Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Sturen op succes
Als je met regelmaat aandacht besteed aan ‘hoe doen we het met elkaar’, dan is de kans dat je tegenover elkaar staat bij onvoorziene gebeurtenissen minimaal.

Sturen op succes

Een grootschalig infraproject kenmerkt zich door vele stakeholders, die in de basis vaak onbekenden van elkaar zijn. Een uitgebreide kennismaking en het borgen van een succesvolle samenwerking begint steeds vaker een standaard onderdeel van een aanbesteding of uitvraag te worden. Want, hoe zorg je ervoor dat je elkaar niet verliest, maar de schouders gesloten houdt en bij elkaar blijft? Juist als het even tegenzit. Ami helpt bouwteams om het samenspel in de keten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. En maakt dat succes meetbaar. Ook bij de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241).

Ami is een partij die na 25 jaar ervaring de dynamiek van alle betrokken partijen in de keten heel goed kent. “We spreken de taal en kennen en begrijpen alle belangen die bij grote infraprojecten een rol spelen, zegt Martijn Jong, managing partner van Ami. “Bij de herinrichting van de A.C. de Graafweg zijn we benaderd door Boskalis, maar het kan ook een waterstaatsteam of de provincie zijn die ons inschakelt. Wie daarin de lead neemt, is eigenlijk om het even, want voor ons is het van belang dat we snel een onafhankelijke positie aannemen. Iedereen moet zich vrij voelen. Als adviseur dienen we niet één belang, maar juist het gemeenschappelijke belang.”

Belangen afstemmen

Dankzij die jarenlange ervaring weet Ami de belangen van alle stakeholders in de keten op waarde te schatten. “We hebben zowel veel kennis van de opdrachtgevende partijen als van de aannemerskant. Bij overheden, provincies, Rijkswaterstaat en waterschappen raak je al heel snel het politiek bestuurlijke domein aan met alle complexiteiten van dien”, erkent Jong. “Ons doel is om die belangen en dynamiek goed op elkaar af te stemmen met die van de aannemer. Ook op het moment dat het ingewikkeld wordt, bijvoorbeeld als er in het project op onvoorziene zaken in de ondergrond gestuit wordt, of zoals nu veel gebeurt, met het oog op de materiaalkosten en levertijden die exploderen, en ga zo maar door.” 

Marije Bergmans, consultant en teamcoach bij Ami.

Leercultuur

Essentieel voor het slagen van een project is volgens Marije Bergmans, consultant en teamcoach bij Ami, een ‘open’ cultuur bij alle sleutelfunctionarissen. “We starten altijd met een eerste kennismaking op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Vervolgens bouwen we gezamenlijk aan een leercultuur, succesvol zijn en blijven vraagt namelijk dat we samen continu leren en verbeteren. Daar zijn twee zaken belangrijk in: een succeskompas en een waardekompas. Het eerste gaat over het gezamenlijke beeld van het succes van een project, waarin de belangen worden verenigd. Terwijl het waardekompas veel meer betrekking heeft op het gedrag; welk gedrag wil je concreet elke dag zien? Het doel van beide kompassen is om het succes en gedrag meetbaar en stuurbaar te maken gaandeweg het project. Als je met regelmaat aandacht besteed aan ‘hoe doen we het met elkaar’, dan is de kans dat je tegenover elkaar staat bij onvoorziene gebeurtenissen minimaal.”

Gevoel meetbaar maken

Sturen op succes doe je niet af en toe, maar er moet met grote regelmaat aandacht voor zijn, resumeert Jong. “Er moet iemand zijn die regelmatig aandacht vraagt voor hoe het met het samenspel is. Behalve het in co-creatie creëren van een fundament hebben we ook een teamcoach van Boskalis betrokken bij onze aanpak, die gedurende het project hierop doorpakt en continu reflecteert aan beide kompassen of de uitgestippelde koers wordt gehandhaafd.” Bergmans merkt op dat het borgen van een succesvolle samenwerking steeds meer wordt omarmd in de branche. “Er hangt alleen nog een te zachte sfeer omheen. Met een kompas maken we het gevoel meetbaar. Het zijn handvatten om te sturen, zodat je al vroegtijdig kan ingrijpen om de boel recht te houden en niet op het moment dat het schuurt of scheurt. Dan is het veel ingewikkelder om te lijmen.” Jong tot besluit: “We zijn er trots op dat we met onze visie zoveel grote en complexe infraprojecten op weg naar hun succes mogen ondersteunen.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.