Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Jan De Nul Group 2018: duurzaam investeren in de toekomst

Jan De Nul Group 2018: duurzaam investeren in de toekomst

Kerncijfers

 • Stabiele omzet van EUR 1.708 miljoen
 • EBITDA-marge van 16% of EBITDA van EUR 277 miljoen in lijn met het sectorgemiddelde
 • Nettowinst van EUR 31 miljoen
 • Bijzonder hoge solvabiliteitsratio van 73% dankzij een continue winstreservatie
 • Vrij van netto schuld voor het vijfde jaar op rij
 • Gestegen orderportefeuille ten opzichte van eind 2017 met 27% (EUR 3,3 miljard)
 • Aanhoudend Hoog investeringsniveau, in het bijzonder in de sector van de offshore hernieuwbare energie, én met aandacht voor het klimaat

Met een ultra-sterk balansprofiel verder investeren in de toekomst
Niet totaal onverwacht was het jaar 2018 een verderzetting van de uitdagende marktomstandigheden van 2017. De internationale baggeractiviteiten worden al enkele jaren op rij aanhoudend geconfronteerd met een krappe markt door een gebrek aan publieke en private investeringen. Bijkomend kende de offshore sector nog steeds geen significante heropleving in de olie- en gasmarkt. Jan De Nul Group zet zich echter sinds enkele jaren sterk in op de markt van offshore hernieuwbare energie met een verhoogde activiteit als gevolg, zowel binnen als buiten Europa (o.m. Azië). De civiele activiteiten van de groep houden goed stand dankzij een sterke vastgoedmarkt in combinatie met de klassieke infrastructuurmarkt. De milieudivisie blijft, als kleinste activiteitentak van Jan De Nul Group, stabiel.

Jan De Nul Group realiseerde dan ook in 2018 een jaaromzet van 1.708 miljoen euro. De EBITDA bedroeg 277 miljoen of 16,22% van de omzet, een prestatie in lijn met het sectorgemiddelde. Jan De Nul Group blijft zich onderscheiden door zijn ultra­sterk balansprofiel, met een eigen vermogen van meer dan 2,8 miljard euro en een solvabiliteit van maar liefst 73%. De groep steunt bovendien op een aanhoudend sterke liquiditeitspositie met een netto cash­overschot van 376 miljoen euro.

Jan De Nul Group blijft ook in moeilijkere marktomstandigheden verder investeren in zijn toekomst: de totale investeringswaarde van de lopende investeringen in nieuwbouwbaggerschepen eind 2018 bedroeg 400 miljoen euro. In juli 2018 werd het offshore jack­up installatieschip Taillevent aangekocht om onmiddellijk een verhoogde capaciteit te bieden aan de offshore windactiviteiten van de groep. Jan De Nul’s geloof in de toekomst van deze markt wordt verder bevestigd door de bestelling, eerder dit jaar, van de Voltaire, een next generation installatieschip. Dit schip zal opgeleverd worden begin 2022 en zal windmolens tot 270 meter hoog kunnen installeren, uniek in de markt.

Jan De Nul Group kijkt dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ook in mogelijk blijvende volatiele marktomstandigheden kan de groep het verschil maken. Dit bewijst het stijgend orderboek van 3,3 miljard euro of een stijging van maar liefst 27% in vergelijking met eind 2017.

Activiteiten in 2018
Ook in 2018 speelt het gros van de activiteiten van Jan De Nul Group zich af binnen de maritieme bagger- en offshore sector met een omzetgeneratie van 75% van de totale omzet van de groep.

In 2018 was Jan De Nul Group onder meer actief op grote kustbeschermingsprojecten zoals in het Nederlandse Texel, waar Jan De Nul een duurzame dijk in de vorm van duinen en achterliggend natuurgebied aanlegde om het eiland te beschermen tegen invloeden van de zee.

Voorts was Jan De Nul betrokken in de bouw van meerdere offshore windparkprojecten zoals Trianel Windpark, Borkum Riffgrund 2, Race Bank en Kriegers Flak. Na de succesvolle realisatie van volledige windmolenparken op zee door Jan De Nul Group (Nobelwind Offshore Wind Farm in België en Tahkoluoto Offshore Wind Farm in Finland), breidde Jan De Nul zijn portfolio gevoelig uit. Jan De Nul Group werd in 2018 gecontracteerd voor de bouw van het offshore windpark Northwester 2 in België en haalde in 2018 de eerste contracten binnen voor de bouw van windmolenparken buiten Europa: het ontwerp en de installatie van offshore windparken in Changhua en Formosa 1 Fase 2 in Taiwan en ook de installatie van offshore windturbines in de Verenigde Staten.

