Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Samen bouwen aan de ondergrondse infrastructuur van morgen
Van bron naar huisaansluiting: SGS adviseert en ondersteunt van a tot z op het gebied van tracé-engineering en zorgt dat aan de vereiste normering wordt voldaan. (Beeld: 123RF)

Samen bouwen aan de ondergrondse infrastructuur van morgen

Veilig én duurzaam, met het oog op de energietransitie

De energietransitie. Inmiddels een behoorlijk breed begrip, maar we zitten er middenin. Volgens Erik Teerink, accountmanager bij SGS Roos+Bijl leunt de energietransitie op drie belangrijke pijlers: groen gas, elektrificatie en warmtenetten. “En dat is nou precies waar wij iets in kunnen betekenen. SGS is namelijk gespecialiseerd in het bedenken van duurzame en veilige ondergrondse (en bovengrondse) infrastructuur, voor grote en kleine projecten.”

“Binnen SGS bieden we diverse diensten aan, waaronder tracé-engineering en coördinatie voor het aanleggen, verleggen of aanpassen van kabels en leidingen, maar ook helpen we netwerkbeheerders met hun vraagstukken op het gebied van elektrificatie en ondersteunen we in het voortraject van de aanleg van warmtenetten.” In de ogen van Teerink zijn warmtenet oplossingen nog wel een ondergeschoven kindje. “Er wordt veel meer gesproken over mogelijkheden op het gebied van verduurzaming met wind- en zonne-energie en oplossingen met waterstof. Maar daar laten we echt kansen liggen.”

Een stadsverwarmingsleiding bestaat uit drie lagen: een stalen leiding, een pur laag en een PE mantel. Alle drie de materialen hebben een maximaal toelaatbare spanning. (Beeld: Adobe Stock)

Warmtewet

“Ik denk dat dat te maken heeft met de nieuwe warmtewet, die vanaf 2025 in gaat. De overheid dient op basis van die wet een meerderheidsbelang van minimaal 51% te hebben in de infrastructuur van warmtenetten. Dat zorgt ervoor dat private partijen twijfelen of het nog wel rendabel is om warmtenetten te bouwen. Het plan van het kabinet om vóór 2030 een half miljoen huizen van het gas af te halen, waarbij stadswarmte een belangrijk middel is, dreigt daardoor vertraging op te lopen.”

SGS is gespecialiseerd in het bedenken van duurzame en veilige ondergrondse (en bovengrondse) infrastructuur, voor grote en kleine projecten. (Beeld: SGS Roos+Bijl)

Overgangsfase

“We zitten op dit moment echt in een overgangsfase”, zegt Tim Stadman Robaard, engineer bij SGS Roos+Bijl. Stadman Robaard werkt sinds twee jaar bij SGS en heeft zich tijdens zijn studie enorm verdiept in stadsverwarming. “Ik ben afgestudeerd op AGFW FW401, een Duitse norm, opgesteld door de AGFW, die veel wordt toegepast in Nederland voor het aanleggen van stadsverwarmingsleidingen”, zegt hij. “Tijdens mijn afstuderen heb ik een rekentool ontwikkeld waardoor die norm nauwkeuriger kan worden toegepast. Tevens deed ik onderzoek naar het toepassen van deze norm in Nederland.” Kennis die hem in zijn huidige baan bij SGS perfect van pas komt! “Het is enorm belangrijk dat we alles in goede banen leiden, omdat enerzijds het aantal warmtenetaansluitingen verdubbeld moet worden, maar anderzijds zien we de markt onzeker worden omdat de spelregels veranderen. Daar is dus nog veel in te doen.” Stadman Robaard merkt dat de branche op het gebied van stadsverwarmingsleidingen langzaamaan aan het professionaliseren is. “De kennis bij leveranciers neemt toe en de samenwerking met warmtenetwerken, zoals binnen de onafhankelijke koepelorganisatie AGFW, komt op gang. Ook wij delen onze kennis graag, daarom zijn we ook aangesloten bij Stichting Warmtenetwerk. Ik ben er van overtuigd dat wij met onze uitgebreide kennis en expertise, de branche volop kunnen ondersteunen.” 

Doordat de leiding zo warm wordt (circa 130 graden Celcius), zet de leiding uit onder de grond. Vooral in bochten ontstaat veel uitzetting en beweging. (Beeld: Adobe Stock)

Ondersteunen van a tot z

Teerink beaamt dat: “SGS blinkt uit in specialistisch berekenen, heeft veel kennis in huis op het gebied van ondergronds en stadsverwarmingsnormen. Opdrachtgevers hanteren namelijk verschillende normen, soms zelfs per gebied. Wij kunnen van bron naar huisaansluiting, dus van a tot z op het gebied van tracé-engineering, adviseren en ondersteunen en zorgen dat aan de vereiste normering wordt voldaan. Of het nou gaat om de aanleg van een nieuwbouwwijk of het aansluiten van een bestaand object in de binnenwijk van Rotterdam: per project kijken wij onder andere naar of iets realiseerbaar is, of er boringen gedaan moeten worden, of het vergunningbaar is en wie de vergunningsverlenende instanties zijn. We gaan in gesprek met bevoegd gezag, checken de norm waaraan voldaan moet worden en zorgen dat de wensen en eisen van de opdrachtgever in het geheel worden meegenomen. Aan het eind van dat traject bieden we een compleet totaalpakket naar aanleiding van het vraagstuk, waarna er direct gestart kan worden met de aanleg.” Teerink zegt dat steeds meer partijen bij SGS aankloppen voor deze specifieke expertise. “Iedereen weet ons steeds beter te vinden.”

De AGFW FW401 norm beschrijft hoeveel krachten er in een stadsverwarmingsleiding zijn toegestaan. SGS blinkt uit in specialistisch berekenen en controleert of die norm niet overschreden wordt. (Beeld: Adobe Stock)

Digitalisering

“Het gaat er dus met name om dat je enorm goed voorbereid aan zo’n project begint”, zegt Stadman Robaard en geeft aan dat digitalisering daar zeker helpend bij kan zijn. “Weer zo’n breed begrip, maar met behulp van allerlei moderne technieken is het wel mogelijk om visueel te maken wat er onder de grond gebeurt. Ik zie de toekomstige ontwikkeling dan ook wel zo ver gaan dat er Digital Twins gebouwd worden, om alles ondergronds exact in kaart te brengen en zo op voorhand issues te kunnen tackelen. De missie van SGS, om meer te digitaliseren, sluit hier mooi op aan.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.