Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Multidisciplinaire gebiedsontwikkeling 
De aanleg van Green Park Aalsmeer is voor Ballast Nedam Road Specialties een langlopende samenwerking met de gebiedsontwikkelaar.

Multidisciplinaire gebiedsontwikkeling 

Als vaste partner van de gebiedsontwikkelaar verzorgt Ballast Nedam Road Specialties de inrichting van het terrein en zorgt voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting. Een gesprek met projectleider Thomas Snelderwaard over het multidisciplinaire karakter van het langlopende project en de innovatieve samenwerking, waarin er ruimte gecreeerd wordt voor duurzame experimenten.

De aard van de werkzaamheden die Ballast Nedam Road Specialties uitvoert op dit omvangrijke project, is uiterst divers.

Met de luchthaven Schiphol op vijf minuten en Amsterdam op vijftien minuten afstand is Green Park Aalsmeer volgens de gebiedsontwikkelaar een toplocatie voor zowel regionale ondernemers als bedrijven die zich richten op de internationale markt. Het bedrijvenpark ligt direct aan de N201 en heeft een eigen afrit. Ballast Nedam Road Specialties heeft een raamovereenkomst gesloten met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling voor het realiseren van het terrein inclusief openbare wegstructuur. “Vanuit de overeenkomst voeren we diverse opdrachten uit”, zegt Snelderwaard. “Een project dat overigens al sinds 2007 loopt en gefaseerd wordt uitgevoerd, afhankelijk van de verkoop van de kavels.”

Ballast Nedam Road Specialties heeft een raamovereenkomst gesloten met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling voor het realiseren van het terrein inclusief openbare wegstructuur.

Voormalig poldergebied

De aard van de werkzaamheden die Ballast Nedam Road Specialties uitvoert op dit omvangrijke project, is uiterst divers. Snelderwaard: “Het nieuwe bedrijvenpark wordt ontwikkeld in een voormalig poldergebied, een immens terrein van 105 hectare. In het verleden hebben hier boerenschuren, kassen en stallen gestaan. Ook zijn er dammen en provisorische ‘bruggen’ gebouwd, waarvan restanten zijn achtergebleven. De grond is op sommige plekken vervuild. Zo vinden we regelmatig asbest in de ondergrond en stuitten we onlangs nog op een grote hoeveelheid glas. Het gebied wordt zoals gezegd gefaseerd herontwikkeld. Dat betekent dat we -zodra een kavel is verkocht- eerst het perceel bouwrijp maken. Het vereiste bodem- en saneringsonderzoek wordt aangeleverd door Arcadis namens Green Park Aalsmeer. Samen met onze zusterorganisatie Dibec Milieukunde, voeren wij de saneringen in eigen beheer onder de BRL-certificaten uit. Eenmaal bouwrijp opgeleverd, kan de kaveleigenaar zelf gaan bouwen.” 

Innovatieve samenwerking

Het bouwrijp maken van de kavels is één, de inrichting van de openbare infrastructuur buiten de kavelgrenzen is een andere belangrijke pijler. Een deel daarvan wordt parallel uitgevoerd aan het bouwrijp maken van de kavels. “Dat vraagt om een gedegen afstemming. Een kersverse kaveleigenaar wil vaak direct gaan bouwen. Gevolg is dat de verkoop soms sneller gaat dan de aanleg van de openbare infrastructuur en het bouwrijp maken van de kavels”, legt Snelderwaard uit. “Dankzij het multidisciplinaire karakter van ons moederbedrijf met vele zusterorganisaties zijn we in staat snel te schakelen. Ballast Nedam Road Specialties beheerst dan wel het contract, maar we maken dankbaar gebruik van de expertise van andere divisies binnen de groep. De eerder behaalde successen van het project zijn direct te relateren aan de intensieve en optimale samenwerking tussen Ballast Nedam Road Specialties en Arcadis. Door ontwerp, voorbereiding en uitvoering nauw met elkaar te laten samenwerken, ontstaat er ruimte voor optimalisaties en slimme toepassingen, en is er ruimte voor innovatieve concepten. Het is een raamovereenkomst, maar wij zien het meer als een bouwteamsamenwerking, waarin we actief participeren om een succesvolle bijdrage te leveren aan het projectdoel.”     

Brede scope

Ballast Nedam Road Specialties is momenteel bezig om de Middenweg dwars over het bedrijvenpark gefaseerd aan te leggen, inclusief de aanleg van twee rotondes en de aansluiting op de N201. “Een groot deel van de voorbelasting is alweer afgegraven en klaar voor de wegopbouw”, zegt Snelderwaard. “Bijna alle facetten die we beheersen komen in dit project wel aan bod. Het begint vaak met groot grondverzet en het uitvoeren van saneringen. Daarna komt er een rioolwerk aan te pas en wordt het wegcunet geprofileerd, het straatwerk en het asfalt bestaande uit duurzame ECO-onderlaagmengsels aangebracht. Het asfalt komt uit onze eigen, nabijgelegen asfaltcentrale APA in Amsterdam.”  

Living-lab

“Binnen ons bedrijf hebben we recentelijk een gloednieuw living-lab geopend”, vervolgt Snelderwaard. “Daar ontvangen wij klanten, relaties en partners en werken we door middel van co-creatie samen aan verduurzamings- en innovatievraagstukken op het gebied van (circulaire) asfaltmengsels wat leidt tot een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur. Dergelijke circulaire asfaltmengsels worden uitvoerig getest en in de praktijk toegepast. Daarnaast hebben we in het project in Green Park Aalsmeer te maken met ‘specials’ zoals het aanbrengen van meerdere duikers en duikerbruggen of het faciliteren van een pompgemaal. Ook worden we regelmatig ingeschakeld door kaveleigenaren voor assistentie bij het ontgraven en het aanbrengen van straatwerk en asfalt. We zijn er toch, hebben voorkennis van het gebied én alle middelen op locatie.”

De aanleg van Green Park Aalsmeer is voor Ballast Nedam Road Specialties een langlopende samenwerking met de gebiedsontwikkelaar. “We hebben een zeer goede verstandhouding met onze opdrachtgever en Arcadis en kunnen met recht spreken van een succesvolle samenwerking”, benadrukt Snelderwaard. “Met dank aan de open relatie. We spreken eventueel ongenoegen met elkaar uit en komen tot constructieve oplossingen, waarin ruimte is voor experimenten en innovaties. Het zit in het DNA van onze organisatie én van onze medewerkers: samen grensverleggend.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.