Platform over civiele techniek & infrastructuur
Overig

Subsidie voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg in Nederland

De Graaf Reinaldalliantie heeft 350 miljoen euro ontvangen om de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg in Nederland de komende 5 jaar te kunnen uitvoeren.

27 april 2021 Leestijd 5 minuten

Deel dit artikel

Waterschap Rivierenland, de opdrachtgever en partner in deze alliantie, kreeg hier subsidie voor via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat om een omvangrijke en ingrijpende operatie in het gebied.

De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel en met Royal HaskoningDHV als adviserende partij.

De dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg is, sinds de nieuwe veiligheidsnorm is ingesteld, het eerste grote project aan de noordkant van de Waal dat in uitvoering gaat. Het gaat om 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland). Het project staat in de top 10 van meest urgente projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Yolande van der Meulen, voorzitter van het Alliantiebestuur: “Met de toekenning van de subsidie voor de realisatie van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg start een volgende fase. Een mooi voorbeeld van een nauwe samenwerking in een alliantie van drie marktpartijen, een ingenieursbureau en Waterschap Rivierenland. Hiermee is vanaf de start van de verkenning veel kennis en ervaring gebundeld en benut ten behoeve van een voortvarende uitvoering. Met als resultaat een dijkversterkingsplan waarin verschillende belangen samenkomen. Ik ben er zeer trots op dat we in goede samenwerking met alle partijen deze mijlpaal hebben bereikt! En hoop met iedereen in 2026 het glas te heffen op een hoogwaterveilige dijk.”

De samenwerking met andere overheden levert resultaat

Om het proces van plannen tot ontwerp goed te laten verlopen is er nauwe samenwerking gezocht met de gemeenten, provincies en het Rijk. Dit leidde onder andere tot een volledig online in te zien projectplan Waterwet. Verder biedt de dijkversterking kansen voor andere projecten (meekoppelkansen). Zo is de ontwikkeling van de uiterwaarden een gevolg van intensieve samenwerking tussen de diverse overheden.

Ook de omgeving is nauw betrokken bij de dijkversterking

Vijf werkgroepen uit de omgeving hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag wat zij belangrijk vinden op en rond de dijk. Ze zorgden ervoor dat hun ideeën op de agenda van de betrokken overheden terecht kwamen. Niet als wensenlijstje, maar om gezamenlijk kansen en knelpunten te bespreken en zo mogelijk op te pakken. Deze samenwerking heeft een intensieve relatie tussen de betrokken bewoners en het team van de Graaf Reinaldalliantie opgeleverd.

De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang

In juni van dit jaar gaat daadwerkelijk de spreekwoordelijke schop in de grond. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat niet het hele traject tegelijk aan de beurt is, maar er gewerkt wordt per dijkvak of cluster van dijkvakken. Tijdens de uitvoering blijven de omgevingsmanagers de directe omgeving nauw betrekken bij de werkzaamheden. In 2026 moet de dijk weer hoogwaterveilig zijn.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer dijken in het rivierengebied.

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

louwers mediagroep
 • Z&R

  Z&R

  Platform over zon- en daglichtregulering, rolluiken, terrasoverkappingen en afsluitingen

  Naar website
 • Profiel

  Profiel

  Platform over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek, veiligheid

  Naar website
 • I&L

  Instore & Livecomm

  Platform over beurzen, retail & online business

  Naar website
 • I&B

  Installatie & Bouw

  Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit

  Naar website
 • B&S

  Beton & Staalbouw

  Platform over beton en staal in de bouw

  Naar website
 • Gevelbouw

  Gevelbouw

  Platform over gevels, glas & daken

  Naar website
 • badz

  Bouwen aan de Zorg

  Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

  Naar website
 • mediagroeplogo

  Binnenwerk

  Platform voor de interieurbouwbranche

  Naar website
0%