Platform over civiele techniek & infrastructuur
Wegenbouw & Rail

Nieuwe wegen naar co-creatie

Foto 2 kopiëren
Latexfalt heeft een tweetal LVO-systemen ontwikkeld voor ZOAB waarvan 1 reeds eind 2018 gevalideerd door Rijkswaterstaat en 1 nog in de toelatingsprocedure bij Rijkswaterstaat is.

Tekst | Susan Peek

Beeld | Latexfalt

16 juni 2021 Leestijd 4 minuten

Deel dit artikel

Een toonaangevende organisatie gericht op productie, applicatie, verkoop en productontwikkeling van innovatieve markgerichte producten en systemen op basis van bitumen en polymeren.

Verbindende factor

LATEXFALT vervult een brugfunctie tussen enerzijds de olieraffinage en chemische industrie en anderzijds de bouwnijverheid bedrijven. “Twee zeer verschillende werelden die verbonden moeten worden op gebieden als fundamentele materiaalkennis, technologie, logistiek en innovatie.” Maar ook steeds vaker op het gebied van regelgeving en duurzaamheid volgens Elzinga. “Daarom is LATEXFALT druk bezig met een aantal duurzaamheidsontwikkelingen.”

Roadmaps

“Het is enorm belangrijk dat innovatieve ontwikkelingen en rendement-verhogende maatregelen sneller en efficiënter tot stand komen, zodat er flexibeler ingespeeld kan worden op een veranderende omgeving. CO2-beheersing en energie-efficiëntie zijn daarbij van doorslaggevende betekenis voor de toekomst.” LATEXFALT heeft een aantal roadmaps gedefinieerd die betrekking hebben op de aanleg van wegen met betere bitumen, het levensduur verlengende onderhoud van wegen en recycling van het asfalt dat vrijkomt. “Dan is de cirkel weer rond.”

Polymeerbitumen worden toegepast in hoogwaardige en duurzame asfaltconstructies.

Co-creatie

“Duurzaamheid ontwikkelen moet je samen met partners doen. Dat zijn niet alleen de klanten, maar ook de olie-industrie waar wij onze producten van afnemen”, zegt Elzinga. “Het is echt een kwestie van co-creatie. Zo onderzoeken we in roadmap 1 -vanuit de IMO-regelgeving en de wensen vanuit de markt- hoe we bitumen kunnen beïnvloeden om een constante kwaliteit te kunnen borgen. De toepassing en functionaliteit van het product is daarbij belangrijk, wat vraagt om transparantie en onderzoek van de markt.” Dat sluit naadloos aan bij roadmap 2: een traject waar LATEXFALT samen met twee partners en met Rijkswaterstaat al sinds 2010 aan werkt. “Inmiddels is er een product gevalideerd en staan we aan de vooravond van een grootschalige toepassing ervan. Bij grootschalige inzetbaarheid van dit levensduur verlengende product kan de duurzaamheidsdoelstelling snel behaald worden. Dus hopen we dat meer districten binnen Nederland het zullen omarmen.” Op het gebied van recycling van asfalt is er ook nog wel wat winst te behalen volgens Elzinga. “Als vrijgekomen asfalt meermaals is gebruikt, gaat de kwaliteit van de bitumen achteruit. Wij onderzoeken hoe we die oude bitumen kunnen verjongen met behulp van juvenators. Het door ons ontwikkelde product genaamd Neomex HR is grootschalig getest in Antwerpen en wordt komend jaar door Rijkswaterstaat bij een innovatietraject op de A58 in een proefvak opgenomen. Rijkswaterstaat wil weten welke verjongers er zijn en welke varianten in producten daaruit voortkomen en of ze duurzaam en/of levensduurverlengend zijn.”

Koploper 

“Nederland is koploper in levensduur verlengend onderhoud en asfalt hergebruik en we zien dat landen om ons heen belangstelling tonen voor deze ontwikkelingen. Toch slaan we ook daar nieuwe wegen in om samen met partners op een transparante manier te komen tot duurzame ontwikkelingen. Kijkend naar de vraag vanuit de markt waarbij we gezamenlijk optrekken om tot mooie producten te komen op het gebied van levensduurverlenging en recycling van asfalt.”     

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Frank Wekking

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Grond/Weg/Waterbouw? Neem contact met mij op.

0%

    Stuur ons een bericht