Gouwe
01:44
09-03-2018

Nieuwe oeverconstructie langs de Gouwe

Langs de Gouwe tussen Alphen aan den Rijn en Waddinxveen wordt over een traject van ruim 5 kilometer de bestaande oeverbescherming vervangen voor een nieuwe stalen damwandconstructie. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in de bebouwde omgeving en dat vraagt om een extra intensieve voorbereiding.

Aanpak Vaarwegen Zuid-Holland
De oeververvanging langs de Gouwe wordt uitgevoerd in opdracht van de
Provincie  Zuid-Holland. Het traject tussen Alphen aan den Rijn en Waddinxveen staat onder regie van De Klerk BV. “De bestaande oeverconstructie, bestaande uit een mix van damwanden in hout, beton en staal, voldoet niet meer aan de huidige eisen,” zegt Johan Hertong van De Klerk. “Wij gaan de oude constructies vanaf het water op een ponton vervangen voor stalen damwanden en verwijderen vervolgens de bestaande constructie. De keuze voor een stalen damwand heeft te maken met het feit dat – dankzij de schroefinjectie ankers – een effectievere verankering wordt verkregen in vergelijking met de nu aanwezige schoorpalen in de bestaande constructie. Bovendien neemt deze werkwijze minder vaarwegbreedte in beslag.” Dat is belangrijk, vult Raymond van Gemerden, projectleider van de Provincie Zuid-Holland, aan. “Want de Gouwe is onderdeel van de ‘staande mast route’ van Rotterdam naar Amsterdam. Vooral in het zomerseizoen is het ontzettend druk op het water voor zowel de beroeps- als recreatievaart.”

Gouwe

Bebouwde omgeving
Omdat de vaarweg dicht tegen de bebouwing staat, wordt het werk veelal bij mensen in de achtertuin uitgevoerd. Hertong: “Met alle stakeholders hebben wij afspraken gemaakt over hoe we de tuin passeren en herinrichten. Eén van de randvoorwaarde aan het ontwerp van de nieuwe oeverconstructie is dat we niet mogen tornen aan de afmetingen van de tuinen. We werken zoals gezegd uitsluitend vanaf het water op een ponton en plaatsen eerst de nieuwe constructie alvorens we de bestaande wand verwijderen. Grootste uitdaging in dit project is het goed communiceren met bewoners op de in totaal 140 privépercelen.”

Trillingsarm
De nieuwe damwandconstructie varieert qua planklengte van 8,5 meter tot 21,0 meter. “We maken, afhankelijk van de locatie, gebruik van meer dan twintig verschillende types,” licht Hertong toe. “De damwanden worden trillingsarm aangebracht. Op locaties waar panden in de risicocategorie vallen – bouwkundig of historisch – worden de damwanden gedrukt. De schroefinjectie-ankers worden allemaal borend aangebracht.”

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de duurzaamheidskaders van de provincie Zuid-Holland. Van Gemerden: “Zo worden koudgewalste stalen damwandplanken toegepast en worden de planken voor de hulpkuip gehuurd. De oplevering van het project staat gepland voor medio 2019. We zijn als provincie tevreden over de samenwerking, de aanpak en de uitvoering.”

Gouwe


Lange levensduur
De oeververvanging langs de Gouwe, tussen Waddinxveen en Boskoop, is onderdeel van het Groot onderhoudsprogramma vaarwegen Zuid-Holland. “Eén van de doelstellingen van deze verbetering is een vlotte en veilige doorvaart te creëren voor de beroeps- en recreatievaart. “Dit doen we ‘samen met anderen’,” zegt Raymond van Gemerden van de provincie Zuid-Holland. “Langs de Gouwe wordt hier invulling aangegeven door de realisatie van de nieuwe oeverconstructie. De kwaliteit van de oevers op het traject zal dusdanig verbeteren, zodat er de komende tien jaar geen groot onderhoud aan dit traject uitgevoerd hoeft te worden.”

Tekst | Roel van Gils  Beeld | De Klerk  Website | De Klerk

 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Herman van der HorstTKD