ie-net
01:06
28-09-2018

Jaarlijkse Geotechniekdag | 4 december 2018

Laat je niet verrassen bij het versassen! Risicobeheersing bij sluizenprojecten.

De geotechnische aspecten bij het ontwerp en uitvoering van lopende of reeds afgewerkte sluizenprojecten, worden toegelicht.

Zowel in België als in Nederland en ook in het buitenland zijn diverse belangrijke sluizenprojecten recent uitgevoerd, in voorbereiding of in uitvoering. Voor een aantal projecten worden specifieke geotechnische aspecten die bij het ontwerp en de uitvoering aan bod komen toegelicht. Hierbij gaat telkens ook bijzondere aandacht naar de lessen die uit de ervaringen kunnen worden getrokken.

Deze studiedag beoogt naast kennisdeling ook een boeiende netwerking in een gemoedelijke en aangename sfeer, eigen aan Belgenland. Allen daarheen!

Programma

09u30 – 10u00  Onthaal met koffie en thee

10u00 – 10u15  Inleiding thema Geotechniekdag
Ochtendvoorzitter: Gauthier Van Alboom (voorzitter expertgroep Geotechniek ie-net)

10u15 – 10u45  Algemene inleiding over historiek, economisch belang sluizen,
belangrijkste recentste sluizen uitgevoerd, in uitvoering en gepland,
reden van groot aantal sluizenprojecten
Freddy Aerts (Afdeling Maritieme Toegang)

10u45 – 11u15  Geotechnische betrouwbaarheid van historische sluizen
Arend Pool (Fugro)

11u15 – 11u45  Omgang met waterdichte kanaalbodem bij sluisprojecten
Werner Vits (Besix) 

11u45 – 12u15  Kieldrechtsluis – monitoring:
Leen Vincke (Afdeling Geotechniek) & Murielle Reyns (BAM)

12u15 – 12u45  Nieuwe sluis Terneuzen: ontwerp
Sarah Verfaille (Afdeling Geotechniek) & Milcar Vijlbrief (Sassevaart)

12u45 – 13u45  Lunch in buffetvorm

Namiddagvoorzitter : Rodriaan Spruit – KIVI 

13u45 – 14u15  Sluis Terneuzen – Uitvoeringsrisico Heibaarheid
Patrick Ganne (Besix) 

14u15 – 14u45  Vandammesluis: monitoring bij renovatie
Leen De Vos (Afdeling Geotechniek)

14u45 – 15u15  De impact van geologie op design en uitvoering van de bouw van de Panamasluizen
Anthony De Vos (Jan De Nul)

15u15 – 15u45  Pauze met koffie en thee

15u45 – 16u15  Ontwerp van een nieuwe Vb-sluis opwaarts de bestaande Va-sluis te Sint-Baafs-Vijve
Alexander Ivens (EBS) & Tom Debruycker (EBS)

16u15 – 16u45  Sluis Lanaye: specifieke uitvoeringspacten van de diepfunderingen
Maurice Bottiau (Franki Foundations)

16u45 – 17u15  Sluis van Ijmuiden
Gijs Peters (BAM NL) 

17u15 – 17u45  Synthese van voorgaande presentaties
Christophe Bauduin (Besix)

17u45 – 18u15  Netwerking moment

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Bodem- en oeverbeschermingDijkversterking Den Oever