Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Samenwerking centraal bij aanleg sluizencomplex Havenkwartier De Blauwe Diamant

Samenwerking centraal bij aanleg sluizencomplex Havenkwartier De Blauwe Diamant

In Zeewolde wordt momenteel een vaarroute met sluizencomplex in de vorm van een schutsluis en een keersluis aangelegd om Havenkwartier De Blauwe Diamant te ontsluiten. Dit is een nieuw te bouwen woongebied aan het Wolderwijd. Eveneens worden de primaire en regionale waterkeringen, en de weginfrastructuur aangepakt. Een project waarin veel verschillende partijen nauw samenwerken.

Havenkwartier De Blauwe Diamant wordt op dijkniveau gerealiseerd aan het Wolderwijd, een van de Veluwerandmeren. Om deze wijk extra aantrekkelijk te maken voor de nieuwe bewoners wil Gemeente Zeewolde een haven en watergangen in de vorm van slootjes rondom de woningen aanleggen, zodat een groot aantal huizen aan het water komt te liggen.

Primaire kering wordt secundaire kering

Omdat het waterpeil in het Wolderwijd enkele meters hoger is dan in de polder waar de nieuwe vaarroute De Blauwe Diamant op aansluit, wordt de woningbouwlocatie opgehoogd en de primaire waterkering omgelegd. De vaarroute wordt door de primaire waterkering geleid via een schutsluis met een sluiskolk van 34 m, een breedte van 6,5 m en een verval van 5,20 m. Aan het andere eind van de vaarweg komt een keersluis in de toekomstige regionale kering. Zodra de nieuwe primaire kering met schutsluiscomplex gereed is, wordt de huidige primaire kering afgewaardeerd naar een secundaire kering die iets lager komt te liggen. Bovendien wordt de gehele weginfrastructuur gerealiseerd. Zo is onder meer over de schutsluis een verkeersbrug voorzien en over de keersluis een ophaalbrug met een fietspad. De bestaande doorgaande weg, die vanaf dan alleen nog maar bestemd is voor fietsverkeer, wordt vervangen door een andere route rondom het nieuwe woongebied.          

Havenkwartier De Blauwe Diamant

Aanbrengen tijdelijke deklaag asfalt door Strukton Civiel Noord & Oost.

 

Total Cost of Ownership

Als hoofdaannemer werkt Strukton Civiel Noord & Oost binnen het project nauw samen met een aantal partners. “Gemeente Zeewolde heeft destijds een aanbesteding uitgeschreven die we gezamenlijk met deze partners hebben doorlopen en gewonnen”, vertelt Sander Schooleman, Manager Projectbeheersing bij Strukton. “Met deze aanbesteding heeft de opdrachtgever een duurzaam, onderhoudsarm en toekomstbestendig systeem uitgevraagd met een optimale verhouding tussen investerings- en exploitatiekosten op basis van Total Cost of Ownership. Binnen de kaders van een vooraf vastgesteld pakket van eisen aan onder meer duurzaamheid, afmetingen en vormgeving (zoals oudhollands metselwerk bij de sluizen en een rode ophaalbrug) zorgen wij zelf voor passende oplossingen.”

Krap tijdpad

Met de bouw werd gestart in september 2018 en het is het voornemen het werk eind december 2019 op te leveren. Op dit moment zitten de meeste damwanden in de grond en is de helft van het betonwerk van de schutsluis gereed. De werkzaamheden rondom de keersluis zijn eind februari 2019 gestart en het wegenwerk wordt de komende periode aangelegd. De doelstelling is aan het eind van de zomer van dit jaar de vaarweg bevaarbaar te hebben.       

Havenkwartier De Blauwe Diamant

Artist impression schutsluis.

 


Wat vinden de andere betrokken partijen van dit project?

Strukton Civiel Noord & Oost
Realiseert het betonwerk waarop de vaargeul kan aansluiten en de brug bevestigd wordt, evenals de wegenaanleg. Hoofduitvoerder Edwin Eikelboom: “Het is een mooi project met alle facetten van grond-, weg-, water- en betonbouw, werktuigbouwkunde en elektrotechniek in één. We leggen het werk in droge toestand aan. Straks wordt de dijk opengebroken en stroomt het water de vaargeul in, heel spectaculair!”

Heuvelman Ibis
Realiseert de bouwkuipen inclusief het plaatsen van de stalen damwanden, voorhavens en basalton afwerking. Evenals het grondwerk van de nieuwe primaire kering en het afwaarderen van de huidige primaire naar een secundaire kering. Projectleider Ferdi de Vries: “Het is een uitdaging een dergelijk groot project van begin tot eind met zoveel partners af te ronden, in zo’n kort tijdsbestek. Gelukkig is de onderlinge samenwerking prima.” 

Machinefabriek Rusthoven
Is verantwoordelijk voor ontwerp, productie, installatie en bedrijfsvaardig opleveren van de beweegbare stalen bruggen, houten sluisdeuren, bewegingswerken en bijkomende onderdelen als leuningen. Projectleider Leo van der Bij: “Vooral het maken van de verkeersbrug over de schutsluis is specialistisch werk vanwege het architectonisch ontwerp en de ongelijke brugdelen. Verder is het een uniek project waar ieders inventiviteit nodig is.”

Van Heteren Weg- en Waterbouw
Realiseert de vaarweg die uit wachtplaatsen, aanlegvoorzieningen, kades en bijbehorende andere faciliteiten bestaat. Projectleider Remco Kerkhof: “Een ambitieus project! Bijzonder is dat de nieuwe vaarweg binnendijks wordt aangelegd maar uiteindelijk buitendijks wordt.”

Strukton Systems afdeling Bruggen & Sluizen
Is belast met ontwerp, voorbereiding, uitvoering en inbedrijfstelling van de elektrotechnische besturingsinstallatie van de twee sluizen en bruggen. Projectleider Addie van der Bult: “Speciaal is dat het ontwerp ‘uit eigen koker’ komt! Bovendien is het belangrijk alle verschillende partijen en disciplines die vanaf het begin betrokken zijn scherp te houden.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.