Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Niet-destructief bodem­onderzoek voorkomt onnodig hoge kosten

Niet-destructief bodem­onderzoek voorkomt onnodig hoge kosten

Jaarlijks wordt er meer dan 25 miljoen euro gespendeerd aan het repareren van schades aan het kabelnetwerk als gevolg van graafschade. Door het op voorhand uitvoeren van een niet-destructief bodemonderzoek met behulp van een grond­radarsysteem kunnen die onnodig hoge kosten worden voorkomen, alsmede de overlast voor de omgeving. Het tegengaan van graafschades is dan ook een van de belangrijkste speerpunten van euroradar. Maar een grondradarsysteem is nog tot veel meer in staat. 

euroradar richt zich voornamelijk op het opsporen van bodemvreemd materiaal, zoals kabels en leidingen en niet-gesprongen explosieven. “Met een grondradar is ook prima de bodemstructuur in kaart te brengen, kunnen we oude funderingen of andere structuren in de bodem opsporen en kunnen lekkages of verontreinigingen in kaart worden gebracht”, zegt Frank Barink van euroradar. “En dat alles zonder te graven. Afhankelijk van de bodemgesteldheid brengen we tot 12 meter diepte objecten in de ondergrond tot op de centimeter nauwkeurig in beeld. Daarbij maken we gebruik van verschillende (of een combinatie van) technieken, zoals een magnetometer, grondradar, kabelzoeker of een supergeleider. Die laatste machine is een veel voordeliger, efficiënter en sneller alternatief voor een traditionele sonderingsmachine met al zijn beperkingen.”

euroradar

Grondradar Rapportage Kabels en Leidingen.

Geen verrassingen
Graafschades behoren tot de grootste ergernissen in de infrasector en veroorzaken niet zelden ook behoorlijk wat overlast voor de omgeving. “Het uitvoeren van een betrouwbaar bodemonderzoek kan veel leed besparen”, weet Barink. “Alle goede bedoelingen ten spijt, maar een KLIC-melding is niet 100% uitputtend en weesleidingen zijn niet zichtbaar. In elk project stuit men wel op een of meerdere verrassingen die niet in KLIC staan. Zo stuitte men laatst bij een project in Dordrecht op een oude stadsmuur die niemand had voorzien. Gevolg: een enorme vertraging en veel onvoorziene kosten. Een grondradar daarentegen brengt wel alle ondergrondse infrastructuur en andere bodemvreemde obstakels duidelijk en precies in kaart. Zo komt men niet voor verrassingen te staan en kan erop worden geanticipeerd. Het graven van proefsleuven behoort daarmee ook tot het verleden.”

euroradar

Blindguide Streetview.

Niet-gesprongen explosieven
Barink geeft nog een ander voorbeeld waarbij de grondradar zijn meerwaarde bewijst. “Zo hebben we recent bij een grootschalige rioolvervanging niet-destructief onderzoek uitgevoerd naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel op een afwijkende manier. In plaats van een kostbaar explosieven onderzoek op te tuigen, zijn we met de grondradar gaan bekijken waar de bodem na de Tweede Wereldoorlog is geroerd. Zo konden we gebieden snel vrijgeven en was er geen aanvullend explosieven onderzoek nodig. Dat scheelde alleen al bij dit project tonnen in euro’s. In weer een ander project hebben we een vergelijkbare opdracht uitgevoerd, waarbij we wel stuitten op een explosief op 9 meter diepte. Door de contouren van het object duidelijk in kaart te brengen, bleek dat het ging om een reeds ontploft explosief. Ook hier zijn weer honderdduizenden euro’s aan onnodige graafwerkzaamheden en bergingskosten bespaard.”

euroradar

Grondradar Kabels en Leidingen Weergave Edit.

euroradar transformeert de scandata in heldere tekeningen. “We leveren de data in elk gewenst format, ook in BIM. De grondgebonden informatie kan vervolgens weergegeven worden op elk willekeurig device. In de toekomst (nog vóór komende zomer) is het zelfs mogelijk om de data in te laden in de BlindGuide AR-app, zodat obstakels in de ondergrond geprojecteerd worden op het maaiveld. Grondradar is sneller, goedkoper en veiliger”, zegt Barink tot besluit.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.