N31 Harlingen Gebr. Algra
01:18
11-12-2018

N31 Harlingen | Meeliften op CO2-certificaten

Aanbestedingen van grote infrastructurele werken gebeuren altijd op basis van EMVI-criteria. Voor een hoofdaannemer, zoals Ballast Nedam, is het belangrijk dat ook de onderaannemers een positief steentje bijdragen op het gebied van duurzaamheid en CO2-uitstoot. Niet vreemd dat voor de het afgraven en afvoeren van de grote hoeveelheid aan grond ten behoeve van de tunnelbak voor de nieuwe N31 bij Harlingen Gebr. Algra is ingeschakeld. Het bedrijf scoort hoog als het gaat om het reduceren van de CO2-uitstoot en heeft het CO2 Bewust Certificaat niveau 5.

Gebr. Algra is geen onbekende speler in de wegenbouw. “We zijn al sinds jaar en dag betrokken bij allerhande aanpassingen aan het wegennetwerk in onze regio,” zegt Klaas Algra van Gebr. Algra. “Bij de aanpassingen aan de N31 zijn we betrokken vanaf Oosterwolde tot aan de fasering die nu wordt uitgevoerd in Harlingen. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de ‘twee Haken’ om Leeuwarden, een intensief traject. Ook de N31 in Harlingen wordt straks een intensief project voor ons. Vorig jaar hebben we ter voorbereiding op de werkzaamheden eerst nog de gronden rondom de tunnelbak gesaneerd in opdracht van Ballast Nedam. Het grootste deel van de vervuiling Perseverantia
wordt veroorzaakt door voormalige teerfabriek. Hiervoor hebben we een dumper ingezet om de vervuilde grond naar een depot te rijden, vanwaar de grond werd getransporteerd naar een erkende verwerker in Groningen.”

Afsluitdijk
Voor het ontgraven van de tunnelbak zet Gebr. Algra grote 2,5 m³ kranen in, alsmede een selectie dumpers. Klaas Algra: “Het grootste deel van het vrijkomende zand kan niet meer op dit project worden ingezet en wordt opgeslagen in een depot. Dat zand wordt in een later stadium inzetten voor het verhogen en verbreden van de Afsluitdijk. Slechts een klein deel wordt hergebruikt om straks de tunnelbak aan het zicht te onttrekken.”
Gebr. Algra heeft een veertigtal zelfrijdende knikdumpers, rupskranen, shovels, mini-kranen en vrachtwagens beschikbaar. “We beschikken over een jong machinepark en hebben recent zelfs nog twee Euro VI dumpers aan ons machinepark toegevoegd. Omdat we zo sterk inzetten op CO2-besparing, kunnen onze opdrachtgevers meeliften op onze certificaten. Elke kilogram CO2 die wij reduceren, is niet alleen een besparing voor onszelf maar ook voor onze opdrachtgevers. En dat telt door, zeker in EMVI-projecten. Op die manier maken wij het verschil,” zegt Klaas Algra tot besluit.

 

Tekst: Roel van Gils  Beeldmateriaal: Gebr. Algra

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

BMWTKockengen Waterproof