Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
‘Kiezen voor duurzaam hout beschermt het bos’

‘Kiezen voor duurzaam hout beschermt het bos’

Aantoonbaar duurzaam hout draagt loopbrug over nieuw moerasgebied

In Groningen lopen wandelaars op een lange loopbrug over een nieuw moerasgebied. Gecertificeerd hout vormt de basis voor het hedendaagse recreatieve project. Vanzelfsprekend, volgens de houtleverancier, ‘want met de keuze voor aantoonbaar duurzaam hout bescherm je het bos.’

Het gaat hierbij over de loopbrug Dannemeer in het Groningse Schildwolde. Het Dannemeer is een tussen 2010 en 2014 aangelegd meer en veenmoeras in Groningen, en bestrijkt als natuurgebied een totale oppervlakte van 525 hectare. Landbouwgrond is uit oogpunt van duurzaamheid teruggegeven aan de natuur en in de toekomst vormt een zonnepark met zonnepanelen een buffer tussen het natuurgebied en het agrarische achterland. Een duurzaam concentratiegebied dus. In dit gebied is een houten loopbrug geplaatst, waar wandelaars een bijzondere beleving ervaren en over aantoonbaar duurzaam hout over een moerasgebied lopen.

dannemeer-twinwood-arjan-battjes-kopieren

Het Dannemeer is een tussen 2010 en 2014 aangelegd meer en veenmoeras in Groningen.

 

Klaas Jan Swager, de houtleverancier van dit project vertelt: “De overheid is de opdrachtgever en de aannemer heeft het project uitgevoerd. De overheid eist dat het hout volgens bepaalde duurzaamheidseisen wordt geleverd.” Dat betekent dat het hout moet voldoen aan duurzaamheidseisen wat betreft herkomst. Door met een certificaat te werken voor duurzame herkomst kun je dit aantoonbaar maken. Foreco gaat nog een stap verder: “Wij willen bijdragen aan het juiste hout op de juiste plek, in dit geval hebben we daarom gekozen voor een samengesteld product van naaldhout en hardhout.”

De loopbrug is gemaakt van samengestelde palen: 40% tropisch gecertificeerd hardhout en 60% gecertificeerd naaldhout. Het naaldhout en het hardhout zijn duurzaam verlijmd met een vingerlas. Hierdoor garanderen ze een sterke constructie en een lange levensduur. Het bovenste gedeelte hardhout staat boven water en onder de waterrand wordt naaldhout gebruikt. Of het extra ingewikkeld is om een samengesteld product onder de geldende duurzaam inkoopeisen van de overheid te verkopen? Swager: “Samen met de klant zoek je naar een pragmatische oplossing om aan de duurzaamheidseisen te voldoen, daarbij staan wij garant voor de herkomst.”

“De keuze voor aantoonbaar duurzaam hout zou altijd en overal vanzelfsprekend moeten zijn”, vervolgt Swager. “De milieuscores van hout zijn heel positief. En door het gebruik van gecertificeerd hout bescherm je het bos.” Dat het gebruik van hout bossen beschermt klinkt wellicht tegenstrijdig, maar dat is het niet. Met duurzaam bosbeheer houden we de bossen in stand. Dit is vanuit ecologisch, milieutechnisch en economisch oogpunt belangrijk, omdat veel dieren en mensen wereldwijd afhankelijk zijn van bossen en de producten uit het bos. Bij duurzaam bosbeheer wordt van te voren gekeken hoeveel hout verantwoord uit het bos gekapt mag worden, om het bos vervolgens gedurende een bepaalde periode met rust te laten, zodat flora en fauna intact blijven en de overige bomen verder kunnen groeien.

Belangrijk bij duurzaam bosbeheer is om verder te kijken dan alleen het hout zelf. Bossen leveren belangrijke ecosysteemdiensten zoals het vastleggen van CO2 en de productie van zuurstof, maar ook zaken als waterhuishouding en luchtkwaliteit worden door bossen beïnvloed. Zo is bijvoorbeeld ook het voorkomen van erosie een belangrijke bosfunctie.

img_2861-kopieren

De loopbrug is gemaakt van samengestelde palen.

 

De Verenigde Naties gaat er vanuit dat wereldwijd 1,6 miljard mensen afhankelijk zijn van het bos voor een deel van hun voedselvoorziening, of andere producten zoals medicijnen, grondstoffen, ecosysteemdienst of een deel van het levensonderhoud. Bij duurzaam bosbeheer wordt deze lokale bevolking nauw betrokken bij het bosbeheer. De lokale bevolking behoudt zeggenschap over wat er met het bos gebeurt enerzijds, maar wordt ook voorzien van werkgelegenheid door de houtproductie.

De grootste bedreiging van bos is de omvorming naar andere vormen van landgebruik. Veelal landbouw voor de toenemende vraag naar landbouwproducten zoals palmolie, rubber, cacao, soja en vlees. Door economische waarde aan het bos te geven middels houtproductie, wordt het risico op ontbossing veel kleiner. En dat is gunstig voor de lokale bevolking, dieren en het milieu.

Mede gelet op de enorme bouwopgaaf waar Nederland zich voor gesteld ziet – in de periode 2020-2025: jaarlijks 75.000 nieuwe woningen – ligt er een belangrijke kans voor toepassing van meer hout in plaats van andere, klimaat belastende, materialen. Dit strookt ook het groeiend belang dat aan bos in het algemeen wordt toegekend om de klimaatdoelen te helpen realiseren. Om meer bossen duurzaam te beheren, is vraag naar gecertificeerde producten uit bossen cruciaal. In het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer werken diverse partijen (overheid, vakbonden, maatschappelijk middenveld en brancheorganisaties) samen om duurzaam bosbeheer te promoten. Het stimuleren van de vraag naar hout uit duurzaam beheerde bossen zien zij als belangrijk om het risico op ontbossing tegen te gaan. Wilt u ook overstappen op aantoonbaar duurzaam hout voor uw project? Lees verder op www.inkoopduurzaamhout.nl.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.