Platform over civiele techniek & infrastructuur
Integraal inpassend ontwerp
Voorbelasting N50.

Integraal inpassend ontwerp

De N50 wordt hier als verkeersonveilig ervaren omdat er maar één rijstrook per richting is en geen fysieke rijbaanscheiding. Het wisselende wegbeeld van de N50 vergroot het verkeersveiligheidsrisico extra. De N50 wordt verbreed naar 2×2 rijstroken waarmee de verkeersveiligheid sterk verbetert, evenals de doorstroming op het wegvak.

Daarbij is volgens projectleider Willem van der Marel de best mogelijke oplossing bedacht om de projectdoelen te behalen én de impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden. “We hebben de ontwerpen gemaakt en in samenwerking met Tauw de milieu- en verkeersveiligheidseffecten bepaald, evenals mitigerende maatregelen. Daarna is het integraal inpassend ontwerp (IIO) opgesteld waarin deze maatregelen zijn opgenomen, waaronder 2-laags ZOAB en geluidswallen. Op basis van het IIO is de kostenraming opgesteld, waarin alle voorziene risico’s zijn opgenomen.”

De huidige N50 wordt tussen de aansluitingen Kampen en Kampen Zuid als verkeersonveilig ervaren, omdat er maar één rijstrook per richting is en geen fysieke rijbaanscheiding.

Het startpunt vormde het functioneel ontwerp van Rijkswaterstaat dat via een elementair ontwerp naar een inpassend ontwerp is uitgewerkt. Op basis van dat ontwerp zijn de effectstudies uitgevoerd. “Onze kracht zit in het snel kunnen schakelen tussen de functionele eisen en wensen en de technische uitwerking daarvan. Zo kunnen wij goed inspelen op nieuwe inzichten die tijdens een project ontstaan. Bij de N50 leidden verkeersveiligheid en geluid tot een aantal scopewijzigingen in het ontwerp.” Van der Marel kijkt terug op een interessant proces. “De samenwerking met Rijkswaterstaat en Tauw, dat verantwoordelijk was voor het opstellen van de planstudie, hebben we als zeer prettig ervaren. We hebben bovendien onze kracht kunnen tonen door het ontwerp voor de effectstudies tijdig af te ronden. Ook de deadline van Rijkswaterstaat voor de planstudie zelf was scherp gesteld. Toch hebben we conform planning kunnen opleveren. Dat is niet vanzelfsprekend bij zo’n omvangrijk proces.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.