Het financiële jaar 2018 bevestigt opnieuw het continue belang van de civiele activiteiten binnen Jan De Nul Group door de realisatie van 21% van de totale omzet van de groep. In 2018 voerde Jan De Nul een verscheidenheid aan civiele bouw- en onderhoudsprojecten uit o.a. residentiële gebouwen, scholeninfrastructuur, zorginstellingen, wegeninfrastructuur, viaducten, kaaimuren en sluizen. Jan De Nul Group zet ook steeds meer in  op de private markt. Bijkomend zet de groep zijn gerichte uitbreiding in de civiele markt van Nederland en Luxemburg voort, in het bijzonder voor complexe infrastructuurwerken

Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group, focust zich op milieutechnologische oplossingen. De activiteiten blijven stabiel op 4% van de totale omzet. Ter ondersteuning van deze milieuactiviteiten bezit en beheert de groep zes reinigings- en valorisatiecentra in België en Frankrijk. Net zoals in de voorgaande jaren, werkt de milieuafdeling nauw samen met de maritieme en civiele afdeling, en in het bijzonder met de brownfieldontwikkelaar PSR Brownfield Developers.

Hoge solvabiliteit en netto schuldenvrij
Jan De Nul Group hield in het financiële jaar 2018 zijn hoge solvabiliteitspositie aan met een ratio van 73% (75% in 2017). Het eigen vermogen steeg van 2.823 miljoen euro in 2017 naar 2.859 miljoen euro in 2018.

Sinds het financieel jaar 2014 is Jan De Nul Group netto schuldenvrij. Dit is vrij opmerkelijk gezien het sterk én noodzakelijk investeringskarakter van de groep.  De netto cash positie nam zelfs toe in 2018 tot een niveau van 376 miljoen euro (345 miljoen euro in 2017). Dit solide balansprofiel is een grote troef van Jan De Nul in het kader van toekomstige investeringen in o.a. zijn vloot of bij belangrijke opportuniteiten.

Omzetverdeling geografisch
Jan De Nul Group is sterk aanwezig in Europa. 56% van de omzet in 2018 werd gerealiseerd op het Europese continent, een stijging van 10% in vergelijking met vorig jaar. Deze toename is hoofdzakelijk te danken aan de groei van Jan De Nul Group’s aandeel op de Europese markt van offshore hernieuwbare energie. Voorts was Jan De Nul Group in 2018 actief in Azië en het Midden-Oosten (19%), Amerika (17%), Afrika (7%) en beperkt actief in Australië (1%).

Orderportefeuille groeit met 27%
2018 sloot af met een orderboek van 3,3 miljard euro of een stijging van 27% in vergelijking met eind 2017. Het orderboek van Jan De Nul Group bevat onder meer volgende belangrijke projecten:

 • In Ecuador ondertekende Jan De Nul Group de concessie voor de verdieping en het onderhoud van het 95-km lange kanaal naar de haven van Guayaquil. Niet alleen zal Jan De Nul Group instaan voor de verdieping van het bestaande toegangskanaal, maar ook voor het onderhoud en de exploitatie van het kanaal gedurende 25 jaar na de verdiepingswerken.
 • Jan De Nul Group ondertekende het contract voor de bouw van Northwester 2, het zevende windmolenpark voor de Belgische kust. Hiermee gaat Jan De Nul voor de derde keer een samenwerking met windparkontwikkelaar Parkwind aan. Het Northwester 2 windmolenpark ligt 48 kilometer uit de kust en zal over de grootste en krachtigste windturbines beschikken die vandaag op de markt beschikbaar zijn. De installatiewerken zullen starten in juni 2019 waarbij Jan De Nul het ontwerp van de funderingen op zich neemt, verantwoordelijk is voor de aankoop en de installatie van de funderingen, en de installatie van de kabels en de windturbines.
 • Het Luxemburgse Ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuurwerken kende het contract voor de verbreding van het viaduct ‘La Passerelle’ toe aan Jan De Nul Group. Deze negentiende-eeuwse brug is UNESCO-werelderfgoed en vormt de zuidelijke toegang tot het centrum en het station van de stad Luxemburg. Jan De Nul heeft de opdracht om het wegdek van de brug te verbreden.
 • Het Ministerie van Welzijn en Leefomgeving in Benin koos in 2018 voor het in-house ontwikkelde concept van Jan De Nul Group waarbij voor de kust een onderwaterdijk wordt aangelegd die de kustlijn zal beschermen tegen de invloeden van de Atlantische Oceaan. De dijk zorgt ervoor dat de kracht van de golven van de Atlantische Oceaan gebroken wordt nog vóór ze de kust bereiken. Tussen de dijk en de kust ontstaat zo een golfluw gebied. De impact op de stranden zal hierdoor aanzienlijk verlagen, waardoor het zand zich minder zal verplaatsen en de erosie zal afnemen. Na de bouw van de onderwaterdijk zullen sleephopperzuigers van Jan De Nul Group de aangetaste stranden opnieuw aanvullen met nieuw, gebaggerd zand. De werken worden verwacht in 2021 voltooid te zijn.

