Kockengen Waterproof
01:25
12-12-2018

Kockengen Waterproof: de derde fase

In het project ‘Kockengen Waterproof’ werken de gemeente Stichtse Vecht, waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht samen aan een langetermijnvisie, met bijbehorende oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblemen in Kockengen en omstreken. Het veen daalt continu (tussen 1.9 en 3.7 cm per jaar) door het krimpen van de bovenste (droge) laag en het gewicht van verhardingen, rioleringen en zware ophoogmaterialen. In enkele delen van het dorp liggen wegen en openbare ruimte vrijwel op slootpeil. Bij stevige buien lopen straten onder.

De derde fase van ‘Kockengen Waterproof’ heeft van de Gemeente Stichtse Vecht de naam “Groenlust 1” gekregen. Bunnikgroep uit Nieuwerbrug zal in deze fase de bestaande teerhoudende asfaltconstructie volledig verwijderen. Vermoedelijk waren het de voormalige slootkruisingen waar het tot drie meter diep werd aangetroffen. Al dit zware materiaal wordt vervangen door het lichtgewicht funderingsmateriaal Argex.

Kockengen Waterproof
Gebroken Argex wordt verwerkt in rioolsleuf en fundering.

Hoog waterbergend vermogen
In dit geval gaat het om “4/8 gebroken” Argex, een veel hoekiger  materiaal dan de bekende ronde kleikorrels in de plantenbak. In het werk verdicht weegt dit materiaal 750 tot 800 kg/m³, waardoor verdere bodemdaling voorkomen wordt. Bijkomend voordeel is het hoge waterbergende vermogen van Argex. Voor de modernisering van het kabel- en leidingnet wordt een nieuw nutstracé aangelegd met Argex zand. Door de 0/4 gebroken fractie heeft het dezelfde eigenschappen als zand, maar het gewicht van 900 tot 1000 kg/m³ is uniek in Nederland.

Kockengen Waterproof
Voor de modernisering van het kabel- en leidingnet wordt een nieuw nutstracé aangelegd met Argex zand.

Integrale aanpak
Kabel-  en leidingexploitanten zien steeds vaker in dat hun eigendommen in gemeenten met een slappe bodem langer meegaan in een lichtgewicht constructie. Binnen dit project wordt gekozen voor integrale aanpak, van gevel tot gevel, met gescheiden rioolstelsels, en natuurvriendelijke oevers. Bestrating wordt met fris gekleurde klinkers aangelegd. Het leuke aan dit project is dat alles in overleg met bewoners tot stand komt, er is een klankbordgroep als platform voor de interactie met de bewoners.  Bunnik merkt dat er veel begrip is voor de overlast die deze rigoureuze aanpak veroorzaakt.

De vierde fase die nu op stapel staat stelt nog hogere eisen aan veiligheid, bereikbaar en communicatie. Naast dat er doodlopende woonstraten moeten worden aangepakt gaat de Bunnikgroep ook de toegang tot de enige supermarkt in het dorp op de schop nemen en ook de basisschool ligt midden in het plangebied. Wanneer deze fase rond de bouwvak is afgerond, zit de helft erop van het 10-jarige project ‘Kockengen Waterproof’. Hopelijk horen dan de beelden van bewoners die in een kano de straat oversteken definitief tot het verleden.      

Tekst en beeld | Argex/Bunnikgroep

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

N31 Harlingen Gebr. AlgraTri-On