Lapinus

Nieuwe leidingen kunnen moeiteloos door het steenwol worden geschoten.

01:19
07-01-2019

Regenwater bufferen met steenwol

Het klimaat verandert. Er valt niet alleen meer regen, maar de buien worden ook extremer. Het rioolstelsel kan dat vaak niet in één keer aan, met wateroverlast tot gevolg. Het bufferen van water is een goede manier om de overlast tegen te gaan. Lapinus, onderdeel van de ROCKWOOL group, heeft hier met het product Rockflow een interessante toepassing voor ontwikkeld. Hierbij worden platen van steenwol onder verhard oppervlak geplaatst die zich volzuigen met water bij extreme neerslag.  Als het droger wordt, kan het water geïnfiltreerd worden in de bodem of afgevoerd worden via het riool.

Rockflow is al op

Tekst: Lapinus
Beeld: Rob Driessen

GROND/WEG/WATERBOUW partners

BouwInfosysAsfalt levensduurverlenging