Platform over civiele techniek & infrastructuur
Prefab faunatunnel zorgt voor tijdbesparing

Prefab faunatunnel zorgt voor tijdbesparing

Verkeer ervaart weinig overlast tijdens aanleg faunatunnel

Om klein wild veilig de Europaweg te laten passeren heeft de Gemeente Assen ervoor gekozen om een ecopassage aan te leggen tussen het Asserbos, het Twijfelveld en het Natura 2000-gebied Witterveld. In zeer korte tijd is de faunatunnel gerealiseerd waardoor er nauwelijks overlast was voor het verkeer.

Veiligheid voor mens en dier

Om leefgebieden van diersoorten met elkaar te verbinden en te zorgen voor een ecologische samenhang is er een fauntatunnel aangelegd onder de Europaweg in Assen. Dankzij deze faunatunnel kan klein wild –  amfibieën, reptielen zoals ringslangen, muizen, konijnen en vossen – ongestoord en veilig oversteken en zijn er minder aanrijdingen met dieren waardoor het voor het verkeer veiliger wordt. Deze faunatunnel is een onderdeel van een groter stelsel verbindingen.

Samenwerking ecoloog en bouw

De gemeente Assen heeft Arcadis benadert voor het ontwerpen en plaatsen van een faunatunnel, in de zuidelijke ringweg van Assen. De aannemerstak van ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis heeft als hoofdaannemer opgetreden in de realisatie van deze ecocorridor. Omdat de Europaweg een breed wegprofiel en een brede middenberm heeft, is er  eerst met de ecoloog van Arcadis bekeken of de monolithische faunatunnel van ACO wel genoeg effect zou hebben. Er zijn immers dieren die hier en daar licht nodig hebben in de tunnel. Omdat het dichte deel niet langer is dan 10 meter, heeft de ecoloog van Arcadis geconstateerd dat een monolithische faunatunnel een mooie oplossing is.

ACO heeft bewust gekozen voor de ontwikkeling van monolithische faunatunnels van polymeerbeton. De reden hiervoor is dat polymeerbeton een hoge buig- en treksterkte heeft, waardoor er geen wapeningen nodig zijn in het beton. De amfibieën en reptielen die zich erin verplaatsen oriënteren zich namelijk op het aardmagnetisch veld, waardoor wapeningen en dus metaalachtige producten in faunatunnels beter vermeden kunnen worden. Hierdoor is polymeerbeton het best beschikbare product voor faunatunnels. Bovendien is polymeerbeton een niet zuigend product, zodat kikkers en padden zonder uit te drogen de ecocorridor kunnen passeren.

Minimale omleiding en geen overlast voor verkeer

De Gemeente Assen wilde zo min mogelijk overlast voor verkeer en fietsende schoolgaande kinderen veroorzaken. Daarom was het noodzakelijk om deze faunatunnel te realiseren in de vakantie. Om ervoor te zorgen dat het wegvak zo kort mogelijk afgesloten zou zijn heeft ACO de standaard tunnelelementen samengesteld tot een kant en klare prefab faunatunnel met een lengte van 4 meter.

Doordat ACO de faunatunnel prefab heeft aangeleverd op het werk, is er een enorme tijdsbesparing gerealiseerd. Dankzij een strakke planning kon Arcadis de dag voor de levering  een sleuf trekken in het wegvak. Omdat de prefab betonfundatie goed uitgehard was kon Arcadis de volgende dag de faunatunnel direct verwerken en de dag erna asfalteren. Al met al heeft het plaatsen van de ACO Pro Faunatunnel slechts drie dagen per rijbaan in beslag genomen. Doordat ACO per rijbaan twee prefab elementen kon aanleveren, was er slechts een half wegvak per keer afgesloten. Hierdoor was er een minimale omleiding nodig en heeft het verkeer nauwelijks overlast ervaren. Doordat het project tijdig is opgeleverd hebben ook de schoolgaande kinderen geen hinder ondervonden.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.