Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Lokale kennis cruciaal in dijkversterkingsproject
KWS haalt inmiddels een aanzienlijk deel van de omzet uit dijkversterkingsprojecten.

Lokale kennis cruciaal in dijkversterkingsproject

KWS, een VolkerWessels onderneming, is in ons land vooral bekend als marktleider in de wegenbouw en producent van asfalt. Inmiddels haalt het bedrijf een aanzienlijk deel van de omzet uit dijkversterkingsprojecten. In het project Markermeerdijken komt de lokale kennis van KWS dankzij de decentrale organisatiestructuur met regionale vestigingen goed van pas. Een gesprek met Pieter Kaars, Integraal Realisatie Manager namens KWS in de Alliantie Markermeerdijken.

“Al in 2015 hebben we samen met Boskalis en VolkerWessels onderneming Van Hattum en Blankevoort ingeschreven op de tender voor het dijkversterkingsproject Markermeerdijken”, begint Kaars. “Wij als combinatie vormden de winnende inschrijving. Vervolgens is er een uniek samenwerkingsverband opgetuigd om dit complexe project op een goede manier aan te vliegen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is niet alleen de opdrachtgever van de Alliantie, maar werkt als publieke partij nauw met ons samen binnen de Alliantie.”   

Bouwen op veen vraagt een wezenlijk andere benadering dan bouwen op een zandgrond.

KWS heeft inmiddels de nodige ervaring in dijkversterkingsprojecten. “Samen met Boskalis hebben we eerder al voor HHNK de dijkversterking op Texel gerealiseerd en voor Waterschap Noorderzijlvest de Ommelanderdiek waarbij de bijna twaalf kilometer lange zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl is verstevigd. Daarnaast zijn we momenteel actief in diverse bouwteams voor bijvoorbeeld Waterschap Scheldestromen waarbij we 5,2 kilometer dijk bij het Zeeuwse Hansweert versterken, en voor Waterschap Vallei en Veluwe versterken we de Noordelijke Randmeerdijk.”

KWS is eraan gewend om infrastructurele projecten van formaat op een integrale manier te organiseren en daar sturing aan te geven.

Lokale kennis

KWS legt zich dus steeds meer toe op dijkversterkingsprojecten. Kaars: “Landelijk zijn we bij steeds meer HWBP-projecten betrokken en zijn we met onze dochters HollandScherm en Aquavia sterk in realisatie en onderhoud van grote en kleinschalige waterwerken. Zoals het repareren, renoveren en vervangen van sluizen, remmingwerken, bruggen en kades. 

We zijn dus al lang niet meer alleen een wegenbouwer, maar profiteren wel van onze decentrale organisatiestructuur met regionale vestigingen door het hele land. De Markermeerdijken worden grotendeels verzorgd door onze vestiging Amsterdam-Utrecht. Dat werpt zijn vruchten af, zowel in ontwerp als uitvoering, omdat we het project aanvliegen met mensen die lokaal bekend zijn en veelal uit de regio komen. Van projectleider tot aan de kraanmachinist buiten op het werk. In dit project absoluut een pre, gezien de slechte grondgesteldheid. Bouwen op veen vraagt een wezenlijk andere benadering dan bouwen op een zandgrond. Daarnaast kunnen we voor diverse specialisaties gebruik maken van het netwerk van VolkerWessels-ondernemingen en vertrouwen we natuurlijk ook op onze eigen ingenieursbureaus KWS@vice en Aveco de Bondt met een grote expertise in waterbouw-projecten.” 

Logistieke puzzel

Het project kenmerkt zich door een groot aantal uitdagingen. “Los van de ontwerp-uitdagingen, is het buiten vooral een grote logistieke puzzel”, weet Kaars. “Omdat we de omgeving met kleine dorpjes, dijk- en polderwegen zoveel mogelijk willen ontzien, is ervoor gekozen om het project vooral vanaf het water uit te voeren. Daarvoor is een aantal vaargeulen en loswallen langs het hele tracé ingericht. Ze vormen in feite de slagaders van het project om de enorme hoeveelheden aan grondstoffen te verwerken en het materieel over te slaan.” Een kleine opsomming: in totaal wordt er 8.000.000 m3 zand aangevoerd, 300.000 ton breuksteen, bijna 1.000.000 m³ klei, 170.000 m2 betonzuilen en 115.000 m2 aan definitieve verharding (exclusief meekoppelkansen). “Dankzij onze goede contacten in de markt kunnen we samen met Boskalis prima invulling geven aan deze enorme hoeveelheden. Los van het varende materieel dat in dit soort werken benodigd is, komt, nu we eenmaal boven water zijn, ons eigen traditionele grondverzetmaterieel goed van pas. Daarbij gaan we uiterst zorgvuldig te werk. De ophoogslagen worden heel gelijkmatig aangebracht en vaak real-time gemonitord middels waterspanningsmeters, hellingmeet-buizen en zakbaken.”

Los van het varende materieel dat in dit soort werken benodigd is, komt het eigen traditionele grondverzetmaterieel van KWS goed van pas.

Digitalisering

“Als KWS zijn we eraan gewend om infrastructurele projecten van formaat op een integrale manier te organiseren en aansturing aan te geven”, resumeert Kaars. “Dat hebben we onder meer bewezen bij SAAone en nu ook hier op de Markermeerdijken. Daarbij maken we gebruik van eigen digitale VolkerWessels-systemen voor systems engineering en digitaal keuren, en maken alle medewerkers van grondwerker tot projectdirecteur voor veiligheid gebruik van onze WAVE-app. In combinatie met de lokale kennis die van grote waarde is gebleken bij dit project en de specialisten van KWS@vice en Aveco de Bondt konden we ook aan de voorkant prima invulling geven aan de uitdagingen die hier liggen. Dat betaalt zich nu in de praktijk dubbel en dwars uit.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.