Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Klimaatopgave van de overheid en kansen voor infra
Plaatsen van een olie- en benzineafscheider met buffer op bedrijfsterrein in Amsterdam.

Klimaatopgave van de overheid en kansen voor infra

Met name op bedrijfsterreinen is er nog veel te winnen. Hoe kunnen we de overheid helpen om de lozing van vervuild water te voorkomen, de riolering ontlasten en wateroverlast voorkomen?

Kwaliteit afstromend hemelwater bedrijfsterreinen verbeteren

De verandering van het klimaat zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. Door de hevige regenval treedt wateroverlast op, terwijl in andere perioden er een tekort is aan water, waardoor verdroging plaatsvindt. Inwoners en bedrijven ondervinden door wateroverlast veel hinder en schade. De overheid heeft daarom een klimaatopgave. 

In het verleden ging het hemelwater vaak rechtstreeks naar het riool. Met het oog op klimaatadaptatie zijn collect, clean, hold en release belangrijke elementen in de afwateringsketen geworden. Tegenwoordig willen we wateroverlast voorkomen en de riolering ontlasten. Voorwaarde hierbij is een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater. Met name op bedrijfsterreinen bevat het afstromende hemelwater vaak verontreinigen die bijvoorbeeld  afkomstig zijn van de opslag van materialen of veroorzaakt worden door de slijtage van autobanden en remvoeringen. 

Door hemelwater af te koppelen creëer je een zeer efficiënte manier om overbelasting van het rioolstelsel door overvloedig hemelwater te voorkomen en het meer doeltreffend te gebruiken. Dit wordt op steeds meer plaatsen, al dan niet verplicht, toegepast. Vooral grote openbare terreinen en industrieterreinen zijn voor afkoppelen geschikt. De kans dat het afstromende water hier vervuild is met oliën of fijn slib is aanwezig. Daarom is een olie- en benzineafscheider (OBA) met een enorme capaciteit gewenst. Dit heeft een flinke investering tot gevolg, maar er zijn andere oplossingen. 

Slimme OBA met buffer bespaart kosten en ondersteunt klimaatopgave.

Slimme OBA met buffer bespaart kosten en ondersteunt klimaatopgave

In plaats van een OBA met een enorme capaciteit kun je ervoor kiezen om een teveel aan afvalwater te bypassen. In dat geval zal alleen de “first flush” gezuiverd worden en dus niet de gehele flow ten gevolge van de neerslaggebeurtenis. Wil je er zeker van zijn dat al het afstromende regenwater gezuiverd wordt, zonder te bypassen, dan kan het gelukkig ook anders. Een teveel aan water kan tijdelijk gebufferd worden en later alsnog de OBA passeren. Dit is net zo effectief, stukken efficiënter en dus goedkoper. Maar je moet wel weten hoe je dit doet. Daarom kunnen de sales-engineers bij ACO een slimme maatwerkoplossing engineren. Een mooi voorbeeld hiervan is de maatwerkoplossing die gemaakt is voor PARO Amsterdam, specialist in het verwerken van bouw- en bedrijfsafval.

Het beregende terrein van PARO heeft een groot oppervlak. Met de uitbreiding van het terrein is goed nagedacht over een nieuwe zuiveringsinstallatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Immers het lozen van vervuild regenwater moet worden voorkomen. De uitgangspunten zijn vastgesteld door PARO en ACO engineerde de financieel veel gunstiger oplossing. Omdat PARO accepteerde dat er tijdelijk regenwater op het terrein zou blijven staan, kon het regenwater worden opgevangen en vastgehouden zonder dat er extra kostbare ondergrondse berging nodig was.  

Waar wellicht anders een OBA met een capaciteit van NG 900 zou zijn toegepast is er nu gekozen voor een dubbele, parallel geschakelde, olie- en benzineafscheider met een capaciteit van NG 160. Een verdeelput, voorzien van twee debietbegrenzers, voorkomt overbelasting van de OBA tijdens regenbuien met een hogere intensiteit. Door het benutten van de berging in de terreinriolering, tezamen met een pompput waarmee een teveel aan water naar een tijdelijke buffer wordt gepompt, wordt wateroverlast voorkomen.  

Middels een automatische gestuurde afsluiter wordt na een regenbui de inhoud van de buffer in zijn geheel via de OBA afgevoerd en gezuiverd zodat het kan worden geloosd op het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt tijdens droge periode water uit de buffer gebruikt om opgeslagen producten nat te houden. Een mooi staaltje regenwatergebruik en klimaatadaptieve inrichting van een bedrijfsterrein. 

Voor de klimaatadaptieve inrichting van bedrijfsterreinen is het essentieel om over elke waterdruppel na te denken. ACO is benieuwd naar jouw klimaatadaptieve uitdagingen op het gebied van Infra.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.