Tri-On
01:56
13-12-2018

Meer slagkracht in asfaltwapening

Asfaltwapening is een bekend begrip, maar wordt door de wegenbouwwereld vaak als lastig gezien. Reden voor de drie ‘toeleveranciers’ in asfaltwapeningssystemen – Esha Infra Solutions, Rotim Innovaties en TenCate Geosynthetics – om hun expertise te bundelen en onder de noemer ‘Tri-On’ aannemers en opdrachtgevers een drieledige oplossing te bieden voor het versterken van asfaltverharding en het reduceren van periodiek onderhoud.

Esha Infra Solutions is ontwikkelaar en leverancier van bitumen, Rotim Innovaties is een begrip op het gebied van steenslag en TenCate Geosynthetics is wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van geokunststoffen. “Kortom, dé ideale combinatie om meer slagkracht in asfaltwapening te zegt Romke van der Wal van Esha Infra Solutions. “Want er ligt nogal wat potentie in Nederland voor asfaltwapening. Denk aan alle landweggetjes die soms wel 70 jaar geleden zijn aangelegd volgens de toen geldende maatstaven, maar ook voor provinciale- en rijkswegen bewijst asfaltwapening zijn meerwaarde. Door het versterken van de asfaltverharding kan het periodiek onderhoud worden gereduceerd.”

Tri-On
Een grid van treksterke garens vormt de wapening.

Vormvastheid als kernwaarde
Trion is Grieks voor drie. Van der Wal: “Mechanisch gezien is een driehoek het meest vormvast, omdat de drie zijden van deze vorm optimaal samenwerken. Onze samenwerking is gestoeld op deze gedachte. Alle drie bieden we state-of-the-art producten, ontstaan vanuit de eigen productontwikkeling. Binnen Tri-On komen deze samen in solide en goed onderbouwde onderhoudsoplossingen voor asfalt. Een wegdek in goede conditie houden is namelijk voor de wegbeheerder een hele opgave. Kiezen voor een nieuwe asfaltlaag zonder aanvullende maatregelen biedt niet altijd een oplossing voor langere duur. Op termijn volgen namelijk scheuren door voegen of oude schades. Onze methodiek versterkt niet alleen de asfaltconstructie, maar gaat ook scheurvorming en scheurdoorgroei tegen én voorkomt dat water de wegfundering verzadigt, waardoor tijdens vorstperiodes nog meer schade ontstaat.”

Tri-On
De treksterkte wordt uitvoerig aan testen onderworpen. (Beeld: Marco Hazenkamp)

Taaie constructie
De asfaltwapeningsmethodiek van Tri-On gaat uit van een asfaltcomposiet – bestaande uit een vlies en een grid van treksterke garens, de wapening – in combinatie met gemodificeerde bitumen voor bescherming en spanningsabsorptie. “We gebruiken voor het composiet basaltvezels in plaats van glasvezels voor een nog betere opname van spanningen die in een asfaltconstructie kunnen ontstaan. Het composiet heeft een perfecte affiniteit (binding) met de bitumenemulsie, wat zorgt voor een zeer goede hechting en opname van de sterkte-eigenschappen in de asfaltconstructie. Door de jarenlange ervaring weten we als geen ander of een wegconstructie al dan niet geschikt is voor asfaltwapening”, zegt Van der Wal. “Wij kunnen aannemers voor 100% ontzorgen met de onderconstructie. Het is voor de aannemers/wegenbouwers slechts een kwestie van het aanbrengen van de asfaltoverlaag. De onder­liggende asfaltwapening zit voor 100% vast. Die zekerheid bieden we. Door de stijvere (weerstand tegen vervorming) constructie die ontstaat kan bovendien bespaard worden op de laagdikte van het asfalt.”

Tri-On heeft sinds de bekrachtiging van de samenwerking eind 2017 al de nodige projecten uitgevoerd. “Zo hebben we de reconstructie Leijepoel Uitwellingerga voor de gemeente Súdwest-Fryslân voorzien van 6.000 m2 aan asfaltwapening, qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland”, geeft Van der Wal als voorbeeld. “Het uitgestrekte gebied met vele landweggetjes en weinig fundering leent zich uitstekend voor asfaltwapening. En met de reconstructie van de Grotestraat in Nijverdal hebben we zelfs de landelijke pers gehaald. Aanvankelijk zou het nieuwe wegontwerp de hoogteligging beïnvloeden, met alle gevolgen van dien. Met onze methodiek werd 4 centimeter in hoogte bespaard, zodat de hoogteligging van de nieuwe weg gelijk is gebleven, terwijl de stijfheid en sterkte enorm is verbeterd.”      

Tekst | Esha Infra Solutions  Beeld | Esha Infra Solutions/Tri-On

GROND/WEG/WATERBOUW partners

AMTeK keuringssysteemSAES International BV