Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Integrale benadering voor een optimaal projectresultaat
WSP was onder andere verantwoordelijk voor de planstudie en uitwerking van het voorkeursalternatief voor de nieuwe Zeesluis Terneuzen.

Integrale benadering voor een optimaal projectresultaat

We leven in een tijd waarin wereldwijd uiteenlopende vraagstukken schreeuwen om een passend antwoord. Rondom de veranderende klimatologische omstandigheden, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de energietransitie, de steeds intensievere digitalisering van de samenleving en het vernieuwen van verouderde infrastructuur. Veelomvattende uitdagingen die alleen maar succesvol kunnen worden aangegaan wanneer collectief denken en doen wordt gecombineerd met een alternatieve en bovenal integrale aanpak. Bij advies- en ingenieursbureau WSP weten ze er alles van. 

WSP is dagelijks bezig met het adviseren, ontwerpen en ontwikkelen van de wereld van morgen. In Nederland gebeurt dat vanuit negen locaties, waar betrokken specialisten complexe problemen vanuit verschillende invalshoeken benaderen en oplossingen genereren die de bestaande kaders doorbreken. “Dat doen we voor opdrachtgevers én opdrachtnemers”, zegt hoofd waterbouw en infra Maurice de Kroon, eindverantwoordelijke voor de bedrijfsunit die ingenieursdiensten levert aangaande constructieve en natte waterbouw, kunstwerken voor (spoor)wegen en geotechniek. “In elke projectfase. We maken onder meer de planvoorbereiding, maar ook het uitvoeringsontwerp en de bestekken. Daarnaast bieden we onder meer begeleiding tijdens de uitvoering, regelen we de vergunningen en verzorgen we zowel het omgevingsmanagement als de projectoverstijgende communicatie. Dat alles met als ultiem doel te bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving.”

Met digitalisering ontdekt WSP nieuwe creatieve oplossingen. Zo draagt het bij aan het ontwerpen van de beste toekomstbestendige oplossingen voor opdrachtgevers.

Ontlasten en ontzorgen

Het is een missie die via de combinatie van passie, visie en expertise breed wordt uitgedragen. Zo is WSP actief op het gebied van bouw, water, milieu, infra, energie en industrie. Werkvelden waar over de hele aardbol momenteel verschillende uitdagingen spelen en waarvoor dito oplossingen bedacht moeten worden. Dat doet WSP dan ook. Bij voorkeur in nauwe samenwerking met klanten en aannemers. En altijd gebaseerd op een brede, integrale aanpak die het bedrijf in staat stelt om grote en uitdagende projecten op te pakken. Volgens De Kroon is het niet alleen de kracht van WSP, maar ook de enige manier om tot een optimaal eindresultaat te komen. “Wanneer je een project van A tot Z bij één partij neerlegt, heb je allereerst geen verlies van kennis of data. Daarnaast is de kans op fouten kleiner, kan de projectuitvoering efficiënter en effectiever plaatsvinden en verloopt het in de markt zetten van tenders aanzienlijk sneller. Maar eerst en vooral zorgt het integraal aanvliegen van een project ervoor dat onze opdrachtgevers compleet ontlast en ontzorgd worden. Naast het inbrengen van een brede expertise maken we vooral dáármee het verschil. Tijdens de daadwerkelijke uitvoering, maar vooral in het voortraject. Juist dán is het zaak samen goed na te denken over hoe de verschillende fases moeten worden vormgegeven. Zeker als het gaat om grotere projecten, waarbij vaak meerdere ingenieursbureaus zijn betrokken en de werkzaamheden en verantwoordelijkheden als het ware worden opgeknipt. Om te voorkomen dat er tijdens de overdracht kostbare informatie verloren gaat waardoor het eindresultaat nadelig wordt beïnvloed, is hecht samenwerken een absolute must. Ook dat proces initiëren en sturen we volledig voor onze opdrachtgevers en projectpartners.”     

Maurice de Kroon: “Een integrale aanpak is de kracht van WSP.”

Integraal én grensoverschrijdend
Het project Zeesluis Terneuzen is een mooi voorbeeld van de door WSP geboden integrale benadering. Het bureau deed er milieuonderzoeken, bepaalde de positionering van de zeesluis, maakte het ontwerp en verzorgde het omgevingsmanagement. Daarnaast coördineerde WSP de afstemming van het grensoverschrijdend project tussen de Nederlandse en de Belgische overheden.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.