Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Pionier in duurzame grondstabilisatie en -verbetering
Een 100% duurzame oplossing met herbruikbare materialen.

Pionier in duurzame grondstabilisatie en -verbetering

Tijdens de aankomende InfraTech kan en mag TerraStab niet ontbreken. Op stand 1.100 toont het Harderwijkse bedrijf niet alleen haar uitgebreide expertise op het gebied van grondstabilisatie en grondverbetering. Van 17 tot en met 20 januari laat TerraStab in Rotterdam Ahoy ook zien dat het inmiddels al de nodige grote stappen heeft gezet op het duurzaamheids- en circulariteitsfront. Bijvoorbeeld als het gaat om wegrenovaties en bermstabilisaties, twee disciplines waarmee de in 2002 gestarte onderneming rondom de geformuleerde klimaatdoelstellingen nadrukkelijk vooroploopt. Als (kennis)partner, kartrekker én pionier.

Grondstabilisatie en -verbetering op uiteenlopende projecten.

De afgelopen 20 jaar heeft TerraStab zich ontwikkeld tot een unieke en kundige specialist voor de uitvoering van de meest uiteenlopende grondstabilisatie- en grondverbeteringswerken. Met onder meer een eigen R&D-laboratorium en ingenieursbureau, een goedgevulde datakast en een imponerende, zelfontwikkelde materieelvloot is binnen de bedrijfsmuren alles aanwezig om opdrachtgevers naar wens en behoefte te servicen met een specifieke projectoplossing op maat. Voor onder meer wegen, wegbermen, dijken, gebouwen, haven- en containerterminals, spoorlijnen, vliegvelden en zelfs windmolenparken. De toepassingen zijn breder dan breed en de insteek is altijd geënt op duurzaamheid en circulariteit, twee aspecten die centraal staan binnen de klimaatdoelstellingen die mondiaal voor morgen én overmorgen zijn geformuleerd. Juist op die vlakken maakt TerraStab duidelijk het verschil en kan het putten uit een zeer goed geoutilleerde ‘keuken’. Onder andere voor het doen van projectmatige vooronderzoeken, het uitdenken van innovatieve product- en materieelontwikkelingen en een puike performance in het veld. Bij TerraStab zijn ze van vele markten thuis. Daaraan levert de hechte samenwerking met vooraanstaande onderzoeksinstituten, zoals de TU Delft, een stevige bijdrage. “De kennis en kunde, ervaringen en data die we door de jaren heen hebben vergaard, vormen letterlijk het fundament van onze activiteiten”, aldus directeur Anton Bunt. “En altijd zijn de door de opdrachtgever gewenste constructieve eigenschappen het startpunt van onze werkzaamheden. Die beginnen steevast met een grondige geotechnische voorverkenning en monden uit in de meest optimale bodemoplossing. In elke situatie.”

Wagenpark op reneable energy draagt bij aan een verlaagde MKI-waarde.

Maximaal hergebruik

Het geven van het best passende antwoord op de klantvraag gaat bij TerraStab gepaard met een maximaal hergebruik van de plaatselijk aanwezige mineralen en zo min mogelijk transportbewegingen. Daarnaast wordt hoog ingezet op een stevige verlenging van de technische levensduur van de betreffende grondslag. Volgens Bunt de toegangspoort tot een betere, duurzamere wereld waarin CO2-reductie, circulariteit en verlaagde MKI-waarden wenselijk én noodzakelijk zijn. “Het gaat erom de ondergrond in circulair opzicht gebruiksklaar te maken”, zegt hij. “Dat doen we door bestaande primaire grondstoffen en fundatiematerialen zo goed mogelijk te hergebruiken en om te vormen tot een bouwstof. Daarmee voorkom je heel wat gesleep en verminder je de afvoerkosten. Verder wordt de doorlooptijd van het project aanzienlijk verkort en is de overlast voor de omgeving een stuk minder. Maar eerst en vooral spint het milieu er garen bij. Simpelweg omdat je slechts weinig kostbare grondstoffen hoeft aan te kopen. De belangrijkste factor in dat opzicht is het gebruik van de door ons ontwikkelde bindmiddelen, verkrijgbaar in vele soorten en elk met een unieke samenstelling.”

