Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Kennisnetwerk SPV van start Veel animo voor regionale bijeenkomsten

Kennisnetwerk SPV van start Veel animo voor regionale bijeenkomsten

Veel animo voor regionale bijeenkomsten

CROW en SWOV, zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gestart met het Kennisnetwerk SPV. Doel is overheden te helpen de verkeersveiligheidsrisico’s beter in kaart te brengen en de risico gestuurde aanpak verder te ontwikkelen. Daarmee werkt het kennisnetwerk mee aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. De eerste regionale bijeenkomst ter ondersteuning van provincies, regio’s en gemeenten op het gebied van verkeersveiligheid is inmiddels gehouden.

De verkeersveiligheid in Nederland is toe aan een nieuwe impuls. Dat is nodig, want na decennia van dalende cijfers, stagneert de daling van het aantal verkeersdoden, terwijl het aantal verkeersgewonden al jaren toeneemt. ‘Daarmee is verkeersveiligheid een topprioriteit waar we gezamenlijk aan moeten werken’’, aldus CROW-directeur Pieter Litjens. Het Kennisnetwerk heeft als doel om meerjarig alle beschikbare en relevante kennis rondom de implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 te verzamelen en te verspreiden.

Regionale bijeenkomsten

Het netwerk is inmiddels gestart met een serie regionale bijeenkomsten om de kennis- en ondersteuningsbehoeften van de regio’s in kaart te brengen en kennis en informatie over te dragen. Doel is om overheden met de risico gestuurde aanpak op weg te helpen. Het Kennisnetwerk bundelt hiervoor kennis en ervaringen en maakt deze toegankelijk. De eerste bijeenkomst voldeed aan de verwachting. Er was veel animo vanuit de regio en de eerste factsheets zijn verschenen.

Naast een helpdesk en de website www.kennisnetwerkspv.nl waar regio’s terecht kunnen voor meer informatie is er een speciale toolkit ontwikkeld waarmee overheden een risicoanalyse kunnen
uitvoeren. Op basis van deze analyse maken de regio’s vervolgens uitvoeringsprogramma’s die stap
voor stap worden uitgevoerd.

Samenwerking

Het Kennisnetwerk nodigt alle wegbeheerders uit om actief mee te doen. Alleen door samen te werken, kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren. Op de site is alle beschikbare kennis rondom de implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 te vinden. Het Kennisnetwerk SPV is dé kennisplek voor elke professional die zich met verkeersveiligheid en de implementatie van het SPV bezighoudt.

Over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Afgelopen december werd het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepresenteerd door de
ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid en bestuurders van provincies en gemeenten. Het SPV 2030 kent een nul-ambitie: elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Overheden willen samen met maatschappelijke partners een maximale inspanning leveren om risico’s in kaart te brengen en vervolgens inzetten op maatregelen om die risico’s te verkleinen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.