Kademuur Amsterdam H. van Steenwijk
02:05
10-10-2017

Nieuwe kademuur in hartje hoofdstad

Aan het Singel in het centrum van Amsterdam, is H. van Steenwijk BV momenteel druk bezig met de vervanging van ruim 270 meter kademuur. Tijdens de realisatie van het fasegewijs uitgevoerde project staan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid binnen het gebied nadrukkelijk centraal. Dat zegt Gebko van den Boogaard, die samen met zijn broer Frank de directie vormt van Amsterdams oudste aannemersbedrijf. “Gedurende het werk moet de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk worden beperkt. Vandaar ook dat we nagenoeg al het materieel en alle materialen over het water aan- en afvoeren.”

Wanneer H. van Steenwijk in juli 2018 de werkzaamheden aan het Singel heeft afgerond, is de hoofdstad weer een stukje fraaier geworden. Tegelijk zullen dan andermaal de kwaliteiten van het in 1831 (!) opgerichte bedrijf in volle glorie zichtbaar zijn. “Het onderhouden, renoveren en vervangen van kademuren behoort tot onze specialiteiten,” vertelt Van den Boogaard. “Door de jaren heen hebben we in de regio Amsterdam al de nodige kilometers gerealiseerd.”

Aanleg kademuur Aan het Singel Amsterdam

Stevige klus
De werkzaamheden die H. van Steenwijk tussen Singel 87 en de Haarlemmersluis uitvoert, zijn onderdeel van een groter geheel. “Als de nieuwe kademuur klaar is, wordt gestart met de aanleg van de ondergrondse infrastructuur en de herinrichting van de straten,” zegt Van den Boogaard. Maar zover is het nog lang niet. Momenteel zijn binnen het bedrijf alle pijlen gericht op de vernieuwing van de kademuur. Een stevige klus, zo blijkt. “De oorspronkelijke kademuur aan het Singel, één van de oudste grachten van Amsterdam, is erg dik en rust op een met houten paaltjes onderheide houten vloer,” schetst Van den Boogaard de plaatselijke situatie. ”Dat alles moet worden vervangen. Daartoe hebben we allereerst een tweetal stalen damwanden trillingsvrij geplaatst: één in de grond gedrukt en één in het water hoogfrequent ingetrild. Na het wegpompen van het water en het aansluitend slopen van de oude kademuur en fundering, brengen we geschroefde 20 meter lange funderingspalen aan. Hierop wordt de nieuwe kademuur, bestaande uit een betonnen vloer met daarop een betonnen wand, gebouwd. Om de uitstraling van de kades intact te laten, wordt deze afgewerkt met een stenen voormetseling, inclusief grijpsteen, en afgedekt met een natuurstenen deksteen.”

Oude kademuur Aan het Singel Amsterdam

Uitdaging
Het zijn feiten en getallen die het bijzondere karakter van het project mede onderschrijven. “Daar komt bij dat we in een binnenstedelijk gebied actief zijn en dus rekening moeten houden met de belangen van heel veel verschillende partijen,” aldus Van den Boogaard. “Het is dan ook de uitdaging om alles goed georganiseerd te krijgen en zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Dat zie je ook terug in de manier waarop we dit project qua transport en logistiek benaderen. Met uitzondering van het beton worden alle bouwmaterialen én bijna al het materieel namelijk met onze eigen vloot over het water aangevoerd. En ook de afvoer van puin en grond verloopt via de grachten van de stad waarin we al vele jaren stevig zijn geworteld. Het maken van groot werk in kleine ruimtes is op die manier ons specialisme geworden.”

Tekst: Chris Elbers   |   Beeld: Ingrid de Groot Fotografie/H. van Steenwijk BV


Stadsverleden zichtbaar 

Tijdens de werkzaamheden aan het Singel deed H. van Steenwijk begin dit jaar een bijzondere ontdekking. “We zijn bij de sloop van de oorspronkelijke kademuur onder de waterlijn op een oude stadsmuur uit de vijftiende eeuw gestuit,” aldus Van den Boogaard. “Het was bekend dat zich ergens in het centrum van Amsterdam daarvan resten moesten bevinden. Alleen waren die tot dusver bijna nooit gevonden.” De vondst vervult Van den Boogaard met trots. “Als oudste aannemersbedrijf van Amsterdam is het prachtig dat juist wij een stukje van het stadsverleden zichtbaar hebben gemaakt. Een verleden dat iedereen kan bewonderen in de nieuwe kademuur. De gevonden natuurstenen blokken zijn teruggeplaatst in de nieuwe kademuur, zodat dit stukje historie voortaan voor iedereen zichtbaar is.”

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Nieuwe kademuur Deep Sea TerminalTeus de Wit