Wegrenovaties uitgevoerd op de meest duurzame wijze.

Eco bindmiddel

Een voorbeeld daarvan is het door TerraStab ontwikkelde Ecostab, een CO2-arm en volledig cementloos bindmiddel dat voor 100% is samengesteld uit natuurlijke reststoffen. Daarnaast is Ecostab zeer sterk, kan het snel op nagenoeg dezelfde manier worden verwerkt als traditionele bindmiddelen en voldoet het aan alle eisen die zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Bovendien is het krimparm en leent het zich prima voor de realisatie van gebonden funderingen. “Daardoor kun je met veel minder lagen asfalt volstaan, tot wel 40%”, onderschrijft Bunt de productbenefits. “Tegelijk wordt de levensduur van het dek verlengd en is het ook nog eens beter bestand tegen wortelgroei. Welkome voordelen die prima aansluiten bij het streven om zuinig te zijn op wat we hebben. TerraStab loopt in dat opzicht duidelijk voorop. Kijk, iedereen heeft vandaag de dag de mond vol van duurzaamheid. De vraag is dan: wat doe je er als organisatie zélf werkelijk aan? Op die vraag geven wij een antwoord waaraan nu en in de toekomst zo’n grote behoefte is. Kijkend naar de gestelde milieudoelen voor 2030 en verder, mag ik zeggen dat we al hele grote stappen voorwaarts hebben gezet. Qua expertise, faciliteiten, materieel en producten. De wereld vaart nú al wel bij onze expertise. Want groen is bij ons écht groen…”    

Ecostab is krimparm en leent zich prima voor de realisatie van gebonden funderingen.

Projectcase: renovatie Heerenweg te Leimuiden
In opdracht van Versluys Groep voerde TerraStab renovatiewerkzaamheden uit aan de Heerenweg in Leimuiden. Daarbij diende in vijf fases maar liefst 20.000 m2 weg te worden gestabiliseerd. “De draagkracht van de grondstabilisatie werd hierbij afgestemd op de functie van de weg”, blikt Bunt terug op het project. “Voordat we met de renovatiewerkzaamheden begonnen, deden we – zoals altijd – een vooronderzoek. In dit geval werden de aanwezige grondsamenstelling bepaald en, in relatie tot de wegfunctie, de dosering van het bindmiddel vastgesteld. Door aansluitend in het laboratorium proefmonsters te maken en deze uitvoerig te testen, konden we vooraf met zekerheid vaststellen dat de gewenste draagkracht ook daadwerkelijk gehaald zou worden. Wanneer de ondergrond minder draagdrachtig was geweest, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bepaalde soorten klei en veen, hadden we ervoor gekozen om eerst in een diepere grondlaag op een diepte van 40 centimeter grondverbetering toe te passen.” 

Projectcase: aanleg parkeerterrein en toegangswegen Floriade Expo 2022
De circa 2 miljoen verwachte bezoekers van de Floriade Expo 2022 in Almere dienden met bussen naar het evenemententerrein te worden vervoerd. Dit vroeg om de aanleg van een enorm parkeerterrein voor maar liefst 154 touringcars. In opdracht van hoofdaannemer Dura Vermeer en de Gemeente Almere werd TerraStab gevraagd haar uitgebreide expertise op het gebied van grondverbetering en -stabilisatie voor zowel het parkeerterrein als de omliggende toegangswegen in te zetten. De aanleg hiervan startte in mei 2021. “Door het CO2-arme bindmiddel Terrastab Light te gebruiken, realiseerden we een duurzame, stabiele ondergrond die na afloop van de zes maanden durende tentoonstelling fijn gefreesd weer aan de natuur kon worden teruggegeven”, vertelt Bunt. “Hiermee boden we een 100% duurzame oplossing met herbruikbare materialen en voorkwamen we ongewenste afvalstromen.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.