Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Omgevingswet en BRL SIKB-certificering
Inspectie op de bouwplaats.

Omgevingswet en BRL SIKB-certificering

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in werking getreden en tegelijkertijd ook de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we met zijn allen wonen en werken: de leefomgeving. De nieuwe wet, die als doel heeft om bestaande wet- en regelgeving over natuur, milieu, bouwen en wonen te vereenvoudigen en te bundelen, geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. Dus ook voor de GWW, een sector waarbinnen de nieuwe regels en voorschriften mogelijk kunnen zorgen voor de nodige veranderingen in de alledaagse praktijk. 

Het nemen van samples tijdens een bodemonderzoek.

Eén van de belangrijkste aspecten is de beoogde uniformiteit van regels en procedures. Deze uniformiteit kan leiden tot vereenvoudiging of aanpassing van specifieke eisen en processen die gerelateerd zijn aan de certificering onder de BRL SIKB (Beoordelingsrichtlijn Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer). “De basisgedachte en doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet mogen dan wel glashelder zijn, de precieze impact ervan op met name ondernemend Nederland moet in de nabije en verdere toekomst nog blijken”, zegt Peter Koomen, lead auditor/teamleider BRL SIKB-regelingen namens Normec Certification, de grootste certificerende instantie in Nederland op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. “Het idee van de wet is om een samenhangende benadering te bieden voor de fysieke leefomgeving, waarin de begrippen ruimtelijke ordening, bouw, milieu en natuur worden samengebracht. Hoe dat alles zich door de tijd heen gaat ontwikkelen, is nog niet precies duidelijk. Wat we wél weten is dat de Omgevingswet, hoewel deze niet specifiek ingaat op BRL SIKB-certificaten, wellicht indirect voor veranderingen kan zorgen die van invloed zijn op de manier waarop bodemkwaliteit en bodemsanering worden gereguleerd en gecertificeerd.” 

Bodemonderzoek door auditor.

Impact 

De veranderingen waarop Peter doelt, kunnen onder andere worden veroorzaakt door een grotere uniformiteit in regelgeving, een van de speerpunten binnen de nieuwe wet. “Met het oog hierop zijn er reeds aanpassingen gedaan in de eisen waaraan BRL SIKB-uitvoerenden moeten voldoen, zodat deze beter aansluiten bij de algemene regelgeving voor de fysieke leefomgeving”, zo legt hij uit. 

Een tweede eventuele verandering betreft digitalisering en informatievoorziening. “De omgevingswet introduceert het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, red.), een digitaal platform waarop alle informatie over de fysieke leefomgeving wordt ontsloten”, aldus Peter. “Dit kan van invloed zijn op de manier waarop informatie over bodemkwaliteit en bodemsanering wordt gedeeld en beheerd. Dat kan weer impact hebben op de processen rondom BRL SIKB-regelingen.”

Een andere mogelijke ontwikkeling is gelinkt aan participatie en samenwerking, twee aspecten die de Omgevingswet tussen verschillende belanghebbenden rondom ruimtelijke ontwikkelingen stevig aanmoedigt. “Dit kan betekenen dat er meer aandacht komt voor het betrekken van burgers, bedrijven en andere partijen bij bodemsaneringsprojecten en de ontwikkeling van normen en certificeringen. En dat kan weer effect hebben op de BRL SIKB-certificaten”, aldus Peter, die aanvullend benadrukt dat de precieze impact van de Omgevingswet op BRL SIKB-certificaten afhangt van de specifieke uitvoeringsregelgeving, interpretaties en praktijkervaringen die zich met de invoering van de wet gaan ontwikkelen. “Ik raad aannemers dan ook sterk aan om de relevante wet- en regelgeving en de eventuele aanvullende informatie van de betrokken instanties nauwlettend te volgen.” In de tussentijd geldt voor een aantal BRL-regelingen, zoals de BRL 6000 en BRL 7000, nog wel een tussenoplossing tot 1 januari 2026. Dan vervallen de oude versies. Daarnaast vallen alle werken die vóór 31 december 2023 zijn gemeld en beschikt nog onder de oude regeling. Nieuwe saneringen dienen te worden gemeld via het omgevingsloket (DSO).     

Auditor op locatie.

Uitgebreide certificeringsexpertise

Het vanuit Geldermalsen actieve Normec Certification (onderdeel van Normec) streeft naar continue verbetering en anticipeert op veranderingen in de wet- en regelgeving. Het bedrijf heeft een uitgebreide expertise op het gebied van certificering, waaronder de diverse bodemgerelateerde BRL SIKB-regelingen die het meest worden beïnvloed vanuit de Omgevingswet. “Door onze ervaring en accreditatie kunnen we onze klanten ondersteunen bij het voldoen aan nieuwe normen en vereisten die voortvloeien uit de Omgevingswet”, stipt Peter een belangrijke meerwaarde van de organisatie aan. “Daarnaast zetten we sterk in op klantgerichte dienstverlening, waarbij we nauw samenwerken met onze klanten om hun behoeften te begrijpen en oplossingen op maat te bieden.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.