Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Is duurzaam waterbeheer in binnenstedelijk gebied mogelijk?

Is duurzaam waterbeheer in binnenstedelijk gebied mogelijk?

De gevolgen van klimaatverandering zijn overal zichtbaar. Extreme regenbuien en grote periodes van droogte veroorzaken overlast en schade. Daarom informeren veel gemeenten inmiddels hun inwoners al over mogelijkheden om tuinen klimaatbestendig in te richten en worden er zelfs klimaatsubsidies verstrekt voor infiltratieoplossingen in tuinen. Maar is dat genoeg? Kunnen gemeentes het grootschaliger aanpakken? In dit artikel nemen wij je mee in onze zoektocht naar dé oplossing.

Regenwater slim gebruiken

Het is bekend dat regenwater in binnenstedelijk gebied door alle bebouwing en verharding niet altijd afgevoerd kan worden naar wadi’s of oppervlaktewater. Dit zal alleen maar problematischer worden want de verwachting is dat over 5 jaar 70% van de wereldbevolking in steden woont. Hierdoor zal er meer bebouwing komen en minder mogelijkheden om regenwater af te voeren. Met alle gevolgen van dien. Want door de klimaatverandering worden regenbuien intensiever,  wordt de riolering meer belast en neemt de kans op wateroverlast toe. Hoe zorgen we voor een optimale stedelijke leefbaarheid?

aco-stormbrixx-kopieren

ACO Stormbrixx een CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssysteem.

 

Een gesprek met Rieks Hulst van ACO, een bedrijf dat innovatieve en kwalitatief hoogwaardige afwateringsproducten en -systemen levert, biedt uitkomst. “Alles wat ACO doet staat in het teken om mensen en natuur optimaal te laten profiteren van water. Omdat verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als waterberging heeft ACO het concept Duurzame Stedelijke Afwatering Systeem (D-SAS) ontwikkeld. Dit systeem combineert afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving. Om D-SAS mogelijk te maken hebben wij diverse oplossingen die bomen en struiken groen houden en het riool ontlasten tijdens hevige neerslag. Vaak zitten wij al vroegtijdig bij opdrachtgevers aan tafel om samen een integrale visie te ontwikkelen over het ‘managen’ van hemelwater. Met name op het gebied van infiltratie is de visie de laatste jaren gewijzigd. Vandaag de dag wil men het regenwater het liefst ter plekke infiltreren. In de stad is echter de ruimte beperkt en wil men graag, vanwege alle kabels en leidingen in de grond, ondiepe infiltratieoplossingen. Daarom hebben wij onlangs de infiltratiegoot ontwikkeld, die zelfs berijdbaar is door vrachtauto’s.”

aco-infiltratiegoot-kopieren

De ACO infiltratiegoot in doorsnede.

 

Infiltratiegoot

Tijdens regenbuien vangt de infiltratiegoot het hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt de riolering ontlast. De infiltratiegoot is voorzien van onderuitlaten met verticale infiltratielonten van milieuvriendelijke duurzame steenwol. Deze lonten zorgen ervoor dat hemelwater in de bodem infiltreert en vervolgens wordt afgegeven aan de ondergrond, zodat uitdroging van de bodem wordt voorkomen. De infiltratiegoot is te voorzien van diverse roosterafdekkingen, zelfs custom-made roosters zijn mogelijk.

CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem

Voor het opvangen van grote hoeveelheden water heeft ACO de Stormbrixx, een CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem voor binnenstedelijk gebied en gebieden voor zwaar verkeer. Het beproefde systeem van stapelbare kunststof elementen kan grote volumes water bufferen en infiltreren. Voordelen van de lichtgewicht en stapelbare Stormbrixx zijn de minimale transportkosten en de beduidend minder handelingen op de bouwplaats.

aco-infiltratiegoot-middel-kopieren

Dit systeem combineert afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving.

 

Conclusie

Dankzij het ACO D-SAS concept, kunnen gemeentes nu ook maatregelen nemen om de straat of  wijk klimaatbestendig te maken. Hierdoor zijn ze niet meer afhankelijk van infiltratieoplossingen in tuinen, waar ACO met haar EasyGarden programma trouwens ook mooie oplossingen voor heeft. Ik ben benieuwd welke gemeente als eerste de infiltratiegoot gaat toepassen. Maar daar zullen we ongetwijfeld in de toekomst meer over gaan horen.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.