Vialis
02:14
31-01-2018

Optimale verkeersregel-systematiek in Den Haag

Verkeersregelsystemen. Ze zorgen voor een goede doorstroming van verkeer. Veiligheid voor het verkeer. Communicatie met de weggebruikers. Een vanzelfsprekendheid voor iedereen die de weg op gaat. Toch lijkt het regelen en managen van deze aspecten eenvoudiger dan de werkelijkheid is. Daar kunnen de experts van Vialis uitkomst bieden.

“Vialis is een systeem integrator en kent zijn oorsprong in het ontwikkelen, installeren, beheren en onderhouden van verkeerssystemen,” zo vat Leo Speksnijder, senior projectmanager en specialist tunnelbouw, het portfolio van Vialis samen. “Ik durf te stellen dat heel Nederland dagelijks met onze producten en diensten geconfronteerd wordt. Alles wat met verkeer en mobiliteit te maken heeft voorzien wij van intelligente systemen.” In Nederland is de Volker-Wessels-dochter de grootste op het gebied van routebegeleidingssystemen, snelwegsignaleringen, verkeersregelinstallaties en veiligheidssystemen voor wegen, tunnels, bruggen en sluizen.

Rotterdamsebaan Tunnel
In Den Haag brengt Vialis deze intelligente systemen in de praktijk. Bij de bouw en aanleg van de Rotterdamsebaan Tunnel werkt het bedrijf nauw samen met collega aannemers BAM en Wayss & Freytag om hier de meest duurzame tunnel van Nederland te realiseren. De Rotterdamsebaan wordt een nieuwe schakel tussen de A4/A13 en de Centrumring van Den Haag. De verbindingsweg is ongeveer 4 kilometer lang, waarvan 1.800 meter ondergronds en telt tweemaal twee rijstroken. De boortunnel bestaat uit twee buizen met een diameter van 10 meter.   ™

Schoonste tunnel van Europa
 “Wat we in Den Haag laten zien, is nog niet eerder getoond. De Rotterdamsebaan Tunnel wordt niet alleen de meest intelligente tunnel op het gebied van bedieningsgemak en veiligheidssystemen, het wordt ook de schoonste tunnel van Europa,” aldus Speksnijder. “De Nederlandse infrastructuur en dan met name tunnels zijn energievreters. Pompen, klimaatsystemen en in het bijzonder verlichting zorgen voor een energieverbruik de klok rond. Wij streven ernaar dit verbruik aanzienlijk terug te dringen. Ook de opdrachtgever gemeente Den Haag heeft hier duidelijke targets geformuleerd; een schone, mooie en toekomstbestendige tunnel. Fijnstofreductie, energiebesparing en integraal ingepast in de stedelijke situatie.”

Veiligheid
Waar we aan moeten denken bij veiligheidssystemen voor kunstwerken is Speksnijder duidelijk: “Brand-, verkeers- en bedieningsveiligheid. Door de inzet van hoogwaardige technische veiligheidssystemen zoals camerasystemen, verkeersdetectiesystemen en het toepassen van intuïtieve slimme bedieningssystemen, wordt de kans op problemen verkleind. Heel simpel gesteld is de mens nog steeds de grootste risicofactor bij tunnelveiligheid. Waar incidenten zich ontwikkelden tot grote calamiteiten, zoals in de Mont Blanctunnel, blijkt menselijk handelen in de meeste gevallen de hoofdoorzaak. Door de keuzemogelijkheden en daarmee de foutkans te verkleinen in onze systemen, verkleinen wij ook dit evidente risico.”

Dat klinkt logisch en ook dat kon de gemeente Den Haag waarderen. Samen met de medewerkers verantwoordelijk voor de bediening van de tunnel, wegbeheer en hulpdiensten is in de ontwerpfase van de Rotterdamsebaan Tunnel nagedacht over het optimaliseren van dit systeem met als doel de kans op calamiteiten door menselijk handelen in de bediening zo klein mogelijk te maken.

Vialis

Rijkswaterstaat
Ook ontwikkelt Vialis-dochter samen met Rijkswaterstaat nieuwe diensten op het gebied van verkeers- en tunnelveiligheid. “Daarin lopen we als Nederland voorop. Onze technische oplossingen, het aantoonbaar veiligheidsniveau en operationele inpassing, vindt navolging in heel Europa.” Volgens Speksnijder is dat voornamelijk te danken aan de drive die binnen de Nederlandse sector leeft om telkens te verbeteren, de beste te willen zijn en het feit dat wij een echt dienstenland zijn en daarmee de gebruiker centraal weten te stellen in plaats van het probleem.

Tunnel van de toekomst
Speksnijder ziet de trend waarbij de ontwikkeling van tunnelbouw als oplossing voor verkeersproblemen en bereikbaarheid steeds meer verschuift naar een meer stedelijke behoefte om bovengronds ruimte te maken voor de leefbaarheid in de stad. “Daar is met name in het stedelijke domein steeds meer behoefte aan. Ook bij de Rotterdamsebaan is dat het geval, maar er zijn legio voorbeelden te noemen waarbij dit eveneens het motief is; de Leidsche Rijntunnel, de Ketheltunnel, de Salland-Twentetunnel, de A2-tunnel onder Maastricht. Wij als systeem integrator spelen daarop in, zodat de tunnel van de toekomst slimmer, duurzamer en veiliger wordt.”

Tekst: Anniek Heijs   |   Beeld: Vialis
Uitgelichte Afbeelding: Nieuwe toerit Victory Boogie Woogietunnel naar Den Haag.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Van DoornHF-installatie