Duurzame investeringen voor de toekomst
Jan De Nul Group blijft ook in de huidige krappe marktomstandigheden investeren in de toekomst:

 • In maart 2019 leverde de Keppel Singmarine scheepswerf in Nantong (China) de eerste van drie 3.500 m³ sleephopperzuigers op: de Afonso de Albuquerque. De twee zusterschepen Diogo Cão en Tristão da Cunha volgden in april 2019.
 • Op de Keppel Offshore & Marine scheepswerf in Singapore boekte men vooruitgang met de bouw van de twee 6.000 m³ sleephopperzuigers Sanderus en Ortelius. De schepen zullen tegen eind 2019 worden opgeleverd.
 • In de loop van 2018 verfijnde de COSCO scheepswerf in Dalian (China) het ontwerp van de 18.000 m³ sleephopperzuiger en kocht het de nodige scheepsonderdelen aan. In januari 2019 startten de staalconstructiewerken voor de scheepsromp. De bouw verloopt geheel volgens planning. Oplevering van het schip is voorzien in de loop van 2020.
 • In 2018 kocht Jan De Nul Group drie offshore bevoorradingsschepen. De schepen worden omgebouwd tot waterinjectie baggerschepen (Water Injection Dredgers of WID). Dit type schepen wordt gebruikt om de zeebodem te nivelleren of te verdiepen door middel van een waterinjectiesysteem dat de bodem in suspensie brengt en verplaatst. Deze dieselelektrische schepen, voorzien van dynamische positionering (Dynamic Positioning of DP), krijgen de namen Giovanni Venturi, Henry Darcy en Henri Pitot.
 • Begin april 2019 bestelde Jan De Nul Group bij de scheepswerf COSCO Shipping Heavy Industry (China) een groot offshore jack-up installatieschip. Dit jack-up schip zal worden uitgerust met een hoofdkraan van meer dan 3.000 ton en zal in waterdieptes van meer dan 80 meter kunnen werken. Het schip zal in staat zijn om de nieuwe generatie van zeer grote offshore windturbines te installeren.

In een wereld van klimaatverandering en een globaal toenemend milieubewustzijn heeft Jan De Nul Group ervoor gekozen om zijn nieuwste generatie van schepen uit te rusten met een eigen ontwikkeld ingenieus filtersysteem om toxische substanties uit de uitlaatgassen te elimineren. De schepen uitgerust met deze filters beantwoorden aan de strengste emissievoorschriften van de Europese regelgeving voor de binnenvaart (Stage V) – strenger dan de huidige IMO-regelgeving voor de zeevaart. Jan De Nul Group is de eerste in zijn sector die schepen in de vaart brengt die voldoen aan de strengste Europese emissienormen. Aan de schepen wordt een ULEv-notatie (Ultra-Low Emission vessel) toegekend vanuit het onafhankelijke, en wereldwijd gekende, inspectie- en classificatieorgaan: Bureau Veritas.

Online jaarverslag 2018
Op annualreport.jandenul.com kunt u het volledige activiteiten- en financieel verslag van Jan De Nul Group raadplegen. Ook stellen we u hier graag enkele sterprojecten van Jan De Nul Group in 2018 voor.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.