Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
One-stop shop voor testen, inspecteren en certificeren
Uniek ultrasoon onderzoek op elektromoflassen waarbij onvolkomenheden kunnen worden gelokaliseerd.

One-stop shop voor testen, inspecteren en certificeren

Normec QS is al meer dan twintig jaar de onafhankelijke one-stop-shop op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Als onderdeel van Normec, toonaangevend in testen, inspectie, certificering en compliance, is de scope de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Behalve over folieconstructies in verdiepte liggingen, op stortplaatsen of bij afdichtingen met AEC-bodemassen en staalslakken kan Normec QS bijvoorbeeld ook uitspraken doen over de restlevensduur van kunststof leidingsystemen en constructies. 

Folieconstructies worden, behalve bij stortplaatsen en het afdichten van staalslakken, meer en meer toegepast bij het verdiept aanleggen van wegconstructies. Het is in veel gevallen een economischer én duurzamer alternatief. “En daarin zijn we een one-stop-shop”, zegt algemeen directeur Iljo Fluit. “Voor folieconstructies bijvoorbeeld treden we op als geaccrediteerde inspectie-instelling tijdens de aanleg en verrichten we destructieve testen op kunststof lasverbindingen in ons eigen daartoe geaccrediteerde laboratorium. Ook mogen we onder accreditatie een uitspraak doen over de te verwachten restlevensduur van folieconstructies vanwege het feit dat wij zelf een erkende lange-duur gedragsdeskundige in huis hebben.”

Normec QS voert ook destructief onderzoek uit op spiegellassen.

Kennispartner

Ook voor kunststof leidingwerken hanteert Normec QS een one-stop-shop principe. “We verzorgen de persoonscertificatie van zowel kunststof lassers als lastoezichthouders, de visuele inspectie tijdens aanleg (controle lasparameters, visuele controle vervaardigde lasverbindingen), destructief onderzoek van zowel steekproefsgewijs geteste veldlasverbindingen als representatieve proeflasverbindingen en ultrasoon NDO-onderzoek (ToFD voor spiegellassen en PAUT voor elektromoflassen)”, zo somt Fluit de taken op en vervolgt: “Uniek is dat onze diensten vallen onder intellectueel eigendom én onder accreditatie. Daarnaast profileren we ons nadrukkelijk als kennispartner; we nemen onze verantwoordelijkheid in de keten door actief deel te nemen aan normalisatiecommissies en in brancheverenigingen. Op die manier kunnen we anticiperen op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en onze klanten proactief ontzorgen.”

Restlevensduurbepaling

Normec QS heeft een methodiek ontwikkeld voor het bepalen van de restlevensduur van kunststof leidingsystemen. “We hebben een praktische en effectieve onderzoeksmethode ontwikkeld om de mate van veroudering te toetsen en de verwachte restlevensduur onder gelijkblijvende gebruikscondities te bepalen”, verduidelijkt Fluit. “In veel gevallen wordt daarmee de levensduur aantoonbaar met nog eens vele tientallen jaren verlengd en kunnen vervangingsinvesteringen worden uitgesteld. De methode is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwing door TNO.” 

Visuele inspectie van spiegellassen als onderdeel van de totale kwaliteitsborging onder accreditatie.

Geo-elektrische meting

Ook geaccrediteerd en met ministeriële erkenning is het door Normec ontwikkelde GEM2-systeem. “We gebruiken het met name om op folieconstructies een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening af te geven. Wederom een unieke methodiek, omdat niet alleen een ‘dicht-ondicht meting’ wordt uitgevoerd, maar ook de plaats van de lekkage wordt gelokaliseerd na het uitvoeren van de geo-elektrische meting.”

Sinds het toetreden tot Normec zijn we in staat om onze klanten in veel bredere zin te bedienen, resumeert Fluit. “Zo maken we dankbaar gebruik van de diensten van onze zusterorganisatie Normec Certification (zie artikel elders in dit magazine, red.) en van Normec OWS in Gent (B), die veel onderzoek doet naar onder andere de biodegradeerbaarheid van kunststof materialen.” Normec OWS staat in de frontlinie bij de ontwikkeling van nieuwe analysemethodes en voert duurzaamheidsanalyses uit zoals LCA (levenscyclusanalyse), carbon footprint, EPD (Environmental Product Declaration) en PEF (Product Environmental Footprint). 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.