ie-net
01:06
28-09-2018

Jaarlijkse Geotechniekdag | 4 december 2018

Laat je niet verrassen bij het versassen! Risicobeheersing bij sluizenprojecten.

De geotechnische aspecten bij het ontwerp en uitvoering van lopende of reeds afgewerkte sluizenprojecten, worden toegelicht.

Zowel in België als in Nederland en ook in het buitenland zijn diverse belangrijke sluizenprojecten recent uitgevoerd, in voorbereiding of in uitvoering. Voor een aantal projecten worden specifieke geotechnische aspecten die bij het ontwerp en de uitvoering aan bod komen toegelicht. Hierbij gaat telkens ook bijzondere aandacht naar de lessen die uit de ervaringen kunnen worden getrokken.

Deze studiedag beoogt naast kennisdeling ook een boeiende netwerking in een gemoedelijke en aangename sfeer, eigen aan Belgenland. Allen daarheen!

Programma

09u30 –

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Bodem- en oeverbeschermingDijkversterking Den Oever