01:31
07-06-2016

Spoorbouw vraagt om ‘grip op ondergrondse infra’

Er ligt veel niet op zijn plek. Of er ligt juist meer dan op tekening staat. Dat zegt directeur Karel Meinen van TerraCarta over de kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond. En hij kan het weten. Als specialist in met name kabel- en leidingdetectie brengt TerraCarta de ondergrondse infra in kaart voor opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus in onder andere de spoorbouwsector. 

Naast kabels en leidingen brengt TerraCarta alle denkbare ondergrondse structuren en objecten in kaart die tijdens bouwwerkzaamheden tot graafschade en/of stagnatie kunnen leiden. “Hiervoor passen we detectietechnieken als grondradar en radiodetectie toe, maar ook conventionele oplossingen als ‘prikken’ of het graven van proefsleuven,” aldus Meinen. “Het hele proces eromheen kleden we zorgvuldig in. Controle speelt hierin een belangrijke rol, met als hoofdvraag: klopt het wat ik detecteer?” TerraCarta beweegt zich in een breed werkveld, variërend van graafschadepreventie tot archeologie, en is actief in de spoorbouw, wegenbouw en industrie.

vlcsnap-2015-10-22-07h49m45s457

Spoorbouw
Binnen de spoorbouw houdt TerraCarta zich voornamelijk bezig met het meten van kabel- en leidingdetectie, maar daarnaast ook met ballastdikte, geotechnische opbouw, constructieonderzoek en revisiewerkzaamheden. “Bij spoorvernieuwing of specifieke problemen als een verzakking in het spoor is het goed om te weten wat zich in de grond bevindt,” zegt Meinen. “Onze metingen geven daar duidelijkheid over. Met behulp van grondradar leggen we obstakels als koppelspoorstaven, funderingsresten, brugdekken en spoorkruisende kabels vooraf vast. Hier kan tijdens bouw- of renovatiewerkzaamheden rekening mee gehouden worden.”  2016-03-22-09.36.39

Landelijk programma
Als raamcontractant van ProRail en in samenwerking met Two-B Engineering en Antea Group voert TerraCarta sinds 2011 het landelijke programma ‘Grip Op Ondergrondse Infra’ (GOOI) uit. Meinen licht toe: “Sinds de aanname in 2008 van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten, de WION, zijn netbeheerders bij voorgenomen graafwerkzaamheden verplicht tot kabel- en leidinginformatieregistratie en liggingconsultatie. ProRail, die eveneens als netbeheerder geldt en hier dus ook aan moet voldoen, gaf ons de opdracht voor het in kaart brengen van alle kabels, leidingen en andere obstakels onder en langs de Nederlandse spoorlijnen. Het risico op beschadigingen aan de ondergrondse infra – met alle gevolgen van dien – wordt hierdoor een stuk kleiner.”

12891714_1358271424198890_1063588567418594355_o

Continu verbeteren en versnellen
Het GOOI- programma is geschreven op detectietechnieken, vervolgt Meinen. “Wij passen deze technieken toe en denken mee in innovatieve oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een techniek waarmee we onderscheid kunnen maken tussen de kabels van ProRail en die van derden.” Een andere ontwikkeling betreft een kabelzoeker met hoogwaardig GPS-systeem. Dit systeem geeft een melding als het een leiding detecteert en stuurt, met één druk op de knop, alle gegevens door naar kantoor. Meinen besluit: “Het is ons werk om op detectiegebied continu te verbeteren en te versnellen. Samen met onze opdrachtgevers geven we hier succesvol invulling aan.”

Tekst: Patricia van der Beek Beeld: Terra Carta BV

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

erik bijlsma