Oeververvanging
01:20
09-03-2018

Oeververvanging Gouwe: maatwerk in de achtertuin

De provincie Zuid-Holland stond voor een complexe opgave: over een lengte van 5 kilometer moest de oeverbescherming van de Gouwe vervangen worden. Het gaat hierbij niet alleen om een drukke vaarroute, maar het werk moet gebeuren in de achtertuin van 140 woonhuizen en andere privépercelen. Het was dus zaak om alle aspecten van het project vooraf goed voor te bereiden om het project zorgvuldig te kunnen uitvoeren. De provincie vond in advies- en ingenieursbureau Movares een partij die haar hierbij kon ondersteunen. Projectmanager Robert Jan Aartsen van Movares vertelt over de bijzonderheden van het project.

Eind 2014 kreeg Movares van de provincie Zuid-Holland opdracht voor de complete projectbegeleiding, van initiatiefase tot en met uitvoering. “Het is een complex project met verschillende belangen die soms haaks op elkaar staan. Wij zijn begonnen met het in kaart brengen van de situatie door inmetingen, archeologisch onderzoek, onderzoek naar flora en fauna, naar niet-gesprongen explosieven en geotechisch en milieukundig bodemonderzoek.” Daarna zijn door Movares alle stakeholders benaderd. Denk aan gemeenten, kabel- en leidingbeheerders en het Hoogheemraadschap. “Hierbij zijn alle eisen en wensen geïdentificeerd. Compleet met het pakket aan technische eisen is hiervan door ons een referentieontwerp gemaakt. Hiermee kon de technische uitvoerbaarheid van het project worden aangetoond.” Tijdens deze ontwerpfase adviseerde Movares Zuid-Holland om de nieuwe oeverconstructie te verankeren omdat uit onze analyse bleek dat dit zowel constructief als kostentechnisch het beste alternatief was.

“Die verankering had echter nog wel wat voeten in de aarde,” stelt Aartsen. “Deze strekt zich uit tot in de tuinen van omwonenden. Het dilemma was natuurlijk dat alle bewoners belang hebben bij een goede oeverbeschoeiing, maar liever geen ankers in hun tuin en onder hun huizen wilden. Wat volgde was een intensief voorlichtingstraject aan de bewoners samen met de provincie. Uiteindelijk gaf vrijwel iedereen toestemming voor de verankering.”

Movares heeft daarop een geïntegreerd contract onder UAV-GC geschreven, een contractkeuze die goed past bij de werkzaamheden, risico’s en verantwoordelijkheden. Aartsen: “Op basis van dit contract selecteerde de provincie, ondersteund door ons, een marktpartij voor de uitvoering. Het project werd in 2016 aan De Klerk gegund. Zij zijn inmiddels vergevorderd met de uitvoering.” Movares zorgt door systeemgerichte contractbeheersing dat het project tot en met de realisatiefase voldoet aan de contractvoorwaarden, zodat de provincie ontzorgd wordt. “Al met al is het een complex project met veel verschillende belangen, maar juist dat maakt ons werk zo boeiend.”

Tekst | Roel van Gils  Beeld | De Klerk  Website | Movares

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Herman van der HorstTKD