Parkeergarage Albert Cuyp

Ontwerp ZJA Zwarts & Jansma Architecten

02:28
09-01-2018

‘Parkeren onder water’

In de Amsterdamse wijk de Pijp wordt, in opdracht van gemeente Amsterdam Zuid, onder de Boerenwetering een parkeergarage gebouwd. Een unieke situatie, want niet eerder werd in Amsterdam een parkeergarage aangelegd onder een bestaande watergang. De oplevering is gepland in het voorjaar van 2018. Parkeergarage Albert Cuyp biedt dan plek aan 600 auto’s en 60 fietsen. Bestuurder Paul Slettenhaar van Stadsdeel Zuid: “Na oplevering van de garage kan gestart worden met de herinrichting van de naastgelegen Frans Halsbuurt, waar 273 parkeerplekken verdwijnen en er meer ruimte voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen en groen wordt gecreëerd. Zo krijgt deze buurt, mede dankzij de komst van de garage, een extra kwaliteitsimpuls.” De werkzaamheden zijn in volle gang. Hugo van de Wijgert, omgevingsmanager bij Max Bögl, praat ons bij over de huidige stand van zaken.

Terugblik
Samen met Van de Wijgert blikken we eerst kort terug op de reeds gerealiseerde werkzaamheden. “Vanaf januari 2016 zijn we gestart met het maken van de bouwkuip,” begint hij. “Er zijn permanente damwanden geplaatst en aansluitend zijn de kades verwijderd aan beide zijden van de Boerenwetering. Vervolgens is de bouwkuip nat ontgraven, waarbij in totaal 80.000 kuub aan grond is afgevoerd over het water. De bouwkuip is ontgraven tot een diepte van 10,6 meter onder NAP en in de bodem zijn meer dan 1.300 GEWI-ankers geplaatst om de betonvloer van de garage te verankeren.” Nadat de bouwkuip was uitgegraven en alle ankers waren geplaatst, werd een laag van 30 centimeter grind aangebracht en is ruim 7.000 m3 staalvezel onderwaterbeton gestort. “Een complexe operatie en een waar spektakel, ook voor de vele buurtbewoners,” zegt Van de Wijgert.

Parkeergarage Albert Cuyp

Na uitharding van het beton is gefaseerd begonnen met het leegpompen van de bouwkuip (ruim 70.000 m3). Uiteindelijk was de bouwkuip medio februari 2017 helemaal leeg. Daarna zijn alle damwandsloten van de permanente damwanden dichtgelast en kon gestart worden met de ‘afbouw’. In deze fase zijn onder andere 224 prefab wanden, 620 prefab breedplaatvloeren en 94 prefab kolommen geplaatst. De prefab elementen zijn geproduceerd bij de vestiging van Max Bögl net over de grens in Duitsland en zijn per vrachtwagen aangevoerd. Bovenop de prefab breedplaatvloeren is wapening aangebracht/gevlochten en daarna is de betonnen druklaag gestort. De vloer van de tussenverdieping is 50 centimeter dik en het dak is 70 centimeter dik. Vooral in de vloeren en deels in de wanden van de garage zijn ook nog eens kilometers aan mantelbuizen en leidingen aangebracht om alle technische voorzieningen in de garage van stroom te kunnen voorzien. Denk daarbij aan verlichting, camera’s en parkeersystemen.

Werkzaamheden tot oplevering
In de laatste maanden van 2017 zijn de laatste delen van het dak gestort, zijn beide torenkranen verwijderd en is een groot deel van de stempels gedemonteerd en afgevoerd. “De vloeren hebben de stempelfunctie overgenomen van de stempels en daarom kunnen, zodra het beton voldoende is uitgehard, de stempels verwijderd worden,” zegt Van de Wijgert. “We zijn ook gestart met het metselwerk en schilderwerk in de garage, evenals met het inrichten van de (nood)trappenhuizen en technische ruimtes.” In de komende periode worden de kades hersteld en wordt het dak waterdicht gemaakt met een waterdichte coating. Daarbovenop komt nog een laag van 10 centimeter beschermbeton. Er wordt een trafo voor alle elektrische installaties op de kade geplaatst en vlak voor de oplevering van de garage komt het water terug in dit deel van de Boerenwetering. Ook worden er bomen aan de Ruysdaelkade en Hobbemakade (terug) geplant en moeten de systemen, voor openstelling van de garage, uitvoerig worden getest.

Parkeergarage Albert Cuyp

Hinder beperken
Het bouwen in hartje Amsterdam op deze unieke locatie brengt natuurlijk de nodige uitdagingen met zich mee. Van de Wijgert: “Het omgaan met de drukte qua bouwlogistiek en het minimaliseren van stremmingen op de rijweg zijn belangrijke uitdagingen. Door vroegtijdige en heldere communicatie naar stakeholders en omgeving, een goede samenwerking met onze opdrachtgever, gemeente Amsterdam Zuid en omgevingspartijen, alsmede een robuuste planning proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken.”

Brandweerbrug
Parallel aan de bouw van de garage wordt ook aan de naastgelegen Brandweerbrug gewerkt. Het gelijktijdig uitvoeren van beide werkzaamheden beperkt de periode van hinder in de buurt (alsmede de stremming van de vaarweg). Voor voetgangers en afgestapte fietsers is er een tijdelijke noodbrug geplaatst. Met een nieuwe fundering door de bestaande landhoofden en een volledig nieuw brugdek wordt de monumentaalwaardige brug straks breder om de toenemende stroom langzaam verkeer van de halte Noord/Zuidlijn naar onder andere het Museumplein beter te faciliteren.

Tekst: Roel van Gils    |    Beeld: Max Bögl    |    Visual en Ontwerp: ZJA Zwarts & Jansma Architecten

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Sint JansbeekAlbert Cuyp