Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Mobilis legt letterlijk de basis voor 380 kV verbinding
Mobilis is verantwoordelijk voor het betonwerk, de funderingswerkzaamheden worden uitgevoerd door Voorbij en Terracon.

Mobilis legt letterlijk de basis voor 380 kV verbinding

Mastfundaties voor Wintrackmasten tussen Borssele en Rilland

TenneT legt in Nederland diverse nieuwe 380 kV hoogspanningsverbindingen aan, zo ook tussen de plaatsen Borssele en Rilland. BAM Infra en SWITCH Zuid-West, bestaande uit Mobilis B.V. en Strukton Civiel Projecten B.V., werkt samen aan de totstandkoming van de 48 km lange hoogspanningslijn. Mark Pijnenburg, Projectmanager bij Mobilis, vertelt over het betonwerk dat Mobilis verricht.

“Er zit veel regelwerk bij dit project, we hebben op onze 52 locaties alleen al te maken met circa 40 perceeleigenaren.”

52 van de 107 Wintrack locaties

“De nieuwe hoogspanningsverbinding bestaat uit 107 Wintrack locaties”, schetst Mark. “Daarvan vallen er 52 onder de competentie van SWITCH Zuid-West, het bouwconsortium met Mobilis en Strukton Civiel Projecten. De totale verbinding is namelijk opgedeeld in twee percelen, van Borssele naar Willem-Annapolder en van Willem-Annapolder naar Rilland. Voor de komst van de Wintrackmasten doet SWITCH Zuid-West de betonfundaties op het traject Willem-Annapolder – Rilland. Het andere perceel wordt uitgevoerd door BAM Infra. TenneT combineert de nieuwe 380 kV verbinding met de bestaande verbindingen in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland.”

Mark Pijnenburg, projectleider bij Mobilis.

Er wordt gewerkt met paalfundaties, bestaand uit Tubex palen, Vibro palen en Fundex palen. “TenneT heeft gekozen in het ontwerp al naar gelang de situatie welke paalfundering op welke plek ingezet moet worden. Na het plaatsen van de palen wordt de bemaling erop gezet. Daarna worden de palen uitgegraven en worden de ‘koppen gesneld’. Op de palen maken we eerst een constructieve werkvloer die de stortbelasting van de poer kan dragen. Daarna vlechten we de poer en bouwen we er bekisting omheen om de poeren te kunnen storten. Is dat eenmaal gebeurd, dan vullen we de ruimte rondom de poeren weer aan met grond. Vervolgens wordt de ontstane ’terp’ klaar gemaakt voor VDL, die de Wintrackmasten plaatst.”, samen met Volker Wessels.”

104 poeren storten

Per locatie staan er twee betonpoeren voor een Wintrackmast. “In totaal storten we op ons perceel dus 104 poeren, verdeeld over de 52 locaties. Onder elke poer zitten 32 fundatiepalen. Mobilis is verantwoordelijk voor het betonwerk, de funderingswerkzaamheden worden uitgevoerd door Voorbij en Terracon. Vanuit Strukton is de firma Molhoek betrokken voor het uitvoeren van grondwerk en cultuurtechnisch werk”, aldus Mark.

Onder elke poer zitten 32 fundatiepalen.

Gevraagd naar de dagelijkse werkzaamheden op het project, antwoordt Mark: “Ik vorm de brug tussen wat er buiten gebeurt en TenneT. Door contact te onderhouden met de mensen in het veld en te monitoren hoe alles loopt, kan ik verslag uitbrengen bij alle de achterban en de opdrachtgever. Er zit veel regelwerk bij dit project, we hebben op onze 52 locaties alleen al te maken met circa 40 perceeleigenaren. Iedere stakeholder heeft individuele belangen, sommigen van hen zijn akkerbouwers, anderen zijn fruitteler. Een deel van de percelen is in handen van TenneT zelf.”

Onderwaterbeton toepassen

Er zijn situaties waarin bemaling niet mogelijk is. In zulke gevallen maakt Mobilis gebruik van van bouwkuipen met onderwaterbeton. “Bemaling kan soms niet in verband met zoetwaterbellen. Akkerbouwers en fruittelers maken zich dan zorgen over de grondwaterstand. Dan komt het probleemoplossend vermogen en de expertise van Mobilis en Strukton weer goed van pas. We maken dan een bouwkuip met damwanden en storten onderwaterbeton. Dat kost uiteraard meer tijd, maar het is wel een perfecte technische oplossing voor de situatie”, zegt Mark tot besluit. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.