Platform over civiele techniek & infrastructuur
Nieuws

Samen sterk(er)

image009
Vóór en tijdens de realisatie van het gemaal is veel aandacht uitgegaan naar de fasering en logistiek.

Tekst | Roel van Gils

Beeld | Carsten Kraaij

2 mei 2023 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

VOBI Infra en Gebr. Beentjes GWW b.v. zijn in wezen dezelfde soort aannemers en maken ook hetzelfde soort werk. Reden voor beide aannemers om gezamenlijk in te schrijven op de tender voor de nieuwbouw van gemaal De Poel. En met succes. In december 2019 werd Aannemingscombinatie De Poel het project gegund. Na een intensieve periode van bouwen is het nieuwe gemaal, dat het waterpeil regelt in de Waterlandse boezem, op 13 april jongstleden feestelijk geopend. Een terugblik met Bastiaan Blok, projectmanager namens Aannemingscombinatie De Poel.

Na een intensieve periode van bouwen is het nieuwe gemaal op 13 april jongstleden feestelijk geopend.

Het winnen van de aanbesteding hebben we uiteraard feestelijk gevierd door gezamenlijk met HHNK een taartje te eten tijdens het eerste gesprek over dit werk. En toen werd het 2020, begint Blok. “Na slechts één fysiek voortgangsoverleg brak de coronacrisis uit, gingen we in lockdown en zat iedereen thuis. De afstand tot de opdrachtgever werd plots een stuk groter. Niet ideaal in de aanloopfase van een UAV-gc-project. Maar dan blijkt dat wij mensen toch wel heel flexibel zijn en ons snel weten aan te passen aan de nieuwe situatie.”

Waterveiligheid

Het nieuwe gemaal vervangt het oude gemaal De Poel. “Het oude gemaal was aan het einde van zijn levensduur en vertoonde veel mankementen”, zegt Blok. “Er is bewust gekozen om het nieuwe gemaal op een andere locatie te bouwen, iets verderop in de dijk. Een plek met meer ruimte. En dat is niet alleen prettig voor de realisatie, maar ook voor het onderhoud.” De hele constructie is optrokken uit beton en gebouwd in een aantal bouwkuipen onder de waterspiegel. “Door te kiezen voor een bouwkuip met stalen damwanden, nemen we gelijk de functie van de dijk over en is de waterveiligheid te allen tijde geborgd. Het gemaal is gefundeerd op prefab betonpalen en gefaseerd gebouwd, met name omdat de N518 het project doorkruist, de enige verbindingsweg naar het eiland Marken. Het bleek ook het meest efficiënt in de tijd om het werk te realiseren.”

Het nieuwe gemaal is gefaseerd gebouwd.

Twee bouwplaatsen

Aannemingscombinatie De Poel is gestart met het omleggen van de N518 om de instroomzijde te kunnen bouwen. “Deze zijde was het meest arbeidsintensieve deel qua betonconstructies, werktuigbouwkundige installaties, de pompen en alle elektrische installaties voor de aansturing van het gemaal”, verduidelijkt Blok. “Op het moment dat het betonwerk en het eerste deel van beide (prefab) perskokers gereed was, hebben we de N518 weer teruggelegd naar zijn oorspronkelijke positie om de uitstroomzijde te kunnen bouwen. Parallel waren we bezig met de afbouwwerkzaamheden aan de instroomzijde. Een hele periode zijn we dus op twee bouwplaatsen tegelijk aan het werk geweest. Dat vroeg wel de nodige afstemming, want ondanks dat op deze plek in de dijk de meeste ruimte voorhanden was, was het nog altijd vrij beperkt voor de werkzaamheden van deze omvang.” Blok vergelijkt het met bouwen in binnenstedelijk gebied. 

Vóór en tijdens de realisatie van het gemaal is veel aandacht uitgegaan naar de fasering en logistiek.

Best for project

Vóór en tijdens de realisatie van het gemaal is veel aandacht uitgegaan naar de fasering en logistiek. “Reden om een eigen omgevingsmanager aan te stellen voor een goede afstemming met alle directe stakeholders, maar ook met bijvoorbeeld de busmaatschappij, hulp- en nooddiensten. Verder hebben we gewerkt met snelheidsbeperkingen, halve rijbaanafzettingen en met veel tijdelijke verkeersstops om hinder zoveel mogelijk te beperken.” Blok kijkt terug op een prettige samenwerking met alle partners en in het bijzonder met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. “We zijn uitdagingen gezamenlijk en in goed overleg aangegaan, waarbij altijd is gekozen voor een ‘best for project’ oplossing. Dat maken we ook wel eens anders mee. Het resultaat is er dan ook naar.”   

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht