Platform over civiele techniek & infrastructuur
Digitalisering

Niemand zal een traan laten bij het afscheid nemen van papier en visieloze, verouderde software

Arjan-Vlieger-2022.10.06-Portret-2276
Arjan Vlieger, Softwareshaker.

Tekst | Softwareshaker

Beeld | Softwareshaker

28 maart 2023 Leestijd 13 minuten

Deel dit artikel

Revolutie in bouwsoftware gaande

Revolutionaire veranderingen gaan vaak gepaard met een moeizaam afscheid van wat ooit de standaard was. Deze digitale revolutie in de bouw is anders. Niemand in de grond-, weg- en waterbouw zal vermoedelijk een traan laten om het verdwijnen van papier en visieloze, verouderde software. De komst van een geheel nieuwe generatie bouwsoftware leidt in korte tijd al tot juichende reacties en een warme ontvangst; een welkome verlichting in deze tijd waarin van ondernemingen steeds meer wordt gevraagd. Wat is hier gaande?

Robaws planning voor mensen, materieel, projecten en ploegen.

De marges staan onder druk. Bedrijven acteren te traag en gebruiken daarbij onvoldoende actuele cijfers. Vanaf de accountant tot aan de werkvloer is er te weinig zicht op wat er allemaal gebeurt tussen calculatie, uitvoering en facturatie. Nacalculatie gebeurt niet, te laat of in losstaande Excelspreadsheets. Met als direct gevolg dat er geen goede sturing is voor toekomstige calculaties, die daardoor steeds meer tijd en geld vergen. Gelukkig is dit aan het veranderen, en wel drastisch, vanuit de softwarekant.

Overdonderd op de softwaremarkt, tijd voor een omslag

Veel ondernemers voelen zich overdonderd op de softwaremarkt. Iedereen blijkt ineens software te kunnen bouwen, het aanbod op internet spreekt boekdelen. Bij de kwaliteit en de visie van het huidige aanbod kun je echter vraagtekens plaatsen. Wat brengt het de ondernemer? Helaas zijn de meeste softwarepakketten bedacht vanuit een korte-termijnvisie, wat je terugziet in de complexiteit van het gebruik en de moeizame integraties. 

In een handomdraai je calculatie omzetten tot offerte, verzenden per mail en omzetten tot een project inclusief budget voor materialen, materieel en uren.

Gelukkig is er die omslag, en wel in de gedaante van Softwareshaker, een nieuwkomer die — met 15 jaar ervaring in software voor de bouwsector — ondernemers helpt bij het maken van keuzes.

Het bedrijf Softwareshaker van ondernemer Arjan Vlieger distribueert en implementeert een van origine Belgisch totaalplatform voor de bouw- en infrasector. Typerend is de focus op de kwaliteit van elke softwarecode en op de visie van de makers. Vlieger: “In gewone taal: er is een omslag gaande van logge, verouderde software naar soepele platforms waar data vrij op kan stromen, en waar mensen intuïtief mee kunnen werken. Softwareshaker bevindt zich middenin die omslag. Ik maak me hard voor de ondernemer, die tegenwoordig voor moeilijke keuzes staat als het om software gaat. Ik heb daar nu zo’n 15 jaar ervaring mee opgedaan en ken gelukkig de meeste softwarepakketten inmiddels wel.”

Tijdverlies is niet langer normaal, ook niet in de bouwsector

Softwareshaker brengt in Nederland onder andere Robaws bedrijfsadministratiesoftware naar bedrijven: een totaalplatform voor de bouwsector. Robaws maakt een ongekende soepelheid mogelijk voor inkoopfacturen, verkoopfacturen, klantenbeheer, calculatie, offertes, projecten, personeel, materieel en projectplanning, werkbonnen, inkooporders, mandagstaten. Niet alleen de software zelf is ongekend intuïtief en eenvoudig, ook de mate waarin die programma’s aan elkaar kunnen worden gekoppeld is opvallend. Dat gaat met een gemak alsof het niet uitmaakt. 

Niks ingewikkelde toestanden op de bouwplaats, gewoon gaan gebruiken

“Eenvoud is mijn gouden regel”, vervolgt Vlieger. “Andere softwareaanbieders zetten vaak combinaties van systemen in, die van nature minder goed werken omdat er een stukje complexiteit in blijft zitten. Het gaat om de code, de techniek, en niet om wat je op het eerste oog denkt te zien. Het zit hem in de visie, de code van de software en de bedenker. Visionair Michael van Robaeys, de man achter Robaws, heeft zich met zijn team de afgelopen acht jaar hard gemaakt om een totaalplatform te ontwikkelen. En met succes. Als mensen buiten op een bouwplaats staan en in de Robaws-app gegevens moeten invoeren, wil je dat het écht intuïtief gaat. Niks ingewikkelde toestanden en ook geen intensieve trainingen vooraf. Gewoon gaan gebruiken. Met deze software kan dat.”

