabantse Dijkencombi

Succesvolle dijkverbetering door inzet Brabantse Dijkencombi

Het project Dijkversterking Mook-Afferden-Bergen-Aijen is een project dat aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers/FPH Ploegmakers/Wetering (Dijkencombi) realiseert in opdracht van Waterschap Limburg. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn na uitvoering van het project beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

“Aan een project van deze omvang is veel voorbereiding voorafgegaan”, vertelt Toon van Mierlo, omgevingsmanager bij Dijkencombi. “Denk dan aan het ontwerpen, het maken van berekeningen, het regelen van vergunningen en het in beeld krijgen van de randvoorwaarden. Maar ook de conditionering: explosieven opsporen, bodemonderzoek doen, kabels en leidingen verleggen en rekening houden met ecologische omstandigheden en wensen van de omgeving. Veel en goed communiceren met alle betrokken partijen is enorm belangrijk. Er is nauw contact met de omwonenden omdat er, soms letterlijk, in hun achtertuin gebouwd wordt.”

Mook-Afferden-Bergen-Aijen

Minder hinder door scheepstransport.


Meedenken in oplossingen: 
Dijktraject Mook
“Door mee te denken in oplossingen en optimalisaties door te voeren, konden noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden, maar wél in harmonie met de omgeving en met wederzijds respect voor elkaars belangen. Bij Dijktraject Mook bijvoorbeeld. Deze bestaat voor een deel uit een harde keermuur en voor een deel uit een groene dijk. Dijkencombi heeft een diepere en stevigere fundering in de bodem geplaatst waarop de nieuwe hogere en stabielere betonnen keermuur is gebouwd. Door te kiezen voor een trillingvrije, in de bodem gevormde CSM-wand in plaats van een conventionele damwand, is de kans op schade en overlast beperkt. Een innovatieve methode die in combinatie met een waterkerende muur nog niet eerder is gedaan”, vertelt Toon. 

“De innovatieve werkwijze zorgde wel voor een iets tragere start, omdat het ontwerpen en berekenen van deze oplossingen nog geen gesneden koek is. Dijkencombi heeft hierop maatregelen getroffen. Door meer machines, materieel en mankracht in te zetten, hebben we de mijlpaal voor hoogwaterveiligheid op 15 oktober gehaald. Momenteel werkt men aan de afwerking van de muur. We zijn meer dan tevreden met de prachtige aanblik van het nieuwe metselwerk. Mook is er niet alleen veiliger maar ook mooier op geworden.”

Mook-Afferden-Bergen-Aijen

De keermuur in Mook: het resultaat mag er zijn!


Expertise in dijkenbouw: 
Dijktraject Bergen – Aijen
Na het hoogwater in 1995 is om de dorpjes Bergen en Aijen, die in het rivierbed van de Maas liggen, een nooddijk gelegd. De dijk is te laag en er bestaat een kans dat er water onder de dijk doorstroomt waarbij grond/zand wordt meegevoerd (piping). Toon: “We hebben de dijk verhoogd en verbreed, hebben buitendijks extra klei in het voorland aangebracht en hebben de coupures vervangen door dijkovergangen. Op twee plaatsen is een in de grond gevormde (CSM) betonwand in de kering geplaatst om de stabiliteit te garanderen. Bij dit deeltraject hebben we echt onze dijkenexpertise laten zien. Met zo veel mogelijk hergebruik hebben we de waterkering gegarandeerd. Duurzaam, economisch en met veel minder hinder.”      

Innovatieve maatregelen: Dijktraject Afferden
Het dijktraject Afferden is een zogenaamde groene kering. De helling (talud) van de dijk is te steil. Op sommige locaties is de dijk ook te laag. De dijk is verder onvoldoende stabiel en er is kans op piping. “Bij Camping Klein Canada hebben we voor het hoogwaterseizoen het binnentalud al verflauwd”, vervolgt Toon. “Alle voorbereidingen zijn inmiddels getroffen zodat Dijkencombi vanaf half maart volop aan de slag kan met de resterende dijkversterkingsopgave. Aan de N271 worden de landschapsbepalende monumentale bomen gespaard. Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Ook hier wordt een innovatieve maatregel getroffen. 

Mook-Afferden-Bergen-Aijen

Aanbrengen CSM wand in Mook met beperkte werkruimte.


Trots op alles wat 
gerealiseerd is
“Ik ben er, namens de gehele Dijkencombi, Waterschap Limburg en overige betrokken partijen, trots op dat we door toepassing van innovatieve oplossingen, snel en met beperkte hinder een goed ingepaste, veilige waterkering voor de omgeving realiseren”, besluit Toon.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.