Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Ruimtelijke plannen? Kies voor begeleiding op maat!

Ruimtelijke plannen? Kies voor begeleiding op maat!

De afdeling Ruimte & Ontwikkeling van Prommenz zet zich in voor zowel grote als kleine opdrachtgevers en biedt begeleiding op maat voor ruimtelijke plannen. Hierbij begeleiden zij het gehele proces of juist één onderdeel specifiek. 

Voorbereidingen

Bij ruimtelijke ingrepen wordt gekeken of de voorgenomen activiteiten passen binnen het bestemmingsplan. Als de voorgenomen activiteiten hiermee in strijd zijn, dient dit planologisch mogelijk gemaakt te worden door bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan. Hierbij is inzicht benodigd van diverse milieu- en omgevingsfactoren, waarbij voor verschillende onderdelen onderzoek benodigd is. Aan de hand van de resultaten van verkennend onderzoek in milieu en omgevingsfactoren stemt Prommenz in samenspraak met bevoegd gezag af voor welke onderdelen aanvullend onderzoek nodig is. Het is belangrijk om hier in een vroeg stadium mee te beginnen, omdat dit een langdurig traject kan zijn. Een ander belangrijk onderdeel is omgevingsparticipatie. Het is belangrijk dat de omgeving juist en tijdig geïnformeerd is. In dit proces adviseert Prommenz haar opdrachtgevers zo nauwkeurig mogelijk zodat verwachtingen voor iedereen helder zijn aan het begin van een project. 

Het ontwerp voor de vrije kavels in Haringhuizen.

Haringhuizen

Een interessant voorbeeld hiervan is het project Haringhuizen. Op dit project worden voormalige agrarische opstallen gesloopt en het terrein wordt herontwikkeld voor woningbouw. Hierbij zijn 7 vrije kavels gevormd die zorgen voor een juiste stedenbouwkundig afronding van de dorpskern. Prommenz heeft het bodemonderzoek uitgevoerd en de overige onderzoeken geïnitieerd en begeleid. Uiteindelijk is het bestemmingsplan door Prommenz opgesteld welke momenteel in procedure gaat. 

In de huidige provinciale verordening zou dit niet mogelijk zijn geweest. De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) verloopt dit jaar. En daar komt de Omgevingsverordening NH2020 (OVNH2020) voor terug. Bij het opstellen van de OVNH2020 is gekeken naar de situatie in Haringhuizen. Een wijziging ten opzichte van eerder beleid is dat woningbouw in landelijk gebied in Noord-Holland Noord mogelijk gemaakt wordt, zolang het 11 of minder woningen betreft en aansluit op het bestaande dorpslint of kern. Hierdoor kan meer maatwerk worden geleverd bij kleinschalige woningbouwontwikkelingen. Zo is de mogelijkheid ontstaan om de vrije kavels in Haringhuizen te ontwikkelen.

Het bouwplan in Haringhuizen wordt binnen de provincie regelmatig als voorbeeld gebruikt voor hoe we in de Omgevingsvisie, als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, om kunnen gaan met dit soort kleinschalige bouwprojecten. Gedeputeerde Wonen de heer C. Loggen van de provincie Noord-Holland heeft een werkbezoek gebracht aan Haringhuizen waarbij Prommenz de onderbouwing, tekeningen, presentatie en de informatievoorziening verzorgd heeft. 

Samenwerken

De kracht van Prommenz ligt bij de samenwerking tussen eigen disciplines die elkaar versterken. Bij het regisseren van haalbaarheidsonderzoeken, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, vergunningen en exploitatieplannen, kunnen de adviseurs van Ruimte & Ontwikkeling snel schakelen met de afdelingen Milieu, Infra en Survey. In veel ruimtelijke vraagstukken spelen flora en fauna een belangrijke rol. Recentelijk is Smit Groenadvies onderdeel geworden van Prommenz. Een toonaangevend adviesbureau op het gebied van tuin- & landschapsinrichting, sportterreinen, groenadvies, natuurontwikkeling en ecologie. Hierdoor is de kennis en kunde die Prommenz in huis heeft nóg verder uitgebreid. Prommenz beschikt over een grote diversiteit aan adviseurs die elkaar aanvullen en versterken waardoor zij opdrachtgevers van begin tot eind volledig ontzorgen en zo tot de juiste invulling van een gebied komen.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.