Platform over civiele techniek & infrastructuur
Samen Sterker Trots
In Harlingen is een speciale tijdelijke fabriek gebouwd waar de Levvel-blocs gefabriceerd worden.

Samen Sterker Trots

Complexiteit van het project vergt het uiterste

In opdracht van Rijkswaterstaat werken BAM, Van Oord, Rebel en Invesis samen aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Dit doen zij onder de naam Bouwconsortium Levvel. De complexiteit van dit project vraagt vaak het uiterste van zowel de projectorganisatie als het bouwconsortium. Niet voor niets is de slogan dan ook: Samen Sterker Trots. Hoe dit in praktijk tot uiting komt, vertelt Wilbert Boon, projectdirecteur bij Levvel.

“Ook onder moeilijke omstandigheden is het de uitdaging om tot overeenstemming te komen”, aldus Boon. En uitdagingen waren en zijn er nog altijd. “We hebben zeker een paar spannende momenten gehad. Desondanks zijn we, en dat is zeker positief, tot een gezamenlijke oplossing gekomen. Gedurende het project zijn er diverse ijkpunten. Zo werken we op dit moment toe naar het behalen van het beschikbaarheidscertificaat. Dit moet uiterlijk 31 december 2022 overhandigd zijn. Dan moeten de werkzaamheden aan de dijk, de A7 en de keersluis bij Den Oever gereed zijn, inclusief de nodige documentatie. Hiervoor hebben we zowel wekelijks als maandelijks in diverse settings overleg. Hoe loopt het, welke obstakels zijn er en hoe kunnen we dat oplossen?” Een volgend belangrijk moment in de samenwerking is de oplevering van de Vismigratierivier en de keersluis bij Kornwerderzand (eind 2023). En voor eind 2025 moeten de nieuwe spuimiddelen gereed zijn. 

Respect voor elkaar

De basis van het project én tevens de basis van de samenwerking is Samen Sterker Trots. Deze slogan staat voor: Elkaar op plezierige wijze helpen om het toonbeeld van vernieuwende waterbouw veilig en voorspelbaar te realiseren, met respect voor ieders belang. Boon: “De Afsluitdijk is het summum voor iedere weg- en waterbouwer. Het is een iconisch bouwwerk waar we met z’n allen trots op mogen zijn, zeker nu we het klaar maken voor de toekomst. Het ‘samen’ staat voor het streven naar een goede samenwerking. Iets wat we, juist in moeilijke perioden, voor ogen houden.”

Veel aandacht voor veiligheid en kwaliteit

Bij de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk staan drie aspecten centraal: Duurzaamheid, Veiligheid en Kwaliteit. Het aspect Kwaliteit komt onder meer terug in het ‘best for project-principe’; bij ieder onderdeel of werkwijze wordt afgewogen of het de beste oplossing is conform de eisen en wensen vanuit Levvel. Er is een hoge kwaliteitsstandaard voor al het werk dat gerealiseerd is en voor de werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden. “Kijken we naar het onderdeel Veiligheid, dan kan ik wel zeggen dat dit continu onze grote aandacht heeft”, aldus Boon. “Het werk aan de Afsluitdijk vindt plaats pal naast, onder of op de A7. Tevens hebben we te maken met het doorgaande scheepvaartverkeer. Dit vraagt de nodige voorzorgsmaatregelen, zowel voor de veiligheid van de mensen die langs de A7 moeten werken als de veiligheid voor het doorgaande verkeer. Hiervoor hebben we het ‘Say YES to safety-programma’ waarin de focus ligt op veiligheidsgedrag. Maandelijks monitoren wij de stand van zaken en dragen we oplossingen aan voor zaken die beter kunnen.”

Oog voor de omgeving

Duurzaamheid komt op veel verschillende gebieden terug. Van het zoveel mogelijk betrekken van lokale aannemers tot de Vismigratierivier. “De Afsluitdijk is een prachtig voorbeeld van hoe je een bouwwerk van deze omvang op een duurzame manier toekomstbestendig maakt. Zo hebben we de Levvel-blocs ontwikkeld, innovatieve betonblokken waarmee we omgerekend 56 procent minder CO2-uitstoot realiseren. Hiervoor hebben we lokaal, in Harlingen, een speciale tijdelijke fabriek gebouwd waar deze blocs gefabriceerd worden. Daarnaast is er veel aandacht voor de bijzondere flora en fauna. De Levvel-blocs hebben een ruwe bovenlaag zodat de bestaande zoutminnende vegetatie kan terugkeren op de dijk. Verder is er om de kilometer een rustplaats voor roofvogels. Maar ook tijdens de werkzaamheden houden we rekening met de omgeving, denk aan beperking van het geluid- en lichtniveau.” Kers op de taart, wat Boon betreft, is de Vismigratierivier. “Het is voor het eerst in de wereld dat een kunstmatige getijdenrivier op de grens van zoet en zout water wordt aangelegd. Bijzonder is dat het IJsselmeer als drinkwaterbron behouden blijft. Een hoogstandje als het gaat om duurzaamheid en natuurwinst.”

Leerpunten

Gezien de meerjarige samenwerking zijn er zeker leerpunten. Boon: “Een belangrijk leerpunt is dat je bij een dergelijk project goed de tijd neemt om alle randvoorwaarden en specificaties tot in detail door te spreken om verzekerd te zijn dat de basis echt goed is. Een tweede leerzame ervaring is dat je het werk nooit moet onderschatten. In de uitvoering is het altijd ingewikkelder dan dat je op papier kunt bedenken. En als laatste is het heel belangrijk dat aannemers altijd moeten blijven doorbouwen, ook als het tijdelijk tegenzit.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.