Platform over civiele techniek & infrastructuur
ATKB is het enige onafhankelijke adviesbureau in Nederland met een eigen 3D-grondradar.

Milieukundig adviesbureau zet in op innovatie

ATKB is als milieukundig adviesbureau in Nederland redelijk uniek met een combinatie van expertises verenigd onder één dak: specialisten op het gebied van bodem, water, terrestrische en aquatische ecologie en geofysisch onderzoek. Ook de onderzoeken in het veld worden zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd en daarvoor heeft ATKB de beschikking over de meest moderne technologie, waaronder meer dan tien onderzoeksvaartuigen en zelfs een 3D-grondradar. Dat laatste is helemaal uniek voor Nederlandse begrippen en kent ontzettend veel toepassingen.

“We doen bewust niet alles, maar hebben een aantal vakdisciplines gedefinieerd waarin we willen uitblinken”, zegt Noël Boom, Commercieel Directeur van ATKB. “Dat maakt dat we ook regelmatig worden ingehuurd door grote ingenieursbureaus voor specialistische werkzaamheden. We zijn deels een meetbureau en staan dus zelf ook met de voeten in de klei. We nemen zelf de grond- en watermonsters, onderzoeken op locatie de flora en fauna en doen zelf het radaronderzoek. We zijn namelijk van mening dat je resultaten beter kan begrijpen en een beter advies kan geven, als je de onderzoeken in het veld zelf uitvoert. Onze specialisten brengen op basis van de verzamelde data een goed en gedegen advies uit. En dat doen we inmiddels met 125 medewerkers vanuit vijf kantoren verspreid door het land.”

ATKB is als milieukundig adviesbureau in Nederland redelijk uniek met een combinatie van expertises verenigd onder één dak.

3D-grondradar

ATKB is betrokken bij de meest uiteenlopende projecten. Boom: “Zo zijn we met vrijwel al onze disciplines actief op het project Markermeerdijken en leveren we een bijdrage aan het project ‘sluizen op een kier’ bij de Haringvlietdam en vismigratie via de Afsluitdijk. Sommige vissoorten hebben zoet én zout water nodig om zich voort te planten en op te groeien waarvoor barrières gepasseerd moeten worden. Ook op het gebied van de Natuurbeschermingswet voeren we onderzoeken uit en geven we adviezen in vergunningstrajecten. Vanwege de grote diversiteit aan projecten is het voor ons zaak om onze kennis en expertise voortdurend op peil te houden. We volgen de ontwikkelingen in de markt en zijn ook bereid om (fors) te investeren in nieuwe technieken. Zo zijn we het enige onafhankelijke adviesbureau in Nederland met een eigen 3D-grondradar. Daarmee zijn we in staat om vlakdekkend vrijwel iedere ondergrond in kaart te brengen. Zeker met het oog op de energietransitie is voorzien dat de Nederlandse bodem tot wel zes keer open gegraven moet worden; vanwege de komst van 6G, de uitbreiding van elektriciteitsnetten, de aanleg van warmteleidingen, enz. Wij kunnen met onze grondradar een 3D-beeld vormen van de ondergrond en zo beoordelen of er ruimte is voor extra kabels en leidingen zonder proefsleuven te moeten graven.”

Met de 3D-grondradar is ATKB in staat om door asfalt, steen of beton te scannen. “Het systeem werkt op basis van dichtheidsverschillen”, legt Boom uit. “Ook is het mogelijk om de bodem onder het spoor in kaart te brengen, daar waar veel andere technieken het laten afweten. Daarnaast kunnen we met de grondradar onder een boot zelfs de slibdikte bepalen, zodat een veel beter inzicht wordt verkregen van hoeveel bagger er vrijkomt. Het radarsysteem kent ontzettend veel toepassingsgebieden. Veel mensen weten dat helaas nog niet. Zoals gezegd, werken we op een beperkt aantal expertisegebieden en op die gebieden doen we het werk zo uitmuntend mogelijk met behulp van de nieuwste technieken. Daar blijven we continu aan werken en dat maakt het voor onze medewerkers ook uitdagend. Elke dag is weer anders.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.