Platform over civiele techniek & infrastructuur
Het aannemingsbedrijf is eveneens werkzaam in de sport- en cultuurtechniek en werkt met de ERP software van BouwInfosys. Het bedrijf is gecertificeerd volgens de hoogste trede op de CO2-prestatieladder. (Beeld: Jos Scholman)

Slimme functionaliteit in calculatiesoftware berekent verwachte CO2-uitstoot in een project

Ieder infrabedrijf kent ondertussen de CO2-Prestatieladder en de voordelen die een gunstige trede op die ladder kan bieden in aanbestedingen. Maar hoe kun je nu aannemelijk maken wat de uitstoot in het project zal zijn en dat naderhand ook aantonen? Daar hebben ze bij BouwInfosys slimme functionaliteit op bedacht.

Zij maken dit aantoonbaar met het CO2-Bewust certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. (Beeld: Van der Weerd Grafhorst)

CO2-Prestatieladder

Arno Berwers van BouwInfosys constateert dat steeds meer bedrijven in de infra werken met de CO2-prestatieladder. “Een systeem waarbij je vijf verschillende treden kunt behalen met als uiteindelijke doel bedrijven te stimuleren om hun uitstoot te verminderen. Structurele reductie van CO2-uitstoot levert een hogere plaats op de CO2-ladder op. Bij aanbestedingen wordt het steeds belangrijker dat je kunt aantonen dat je duurzaam en met zo min mogelijk CO2-uitstoot een project kunt realiseren. Dan helpt het natuurlijk enorm als de informatie gestructureerd is vastgelegd in een systeem.”

Van der Weerd Grafhorst BV wil bijdragen aan een duurzame wereld. (Beeld: Van der Weerd Grafhorst)

Focus op het materieel

“Bij infrabedrijven is het veelal het eigen, maar ook het ingehuurde materieel waarvan in kaart gebracht moet worden wat de verwachte uitstoot is binnen een project. De nominale uitstootwaarde van een materieelstuk per brandstofsoort wordt door de fabrikant opgegeven. Het registreren van die specificaties van de diverse materieelstukken is dus een must om een goede opgave te maken die je kunt gebruiken in een aanbesteding”, weet Berwers.

(Beeld: Van der Weerd Grafhorst)

Calculeren met CO2-uitstoot

“Als vooraanstaand leverancier van ERP-oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw, werkt BouwInfosys continu samen met gebruikers bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. Vanwege de behoefte aan een calculatieoplossing voor CO2-uitstoot, ontwikkelden wij binnen de bestaande calculatiesoftware voor de infra functionaliteit waarmee de verwachte uitstoot in het project berekend kan worden. Zo is de aannemer zonder extra inspanning in staat om de CO2-uitstoot mee te nemen in de aanbesteding.

(Beeld: Van der Weerd Grafhorst)

Calculatiemodule

De calculatiemodule is onderdeel van de totale ERP-oplossing waardoor het nu dus mogelijk is om -aan de hand van de bekende gegevens van de materieelstukken- de verwachte uitstoot van CO2 en NOx te berekenen. Een voorbeeld: je geeft aan de voorzijde in de calculatie de materieelstukken op die je bij een project nodig hebt (shovel, rupskraan, etc). Op de achtergrond wordt dan de berekening van de CO2-uitstoot gedaan, waarbij er ook onderscheid wordt gemaakt in de uitstoot per brandstofsoort. Is het belangrijk een lage uitstoot te hebben, dan calculeer je met de materieelstukken met de laagste uitstoot en maak je gebruik van blauwe diesel.”

Jos Scholman, aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw, omarmt technologische en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. (Beeld: Jos Scholman)

Efficiënt en betrouwbaar

“Zoals gezegd is het van steeds groter belang dat er naderhand kan worden aangetoond wat de emissie in het werk geweest is. Om dat proces zuiverder en reëler te krijgen moet je het geautomatiseerd uit één systeem kunnen halen”, vindt Berwers. “De gegevens die aan de voorzijde van de calculatie gebruikt worden in de calculatiefase, kunnen na afloop worden gebruikt voor de vergelijking met de werkelijke emissie op basis van draaiuren en brandstofsoort. Efficiënt én betrouwbaar dus.”

De grote voordelen van een écht geïntegreerde ERP-oplossing voor bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw worden daarmee steeds duidelijker, net als de toegevoegde waarde van BouwInfosys. Wilt u meer weten over deze werkwijze en over de oplossingen van BouwInfosys voor bedrijven in de infra? Kijk dan op www.bouwinfosys.nl of bel met 088-2444600.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.