Kockengen Waterproof
01:25
12-12-2018

Kockengen Waterproof: de derde fase

In het project ‘Kockengen Waterproof’ werken de gemeente Stichtse Vecht, waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht samen aan een langetermijnvisie, met bijbehorende oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblemen in Kockengen en omstreken. Het veen daalt continu (tussen 1.9 en 3.7 cm per jaar) door het krimpen van de bovenste (droge) laag en het gewicht van verhardingen, rioleringen en zware ophoogmaterialen. In enkele delen van het dorp liggen wegen en openbare ruimte vrijwel op slootpeil. Bij stevige buien lopen straten onder.

De derde fase van ‘Kockengen Waterproof’ heeft van de Gemeente Stichtse Vecht de naam “Groenlust 1” gekregen.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

N31 Harlingen Gebr. AlgraTri-On