Volgens Vlieger is het niet gemakkelijk om de eenvoud in een systeem te krijgen. Er zijn sowieso maar weinig pakketten waarbij de makers echt rekening hebben gehouden met de eenvoud. Goed zoeken en vinden is dus stap één. Het voornaamste doel van Softwareshaker is dan ook om ondernemers te helpen met kiezen over welke software het beste bij hen past. Tevens geven we de gebruikers handvatten om ermee te werken. 

Merendeel van de bedrijven weet gewoon niet meer welke de beste is 

Is ‘revolutie’ niet een te groot woord? Bekijk het aanbod op de markt eens, die gigantische toename. Bedrijven kiezen massaal voor softwarepakketten waar ze later op terugkomen. Wat je te vaak hoort: “Het pakket is niet helemaal geschikt voor ons en koppelt niet lekker met andere.” Ook een klassieker is: “Ik moet te vaak klikken om iets te bereiken met de software.”

Heel veel informatie over uren, kosten en nog veel meer wordt domweg overgetypt van het ene systeem naar het andere. Inzicht in uren komt daardoor bijvoorbeeld dagen later. Leren van gerealiseerde projecten, waardoor calculeren veel makkelijker en sneller kan, gebeurt onvoldoende. Bijhouden waar (rijdend) materieel zich bevindt is handwerk of zit opgesloten in een softwareoplossing van waaruit niet kan worden geëxporteerd naar de boekhouding, naar het systeem voor nacalculatie. 

“We hebben het altijd zo gedaan”, is niet langer een excuus om met logge software door te gaan. De mogelijkheden zijn te beperkt geworden om de uitdagingen en de concurrentie van deze tijd aan te gaan. Er is door de makers extra veel energie gestoken in het intuïtief maken van Robaws, zodat ook op de werkvloer en op bouwplaatsen de overstap naar apps en dashboards laagdrempelig is. Dit maakt de acceptatie van Robaws ook makkelijker onder de medewerkers.

Openstaan voor samenwerkingen

Robaws is een softwarebedrijf dat openstaat voor samenwerkingen met internationale en lokale ondernemers, zo ook in buurland Nederland. Zij willen niet alles zelf bouwen. Er wordt bijvoorbeeld bekeken hoe loonadministraties en RAW-bestekken kunnen worden ingeladen. De rol van Softwareshaker is onder meer de beste aanbieders bij elkaar te brengen, zodat de ondernemer maar ook stakeholders de beste tools in handen hebben. Tools die aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Zo vraagt de markt ook om dashboards, voor vroegtijdige signalering of weten waar we vandaag staan. En ook de overheid vraagt om informatie vanuit de bouwsector.

Vlieger: “Ik heb op de meest recente beurs een enkeling ontmoet met toekomstbestendige software en die bereid is tot koppeling met Robaws. Die open houding durf ik ook revolutionair te noemen; het is afgelopen met die eilandjescultuur van de klassieke software.”

Een Robaws-gebruiker aan het woord: “In vijf minuten een complete offerte calculeren”

Wie navraag doet bij bedrijven waar deze kleine softwarerevolutie al (deels) heeft plaatsgevonden, hoort enthousiaste geluiden. Eén ondernemer in grondwerken (naam bij de redactie bekend) zei hierover: “Wij kunnen sinds de komst van Robaws binnenkort in vijf minuten een complete offerte calculeren.” Bij de implementatie van de nieuwe software door Softwareshaker greep men de gelegenheid aan om ook projectprijzen en andere informatie op te frissen, wat een enorme verbetering oplevert. Zo eenvoudig kan het zijn, ook in een bedrijf dat tot voor kort nog met papieren werkbonnen werkte.

Van softwareontwikkeling tot dienstverlening op locatie

Zoals gezegd is Robaws de bouwer van de softwareoplossing voor administratie en projectbeheer in de bouw. Meer dan zeshonderd bouwbedrijven maken daar al gebruik van, dat zegt het nodige. We moeten hierbij opmerken dat hooguit iets meer dan een derde van de Nederlandse bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw inmiddels digitale werkbonnen gebruikt. Het merendeel is gewoon nog niet zo ver, maar dat zal onder de huidige omstandigheden ongetwijfeld snel veranderen.

Directe winst digitale revolutie voor grond-, weg- en waterbouw:

• Afscheid van in beton gegoten softwareoplossingen en -contracten.

• Afscheid van eilandcultuur (gescheiden software, losstaande apps enz.).

•  Afscheid van papier of oude, logge en niet-gekoppelde software.

•  Afscheid van handmatig overnemen van data of overtypen van papier of apps.

•  Overzichtelijke bundeling in één tool: projectbeheer, offertes, facturatie, aankoop, voorraad, planning en digitale werkbonnen.

•  Aanzienlijke tijdbesparingen.

•  Meer centraal zicht op uren, kosten, apparatuur, instrumentarium, locaties.

•  Snellere acceptatie onder medewerkers door intuïtieve apps en dashboards. 

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht